Perbezaan Antara Abstrak dan Ringkasan Eksekutif

Abstrak vs Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Abstrak dan Eksekutif adalah dua istilah yang perlu difahami dengan perbezaan. Abstrak adalah istilah yang digunakan dalam penulisan kertas penyelidikan. Ringkasan eksekutif pula ialah istilah yang digunakan dalam perniagaan untuk dokumen pendek yang merangkum laporan yang lebih panjang. Ini adalah perbezaan utama antara ringkasan abstrak dan eksekutif.

Abstrak ditulis dengan tujuan membiarkan pembaca memahami inti kertas penyelidikan yang akan dibentangkan semasa seminar atau persidangan. Ia adalah satu bentuk ringkas keseluruhan kertas penyelidikan. Dalam erti kata lain ia mengandungi subjek kertas penyelidikan secara ringkas.

Abstrak ditulis untuk orientasi manakala ringkasan eksekutif ditulis sebagai satu bentuk versi terkondensasi. Ini adalah salah satu perbezaan utama antara abstrak dan ringkasan eksekutif. Adalah mungkin bahawa perniagaan yang berbeza menentukan ringkasan eksekutif secara berbeza mengikut jenis model perniagaan mereka.

Ringkasan eksekutif hendaklah ditulis dalam bahasa bukan teknikal manakala abstrak boleh ditulis dalam bahasa teknikal. Ringkasan eksekutif harus mempunyai kesimpulan pada akhirnya. Sebaliknya abstrak tidak mempunyai kesimpulan pada akhirnya. Ini adalah perbezaan penting antara keduanya.

Ringkasan eksekutif harus mencuba membuat cadangan pada akhirnya. Sebaliknya abstrak tidak membuat cadangan sedemikian. Ringkasan eksekutif harus meringkaskan lebih daripada satu dokumen. Sebaliknya abstrak meringkaskan hanya satu kertas penyelidikan yang akan dibentangkan dalam seminar ini.

Ringkasan eksekutif harus mengandungi paragraf pendek dan ringkas. Pada masa yang sama abstrak juga boleh mengandungi perenggan pendek dan ringkas. Kadang-kadang ia hanya mengandungi satu perenggan. Ini adalah perbezaan di antara dan abstrak dan ringkasan eksekutif.