Perbezaan Antara Absolutisme dan Relativisme

Perbezaan Utama - Absolutisme vs Relativisme

Absolutisme dan relativisme adalah dua konsep yang dikaitkan dengan banyak istilah walaupun terdapat perbezaan utama antara kedua perkataan tersebut. Absolutisme mendekati perkara secara objektif dan menganggap tindakan sebagai benar atau salah . Dalam pengertian ini, tidak ada pertengahan. Satu tindakan boleh menjadi salah jika tidak salah. Sebaliknya, relativisme menolak pendirian analisis objektif ini dan menghuraikan bahawa tindakan manusia tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori tegar sebagai benar atau salah . Sebaliknya, relativisme menunjukkan bahawa tindakan itu sentiasa relatif maka, apa yang mungkin kelihatan tepat kepada saya adalah berdasarkan pandangan, konteks, dan pengalaman saya. Ini boleh berbeza dari orang ke orang. Artikel ini cuba memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai absolutisme dan relativisme yang menonjolkan perbezaan yang setiap pendiriannya ada. Walau bagaimanapun, kita harus menekankan bahawa apabila kita menggunakan konsep-konsep ini, ia boleh digunakan dalam pelbagai bidang seperti etika, moral, politik, dan sebagainya. Artikel ini menggunakan pendekatan holistik.

Apa itu Absolutisme?

Absolutisme mendekati perkara secara objektif dan menganggap tindakan sebagai betul atau salah. Mengikut prinsip ini, konteks di mana tindakan yang dilakukan diberikan sedikit makna. Fokus hanya untuk tindakan. Berdasarkan ini, ia dianggap benar atau salah (walaupun baik atau jahat). Sekalipun keadaan di mana tindakan itu berlaku adalah keras, ini tidak diendahkan.

Untuk memperjelaskan hal ini, mari kita gunakan cabang absolutisme yang dikenali sebagai absolutisme moral . Menurut absolutisme moral, semua soalan moral mempunyai jawapan yang betul atau salah. Konteks tidak dianggap sebagai penting, membuat tindakan itu secara moral atau tidak bermoral. Salah satu ciri utama absolutisme ialah ia mengabaikan niat, kepercayaan, atau matlamat individu atau kumpulan. Itulah sebabnya sepanjang absolutisme sejarah disukai walaupun oleh sistem undang-undang kerana lebih mudah untuk menegakkan undang-undang apabila terdapat hak tegas atau jawaban yang salah. Ini dapat dilihat dalam kebanyakan agama juga.

Apakah Relativisme?

Relativisme menolak analisa objektif tindakan dan menghuraikan bahawa tindakan manusia tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori tegar sebagai benar atau salah. Relativisme menekankan kepentingan konteks di mana tindakan berlaku dan memberi perhatian kepada niat, kepercayaan, dan matlamat individu atau kumpulan. Inilah sebabnya mengapa dapat dinyatakan bahawa pendekatan itu tidak terlalu objektif.Jika kita menumpukan pada relativisme moral

untuk terlibat dalam perbandingan dengan relativisme mutlak, salah satu perbezaan utama ialah ia tidak menentukan apa-apa kebenaran moral sejagat, tetapi mengakui keadaan relatif keadaan (budaya, individu, sosial). Apakah perbezaan antara Absolutisme dan Relativisme? Definisi Absolutisme dan Relativisme:

Absolutisme:

Absolutisme mendekati perkara-perkara secara objektif dan menganggap tindakan sebagai betul atau salah.

Relativisme: Relativisme menolak analisa objektif tindakan dan menghuraikan bahawa tindakan manusia tidak boleh dimasukkan ke dalam kategori tegar sebagai betul atau salah.

Ciri-ciri Absolutisme dan Relativisme: Konteks:

Absolutisme:

Secara absolut, konteksnya tidak diendahkan.

Relativisme: Dalam relativisme, konteks diiktiraf.

Objektiviti: Absolutisme:

Absolutisme sangat objektif.

Relativisme: Relatif tidak mempunyai pendekatan yang sangat objektif.

Ketegaran: Absolutisme:

Absolutisme terdiri daripada hak tegar atau jawapan yang salah.

Relativisme: Relativisme tidak terdiri daripada hak yang tegas atau jawapan yang salah.

Image Courtesy: 1. Tintoretto Allegory Dihubungkan dengan Tintoretto [Domain Awam] melalui Wikimedia Commons

2. Kesatuan Perpaduan Oleh Hamiltonmatt1234 (Kerja sendiri) [CC BY-SA 3. 0], melalui Wikimedia Commons