Perbezaan Antara Menerima dan Mengaku

Accept vs Admit

Accept and Admit adalah dua perkataan yang sering keliru sebagai kata yang mempunyai makna yang sama. Sebenarnya mereka adalah dua perkataan yang menimbulkan dua makna yang berbeza. Perkataan 'menerima' digunakan dalam ertikata 'mengambil kira' seperti dalam ayat 'Saya menerima keadaan ini'. Dalam ayat ini, kata 'menerima' digunakan dalam ertikata 'mengambil kira' dan dengan itu makna kalimat itu adalah 'Saya mengambil keadaan ini sebagai pertimbangan'.

Sebaliknya perkataan 'mengakui' bermaksud maksud 'menyerah' seperti dalam ayat 'Orang yang mengakui telah melakukan jenayah itu'. Di sini penggunaan perkataan 'mengakui' menimbulkan maksud menyerahkan diri kepada pihak orang itu. Ini adalah perbezaan utama antara kedua-dua perkataan 'menerima' dan 'mengakui'.

Perkataan 'menerima' memberi maksud 'setuju untuk menerima' seperti dalam ayat 'Dia menerima tawaran' itu. Dalam ayat ini penggunaan kata 'menerima' memberi makna 'setuju untuk menerima' dan makna kalimat itu akan 'Dia bersetuju untuk menerima tawaran'.

Sebaliknya perkataan 'mengakui' memberikan rasa tambahan 'membenarkan' seperti dalam kalimat 'Penjaga pintu mengakui dia masuk ke dalam premis kolej'. Di sini perkataan 'mengakui' digunakan dalam erti kata 'membenarkan' dan kalimat itu bermaksud 'Penjaga pintu membolehkan dia masuk ke dalam premis kolej'.

Perkataan 'mengakui' kadang-kadang digunakan dalam erti kata 'masuk' seperti dalam kalimat 'Dia dimasukkan ke hospital malam tadi'. Di sini perkataan 'mengakui' digunakan dalam erti kata 'masuk' dan kalimat itu bermaksud 'Dia masuk ke hospital malam tadi'. Ini adalah perbezaan antara kedua-dua perkataan, iaitu, menerima dan mengakui.