Perbezaan Antara Kos Penyerapan dan Pengeluaran Marginal

Kos Penyerapan vs Kosing Marginal

Sistem pengkomputeran kos pengeluaran dikenali sebagai kos. Tujuan utama sistem pengisian adalah untuk mengenal pasti kos yang dikeluarkan untuk pengeluaran output unit. Di dalam sebuah syarikat perkilangan, mengenal pasti kos yang berkaitan dengan produk unit adalah sangat penting untuk harga produk tersebut supaya syarikat itu dapat membuat keuntungan dan bertahan untuk wujud pada masa akan datang. Kedua-dua kos penyerapan dan kos marginal adalah sistem tradisional kos. Kedua-dua kaedah mempunyai kebaikan dan keburukan mereka sendiri. Dalam perakaunan pengurusan moden, terdapat beberapa kaedah kos yang canggih seperti aktiviti berdasarkan kos (ABC) yang sangat popular. Kaedah tersebut dibina hanya dengan menambah dan meminda beberapa prinsip prinsip sistem kos tradisional.

Kos Marginal

Kos Marginal mengira kos yang akan dikenakan apabila unit tambahan dihasilkan. Kos utama, termasuk bahan langsung, buruh langsung, perbelanjaan langsung, dan overhead pembolehubah adalah komponen utama kos marginal. Sumbangan adalah konsep yang dibangunkan bersama dengan kos marginal. Sumbangan adalah hasil jualan bersih kepada kos pembolehubah. Di bawah kaedah kos marginal, kos tetap tidak diambil kira berdasarkan hujah bahawa kos tetap seperti sewa kilang, utiliti, pelunasan, dan lain-lain akan dilakukan, sama ada pengeluaran itu dilakukan atau tidak. Dalam kos marginal, kos tetap dianggap sebagai kos jangka masa. Seringkali pengurus memerlukan kos yang rendah untuk membuat keputusan kerana ia mengandungi kos yang berbeza-beza dengan bilangan unit yang dihasilkan. Pengeluaran marginal juga dikenali sebagai 'kos pembolehubah' dan 'kos langsung'.

Kos Penyerapan

Di bawah kaedah penyerapan kos, bukan sahaja kos pembolehubah, tetapi kos tetap juga diserap oleh produk. Kebanyakan prinsip perakaunan memerlukan penyerapan kos untuk tujuan laporan luaran. Kaedah ini sentiasa digunakan untuk menyediakan penyata kewangan. Costing adsorption digunakan untuk mengira keuntungan dan penilaian saham dalam penyata kewangan. Oleh kerana stok tidak boleh diendahkan dalam kaedah ini, Hasil Dalam Negeri memerlukan kos ini. Kos tetap diambil kira dengan anggapan bahawa mereka mesti dipulihkan. Istilah 'Pengambilan penyerapan penuh' dan 'Pengisian penuh' juga menandakan penyerapan kos.

Apakah perbezaan antara Kosing Kos dan Peningkatan Penyerapan?

¤ Walaupun, kos kos dan kos penyerapan marginal adalah dua teknik kos tradisional, mereka mempunyai prinsip tersendiri yang menarik garis halus yang memisahkan satu sama lain.

¤ Dalam biaya marginal, caruman dihitung, sedangkan ini tidak dikira berdasarkan biaya penyerapan.

¤ Apabila menilai saham di bawah kos marginal, hanya kos pembolehubah dipertimbangkan, sedangkan penilaian saham di bawah penyerapan kos termasuk kos yang dikeluarkan untuk fungsi pengeluaran juga.

¤ Secara amnya, nilai inventori lebih tinggi di bawah kos penyerapan daripada kos marginal.

¤ Pengeluaran marginal sering digunakan untuk tujuan pelaporan dalaman (memudahkan pengambilan keputusan pengurus), sementara biaya penyerapan diperlukan untuk tujuan pelaporan luaran, seperti pelaporan pajak pendapatan.

¤ Sumbangan harus dikira berdasarkan sistem biaya marginal, sedangkan keuntungan kasar akan dihitung berdasarkan metode penyerapan biaya.