Perbezaan Antara Akaun Prabayar dan Tidak Diperolehi

Prabayar vs Akaun Tidak Diperolehi

Di dalam akaun perakaunan, terdapat dua akaun yang menimbulkan kekeliruan dalam minda akauntan kerana kedua-duanya kelihatan serupa. Ini adalah akaun prabayar dan tidak terperoleh. Walaupun mereka serupa, terdapat perbezaan di antara kedua-dua akaun yang akan dibincangkan dalam artikel ini untuk menghapuskan semua keraguan mengenai mereka.

Akaun prabayar

Akaun prabayar adalah perkhidmatan yang dibayar terlebih dahulu. Contoh terbaik ialah cas semula prabayar di mana pelanggan membayar terlebih dahulu untuk nilai kad tanpa mengira penggunaan. Akaun sedemikian, kerana ia boleh diperoleh dengan tunai tersedia kepada semua orang tanpa mengira penarafan kredit pelanggan kerana mereka membayar nilai terlebih dahulu. Sebaliknya, akaun yang belum diperolehi adalah yang mana tunai diterima sebelum perkhidmatan telah disediakan. Walaupun wang diterima, ia tidak dianggap sebagai pendapatan kerana ada kewajipan untuk menyampaikan perkhidmatan pada masa akan datang. Ia hanya apabila perkhidmatan itu telah disampaikan bahawa pendapatan diiktiraf. Sehingga ia dikategorikan sebagai pendapatan belum diperolehi.

Akaun yang belum ditakrif

Apabila anda membuat bayaran pendahuluan kecil kepada penjual sesuatu hartanah untuk memasuki kontrak, penjual mendapat hasil yang belum diperoleh menerusi deposit awal ini. Ini dianggap sebagai hasil yang belum diperolehi sehingga urusniaga telah selesai dan pemilikan dipindahkan atas nama anda. Begitu juga apabila anda membeli tiket udara dan membayar terlebih dahulu untuk perjalanan kemudian, syarikat itu telah memperolehi pendapatan yang belum diperolehi sehingga anda mengambil penerbangan anda dan oleh itu pembawa menyediakan perkhidmatannya. Satu lagi contoh adalah langganan tahunan majalah di mana anda membayar 12 bulan lebih awal dan pemiliknya telah memperoleh pendapatan yang belum diperolehi sehingga dia telah menghantar majalah akhir tempoh kontrak.

Akaun prabayar dan tidak terperoleh memberi cabaran kepada akauntan kerana mungkin pembayaran sebenar dan penyerahan perkhidmatan atau barangan berlaku dalam tahun kewangan yang berbeza. Dalam kes sedemikian, dan untuk mengelakkan melanggar peraturan penyimpanan buku, akauntan membuat dua penyertaan awal untuk merekodkan peristiwa urus niaga pertama dan kemudian membuat dua penyesuaian penyertaan untuk merekodkan peristiwa transaksi kedua dan terakhir. Di mana terdapat akaun prabayar dan akaun tidak terperoleh, kaedah perakaunan akruan digunakan dan bukan perakaunan asas tunai kerana ia boleh menyebabkan kekeliruan.

Secara ringkas:

Prabayar vs Akaun Tidak Diperolehi

• Akaun prabayar dan akaun tidak terperinci sangat umum pada hari ini tetapi terdapat cabaran kepada mereka yang terlibat dalam penyimpanan buku.

• Contoh terbaik dari akaun prabayar ialah caj semula mudah alih prabayar di mana anda membayar terlebih dahulu sedangkan akaun yang belum diperolehi adalah apabila penjual hartanah menerima deposit awal dari pembeli terlebih dahulu.