Perbezaan Antara Pencerobohan dan Ketegasan

Pencerobohan vs Ketegasan

Pencerobohan dan Ketegasan adalah dua perkataan yang sering dikelirukan apabila merujuk kepada makna dan penggunaannya, walaupun ada perbezaan di antara dua istilah ini. Pertama sebelum beralih kepada perbandingan istilah untuk menyerlahkan perbezaan, penting untuk memahami maksudnya. Menurut Oxford English Dictionary, Agresion boleh didefinisikan sebagai tingkah laku ganas dan bermusuhan. Sebaliknya, ketegasan, dapat ditakrifkan sebagai keyakinan dan kekukuhan. Artikel ini cuba memberikan pemahaman asas tentang dua istilah dengan penggunaan contoh dan juga menyoroti perbezaan makna dan penggunaan.

Apa itu Pelanggaran?

Pertama, mari kita perhatikan istilah Kejahatan. Istilah ini boleh digunakan dalam beberapa konteks. Ia boleh digunakan untuk menonjolkan keganasan dan bahkan permusuhan. Dalam masyarakat kita juga orang menggunakan pencerobohan untuk menyelesaikan sesuatu. Sesetengah orang lebih agresif dalam tingkah laku mereka berbanding dengan orang lain. Secara keseluruhannya ini dilihat lebih sebagai sifat negatif daripada yang positif. Sekarang mari kita cuba melangkaui pemahaman umum untuk contoh di mana perkataan ini boleh digunakan dalam bahasa Inggeris. Perkataan 'agresi' digunakan dalam erti kata 'kuasa untuk menahan tekanan' seperti dalam kalimat,

1. Dia menunjukkan banyak pencerobohan dalam memukulnya.
2. Tingkah lakunya dicirikan dengan agresif.

Dalam kedua-dua kalimat, anda boleh mendapati bahawa perkataan 'agresi' digunakan dalam erti kata 'kuasa' dan oleh itu, ayat pertama boleh ditulis semula sebagai 'dia menunjukkan banyak kuasa untuk menahan tekanan dalam memukulnya' , dan makna kalimat kedua adalah 'tingkah lakunya dicirikan oleh kuasa untuk menahan tekanan'. Perkataan 'agresi' digunakan dalam erti kata 'kemarahan' juga. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa perkataan 'agresi' mempunyai bentuk adjectival dalam perkataan 'agresif'.

Apakah Ketegasan?

Sekarang mari kita lihat istilah Assertiveness. Kata 'ketegasan' digunakan dalam arti 'keyakinan diri' atau 'jaminan' seperti dalam ayat:

1. Dia menunjukkan sikap tegas dalam pendekatannya.
2. Ketegasan adalah kualiti orang yang yakin.

Dalam kedua-dua kalimat ini, anda dapati bahawa 'ketegasan' perkataan digunakan dalam arti 'keyakinan diri' dan oleh itu maknanya kalimat pertama adalah 'dia menunjukkan keyakinan diri dalam pendekatannya' dan makna kalimat kedua adalah 'jaminan kualiti orang yang yakin'. Perkataan 'ketegasan' digunakan sebagai kata nama seperti perkataan 'agresi'. Ia mempunyai bentuk adjectival dalam perkataan 'assertive'. Adalah penting untuk mengetahui bahawa perkataan 'assertiveness' berasal dari bentuk kata nama, 'pernyataan' yang bermaksud 'pernyataan'.Orang yang mempunyai kualiti ketegasan tidak menyerah apa-apa dengan mudah. Ini adalah perbezaan antara kedua-dua perkataan, iaitu, pencerobohan dan ketegasan.

Apakah Perbezaan Antara Pencerobohan dan Ketegasan?

• Istilah Pencerobohan digunakan untuk menyerlahkan kekukuhan dan juga keganasan.
• Istilah Ketegasan, sebaliknya, menonjolkan keyakinan diri dan kekuatan.
• Pencerobohan dilihat sebagai sifat negatif pada individu.
• Kebertanggungjawaban tidak dianggap sebagai sifat negatif tetapi boleh dianggap sebagai yang positif.

Image Courtesy:

1. "Legend Fighting Championship 3" oleh Legend Fighting Championship - Kerja sendiri. [CC BY-SA 3. 0] melalui Wikimedia Commons

2. Panel Perbincangan Pelajar Oleh Schwartz219 (Kerja sendiri) [CC BY-SA 3. 0] melalui Wikimedia Commons