Perbezaan Antara Akruan dan Prabayaran

Accruals vs Prepayments

Kedua-dua akruan dan prabayaran adalah sama penting dalam perakaunan, pada perbezaan utama antara akruan dan prabayaran adalah penting bagi seorang akauntan untuk memastikan bahawa ia dicatat dengan tepat. Akruan dan prabayaran dikenali sebagai penyesuaian penyertaan dalam kajian perakaunan. Kedua-dua akruan dan bayaran terdahulu adalah penyertaan penting dalam penyata kewangan firma kerana mereka memberikan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik dan maklumat ke dalam status kewangan semasa syarikat dan perubahan yang akan dijangkakan pada masa akan datang. Artikel berikut menawarkan penjelasan yang jelas mengenai kedua-dua akruan dan prabayaran dan akan menyerlahkan persamaan dan perbezaan antara akruan dan prabayaran.

Apakah Akruan?

Accruals terdiri daripada perbelanjaan terakru dan pendapatan terakru. Pendapatan terakru adalah syarikat yang telah diperolehi, tetapi belum menerima wang tunai. Perbelanjaan yang terakru, sebaliknya, adalah perbelanjaan yang telah ditanggung, tetapi wang tunai tidak dibayar secara fizikal. Akruan dibuat untuk perbelanjaan atau hasil yang sudah diketahui oleh firma, dan direkodkan dalam penyata kewangan apabila ia berlaku, sebelum pertukaran tunai dan dana berlaku. Bentuk perakaunan ini memastikan bahawa semua maklumat kewangan termasuk jualan atas kredit dan faedah akhir bulan yang akan dibayar dicatatkan untuk tempoh tersebut. Akruan terdiri daripada yang perlu dibayar seperti gaji yang perlu dibayar pada akhir bulan dan akruan yang akan diterima seperti dana yang akan diterima oleh penghutang.

Apa yang Dibayar?

Bayaran balik juga boleh dibahagikan kepada pendapatan prabayar dan perbelanjaan prabayar. Sekiranya pelanggan membayar pembelian barangan dan perkhidmatan terlebih dahulu, ini akan direkodkan sebagai pendapatan prabayar. Dalam kes ini, walaupun pelanggan membayar lebih awal, mereka belum menerima produk itu dan oleh itu syarikat tidak boleh merekodkannya sebagai pendapatan. Apabila produk diterima oleh pelanggan, produk tersebut direalisasikan sebagai pendapatan dalam akaun syarikat. Sebaliknya, jika syarikat membayar belian bahan mentah terlebih dahulu sebelum bahan mentah yang diterima ini dicatat sebagai perbelanjaan prabayar. Pendapatan prabayar dicatat sebagai liabiliti dan perbelanjaan prabayar dicatat sebagai aset.

Apakah perbezaan antara Accruals dan Prepayments?

Accruals dan prepayments adalah komponen penting dalam penyata perakaunan kerana mereka menunjukkan jumlah yang firma itu diketahui menerima dan membayar pada masa akan datang, yang dapat membantu syarikat menyediakan sumber dan rencana mereka untuk masa depan dengan memasukkan maklumat ini dalam membuat keputusan.

Akrual termasuk perbelanjaan terakru dan pendapatan terakru manakala prabayaran termasuk pendapatan prabayar dan perbelanjaan prabayar. Rakaman akruan dan prabayaran memastikan bahawa data perakaunan direkodkan apabila dan pendapatan atau perbelanjaan dimaklumkan, dan bukannya menunggu dana untuk benar-benar bertukar tangan. Perbezaan utama antara kedua adalah pendapatan dan perbelanjaan yang terakru adalah yang masih belum dibayar atau diterima, dan pendapatan atau perbelanjaan prabayar adalah yang telah dibayar atau diterima terlebih dahulu. Pada akhir tempoh perakaunan, syarikat menilai status akruan dan prabayaran mereka dan membuat penyertaan untuk menyesuaikan pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaan yang ditanggung.

Ringkasan:

Accruals vs Prepayments

• Accruals dan Prepayments adalah penting kerana mereka menunjukkan pihak berkepentingan syarikat jenis pendapatan dan perbelanjaan yang diharapkan oleh firma, dan membantu pengurus syarikat membuat keputusan dan perancangan.

• Pendapatan terakru adalah syarikat yang telah diperolehi, tetapi belum menerima wang tunai. Perbelanjaan yang terakru, sebaliknya, adalah perbelanjaan yang telah ditanggung, tetapi wang tunai tidak dibayar secara fizikal.

• Sekiranya pelanggan membayar pembelian barangan dan perkhidmatan terlebih dahulu, sebelum barang atau perkhidmatan dihantar atau disediakan, ini akan direkodkan sebagai pendapatan prabayar. Sebaliknya, jika syarikat membayar belian bahan mentah terlebih dahulu sebelum bahan mentah yang diterima ini dicatat sebagai perbelanjaan prabayar.

• Perbezaan utama antara akruan dan prabayaran ialah pendapatan dan perbelanjaan yang terakru adalah yang masih belum dibayar atau diterima, dan pendapatan atau perbelanjaan prabayar adalah yang telah dibayar atau diterima terlebih dahulu.

Bacaan Lebih Lanjut:

  1. Perbezaan Antara Akrual dan Deferral
  2. Perbezaan Antara Akrual dan Peruntukan