Perbezaan Antara Permintaan Agregat dan Bekalan Agregat

Permintaan agregat vs Bekalan Agregat

Permintaan agregat dan bekalan agregat adalah konsep penting dalam kajian ekonomi yang digunakan untuk menentukan kesihatan makroekonomi sesuatu negara. Perubahan dalam pengangguran, inflasi, pendapatan negara, perbelanjaan kerajaan dan KDNK boleh mempengaruhi permintaan agregat dan bekalan. Permintaan agregat dan bekalan agregat berkait rapat dengan satu sama lain, dan artikel itu jelas menerangkan kedua-dua konsep ini dan memperlihatkannya berkaitan dengan satu sama lain dari segi persamaan dan perbezaan.

Apakah Permintaan Agregat?

Permintaan agregat adalah permintaan keseluruhan dalam ekonomi pada tahap harga yang berbeza. Permintaan agregat juga dirujuk sebagai jumlah perbelanjaan dan juga mewakili jumlah permintaan negara untuk KDNKnya. Formula untuk mengira permintaan agregat adalah AG = C + I + G + (X - M), di mana C ialah perbelanjaan pengguna, saya adalah pelaburan modal, dan G adalah perbelanjaan kerajaan, X adalah eksport, dan M menandakan import.

Keluk permintaan agregat boleh diperiksa untuk mengetahui kuantiti yang dituntut pada harga yang berbeza dan akan muncul ke bawah yang miring dari kiri ke kanan. Terdapat beberapa sebab mengapa lengkung permintaan agregat merosot ke bawah dengan cara ini. Yang pertama ialah kesan kuasa beli di mana harga yang lebih rendah meningkatkan kuasa beli wang; seterusnya adalah kesan kadar faedah di mana paras harga yang lebih rendah menghasilkan kadar faedah yang lebih rendah dan akhirnya kesan penggantian antarabangsa di mana harga yang lebih rendah menghasilkan permintaan yang lebih tinggi untuk barangan yang dihasilkan di negara dan kurang penggunaan produk asing / import.

Apakah Bekalan Agregat?

Bekalan agregat adalah jumlah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi. Pembekalan agregat boleh ditunjukkan melalui lengkung penawaran agregat yang menunjukkan hubungan antara jumlah barangan dan perkhidmatan yang dibekalkan pada tahap harga yang berbeza. Kurva penawaran agregat akan melonjak ke atas, kerana apabila harga meningkatkan pembekal akan menghasilkan lebih banyak produk; dan hubungan positif ini antara harga dan kuantiti yang dibekalkan akan menyebabkan lengkungnya meluncur ke atas dengan cara ini. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang lengkung bekalan akan menjadi garis menegak pada masa ini, jumlah potensi output negara akan dicapai dengan penggunaan sepenuhnya semua sumber (termasuk sumber manusia). Oleh kerana jumlah kapasiti pengeluaran negara telah dicapai, negara tidak boleh menghasilkan atau membekalkan lebih banyak, yang menghasilkan lengkung bekalan menegak.Penentuan bekalan agregat dapat membantu menganalisis perubahan dalam trend pengeluaran dan bekalan keseluruhan, dan dapat membantu mengambil tindakan ekonomi pembetulan jika tren negatif terus berlanjut.

Permintaan agregat vs Pembekalan Agregat

Permintaan agregat dan permintaan agregat mewakili jumlah bekalan dan permintaan semua barangan dan perkhidmatan di negara. Konsep permintaan dan penawaran agregat berkait rapat antara satu sama lain dan digunakan untuk menentukan kesihatan makroekonomi sesebuah negara. Keluk permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dalam ekonomi KDNK, manakala penawaran agregat menunjukkan jumlah pengeluaran dan penawaran. Perbezaan utama lain terletak pada bagaimana ia dicetak; lengkung permintaan agregat merosot ke bawah dari kiri ke kanan, manakala lengkung penawaran agregat akan meluncur ke atas dalam jangka masa pendek dan akan menjadi garis menegak dalam jangka masa panjang.

Ringkasan:

Perbezaan Antara Permintaan Agregat dan Bekalan

• Permintaan agregat dan penawaran agregat adalah konsep penting dalam kajian ekonomi yang digunakan untuk menentukan kesihatan makroekonomi sesebuah negara.

• Permintaan agregat adalah jumlah permintaan dalam ekonomi pada tahap penetapan harga yang berbeza. Permintaan agregat juga dirujuk sebagai jumlah perbelanjaan dan juga mewakili jumlah permintaan negara untuk KDNKnya.

• Bekalan agregat adalah jumlah barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi.