Perbezaan Antara Abbasid dan Umayyah Empayar

Abbasid vs Umayyad Empire

Setelah kematian Nabi Muhammad, dunia Islam dipandu oleh khalifah, yang terakhir adalah Ali (anak lelaki Muhammad). Kematian Ali membelah dunia Islam menjadi dua dengan Husain membentuk dan mengetuai satu kumpulan di bawah premis yang hanya keturunan darah Ali (dia adalah anak lelaki Ali), sementara kumpulan lain dikenali sebagai Sunnis kerana mereka percaya bahawa mana-mana umat Islam boleh menjadi pemimpin dunia Islam. Pemimpin pertama kumpulan ini, Muawiyah, meletakkan dasar Dinasti Umayyah yang akhirnya digulingkan oleh Dinasti Abbasid.

- Ketika Dinasti Umayyad memerintah hampir 100 tahun dari 661 hingga 750 AD, Dinasti Abbasid, yang menggulingkan Dinasti Umayyad, memerintah hampir 500 tahun (750 AD hingga 1258 AD). Dinasti Abbasid digulingkan oleh Mongol pada 1258 AD.

• Walaupun persamaan iman (baik Umayyad dan Dinasti Abbasid berkongsi kepercayaan Muslim), terdapat banyak perbezaan dalam dua dinasti yang meletakkan dasar masa depan Islam di dunia. Walaupun prinsip Islam mengambil akar dalam fasa Umayyad, semua perkembangan Islam di seluruh dunia berlaku pada masa-masa Abbasid. Untuk satu, Umayyad mempunyai minat yang lebih besar di pantai Mediterranean sementara Abbasid memberi tumpuan kepada dataran Iran dan Iraq. Ini adalah sebab mengapa Syria, Israel, Lubnan, dan Mesir penting pada masa Dinasti Umayyad; tumpuannya beralih ke Iran dan Iraq semasa Dinasti Abbasid. Oleh itu, satu perbezaan besar antara dua dinasti terletak pada orientasi mereka terhadap laut dan tanah. Walaupun ibukota dunia Islam di bawah Dinasti Umayyad ialah Damsyik, ibukota Syria, ia beralih ke Baghdad di bawah Dinasti Abbasid.

• Peranan dan kuasa wanita semasa Dinasti Umayyad adalah penting. Mereka diperlakukan dengan hormat dan tidak terpencil seperti isteri dan gundik dan budak seperti yang berlaku di Dinasti Abbasid. Wanita tidak memakai tudung, dan nasihat mereka dianggap penting dalam Dinasti Umayyad, sementara kedudukan mereka dalam masyarakat yang terdegradasi semasa Dinasti Abbasid.

• Perbezaan utama antara dua dinasti terletak pada sikap mereka terhadap umat Islam dan bukan Islam. Umayyad tidak memihak kepada penukaran, dan oleh itu bilangan orang Islam tidak meningkat dalam 100 tahun pemerintahan mereka, Abbasid menerima orang bukan Islam dalam lipatan mereka sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah umat Islam di seluruh dunia.

• Umayyad memberi tumpuan kepada pengembangan ketenteraan dan menakluk wilayah sementara Abbasid menyukai perkembangan pengetahuan.

• Umayyah Muslim dirujuk sebagai Muslim Sunni manakala umat Islam Abbasid dipanggil kaum Syiah.

• Abbasid telah berpuas hati dengan empayar yang diwariskan sementara Umayyad adalah agresif dan melancarkan pengembangan tentera.