Perbezaan Antara Pentadbiran dan Penerimaan

Pentadbiran vs Penerimaan

Insolvensi adalah apabila perniagaan tidak dapat membayar pemiutangnya dan memenuhi kewajipan kewangannya. Firma yang fail untuk insolvensi atau berisiko tinggi untuk menghadapi ketidakmampuan bayar dapat mengikuti langkah-langkah untuk menangani hutang mereka dan sama ada memulihkan perniagaan kembali kepada kesihatan atau membuat pengaturan untuk memenuhi kewajipan hutang mereka. Pentadbiran dan penerimaan adalah dua kaedah yang digunakan oleh firma yang menghadapi risiko muflis. Walaupun kedua-dua langkah ini dimulakan pada masa kesulitan kewangan, tujuan masing-masing agak berbeza antara satu sama lain. Artikel ini menawarkan gambaran yang jelas mengenai setiap prosedur dan menerangkan perbezaan antara pentadbiran dan penerima.

Apakah Pentadbiran?

Pentadbiran adalah prosedur yang diikuti semasa muflis. Pentadbiran adalah pilihan alternatif untuk pembubaran dan menawarkan firma yang menghadapi kebankrapan beberapa bantuan dengan membenarkan perlindungan yang diperlukan untuk menyusun semula aktiviti mereka dan untuk mengenal pasti dan menangani sebarang sebab untuk keadaan mereka. Tujuan pentadbiran adalah untuk mengelakkan likuidasi dan memberi firma peluang untuk meneruskan usaha. Sekiranya tidak ada pilihan, tetapi menutup perniagaan, pentadbiran akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pembayaran lebih baik bagi pemiutang firma dan pihak berkepentingan lain. Pentadbir akan dilantik untuk menguruskan bagi pihak pemiutang firma sehingga tindakan tindakan yang sesuai dapat diputuskan. Ini mungkin termasuk menjual perniagaan, menjual aset syarikat, membiayai semula, memecahkan firma itu ke dalam unit perniagaan yang lebih kecil, dan sebagainya. Syarikat akan memasuki pentadbiran sama ada pengarah atau pemiutang syarikat memohon kepada mahkamah untuk pentadbiran. Sebaik sahaja keterangan insolvensi yang mencukupi disediakan, mahkamah akan melantik seorang pentadbir. Sebaliknya, para pengarah juga boleh melantik pentadbir mereka sendiri dengan memfailkan dokumentasi undang-undang yang diperlukan.

Apakah Penerimaan?

Receivership adalah prosedur yang diikuti sama ada semasa insolvensi atau apabila firma memaparkan risiko besar dan kemungkinan untuk menghadapi muflis. Dalam penerima, penerima akan dilantik oleh bank atau pemiutang di mana caj akan dibuat untuk semua aset syarikat dan muhibah. Penerima kemudian akan mempunyai kawalan ke atas sebahagian atau sebahagian besar aset syarikat. Penerima bertanggungjawab terutamanya kepada pemberi pinjaman yang dia dilantik dan akan melaksanakan tugasnya selaras dengan kepentingan dan keperluan pemegang pertuduhan.Oleh itu, matlamat utama penerima adalah untuk menjual aset perniagaan dan mendapatkan semula wang kerana pemiutang. Walau bagaimanapun, penerima boleh menjalankan syarikat dalam jangka pendek dengan tujuan menjual perniagaan sebagai kebiasaan berterusan, dengan itu memaksimumkan nilai yang asetnya dapat dijual.

Apakah perbezaan antara Penerimaan dan Pentadbiran?

Pentadbiran dan penerimaan adalah prosedur yang dimulakan apabila sesebuah firma menghadapi ketidakmampuan bayar atau berada dalam risiko yang sangat tinggi menghadapi ketidakmampuan bayar di masa depan. Walaupun pentadbir akan dilantik oleh mahkamah, atau kadang-kadang oleh lembaga pengarah, penerima akan dilantik oleh bank atau pemiutang yang bertanggungjawab terhadap semua aset syarikat dan muhibah.

Perbezaan utama antara pentadbiran dan penerimaan terletak pada matlamat yang masing-masing cuba untuk dicapai. Pentadbiran akan dimulakan dengan harapan untuk mengelakkan pembubaran sama sekali dan menyediakan beberapa ruang pernafasan dan perlindungan daripada pemiutang untuk memberikan firma peluang untuk menyusun semula, membiayai semula dan mencari jalan untuk terus menjalankan perniagaan. Sebaliknya, matlamat utama penerima adalah untuk menyampaikan kepentingan pemegang caj ke atas aset perniagaan, yang akan menjual aset itu dan mengembalikan apa-apa dana yang terhutang kepada pemiutang. Penerimaan adalah terutamanya berkaitan dengan pemiutang, sementara pentadbiran mempertimbangkan semua pihak berkepentingan dan berusaha untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua orang.

Ringkasan:

Penerimaan vs Pentadbiran

• Pentadbiran dan penerimaan adalah kaedah yang digunakan oleh firma yang menghadapi risiko muflis. Walaupun kedua-dua langkah ini dimulakan pada masa kesulitan kewangan, tujuan masing-masing agak berbeza antara satu sama lain.

• Pentadbiran adalah pilihan alternatif untuk pembubaran dan akan menawarkan firma yang menghadapi kebankrapan beberapa bantuan dengan membenarkan perlindungan yang diperlukan untuk menyusun semula aktiviti mereka dan untuk mengenal pasti dan menangani sebarang sebab untuk keadaan mereka.

• Matlamat pentadbiran adalah untuk mengelakkan pembubaran dan memberi firma peluang untuk meneruskan perniagaan.

• Dalam penerima, penerima akan dilantik oleh bank atau pemiutang di mana caj akan dibuat untuk semua aset syarikat dan muhibah.

• Matlamat utama penerima ialah menjual aset perniagaan dan pulih wang kerana pemiutang.

• Penerimaan adalah terutamanya berkaitan dengan pemiutang, sementara pentadbiran mempertimbangkan semua pihak berkepentingan dan berusaha untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua orang.