Perbezaan Antara Analisis dan Evaluasi

Analisis vs Penilaian

Perbezaan utama antara analisis dan penilaian adalah penilaian dikaitkan dengan ujian sedangkan analisis adalah kajian mendalam mengenai satu perkara. Penilaian adalah subjektif, contohnya, penghakiman kemahiran menari dalam persaingan mungkin bergantung pada pandangan hakim. Analisis, sebaliknya, adalah objektif dan bergantung kepada strategi bebas untuk mengukur, misalnya, kaedah saintifik atau pemerhatian. Dalam artikel ini, kami akan melihat terutamanya penilaian dan analisis masa yang digunakan dan langkah-langkah yang diambil setiap langkah untuk mencapai hasil.

Apakah Penilaian?

Evaluasi adalah penghakiman keupayaan seseorang, atau kualiti sesuatu daripada mencari pengetahuan baru atau memahami lebih lanjut tentang sesuatu berdasarkan fakta atau pemerhatian. Penilaian boleh dijalankan untuk menguji kemahiran seseorang untuk kemahiran bahasa, bakat, tarian, nyanyian atau bahkan kualiti / piawaian yang baik atau perkhidmatan. Penilaian sentiasa melibatkan kriteria dan beberapa bidang seperti pendidikan, perdagangan, penjagaan kesihatan, pengurusan sumber manusia menggunakan penilaian yang berkaitan dengan manusia serta pengeluaran atau strategi. Objektif utama penilaian adalah menyimpulkan tahap, kualiti atau piawaian yang ada atau seseorang. Hasilnya boleh digunakan untuk pembangunan selanjutnya yang sama atau dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, kualiti barangan diuji oleh pihak berkuasa sebelum mereka dibenarkan dijual di pasaran.

Apakah Analisis?

Analisis adalah kajian struktur, kandungan sesuatu atau data untuk menafsirkannya. Analisis juga digunakan untuk menerangkan lebih lanjut mengenai perkara. Tujuan analisis adalah "penjelasan sifat dan makna sesuatu". Analisis sesuatu biasanya dilakukan sebagai langkah pertama dalam proses penyelesaian masalah. Sebagai contoh, analisis kesilapan bertulis pelajar dalam Pengajaran Bahasa Inggeris dilakukan untuk membimbing pelajar secara efektif untuk pulih dari kesilapan. Ini adalah berbeza dengan menilai pelajar dalam peperiksaan untuk membuat keputusan atau menguji tahap kecekapan mereka. Analisis memainkan peranan utama dalam penyelidikan akademik, contohnya, menganalisis data untuk mencapai kesimpulan. Dalam analisis sesuatu, metodologi komprehensif yang dirancang dengan baik digunakan untuk membantu membuat kesimpulan yang diperoleh secara saintifik. Bidang kemanusiaan, sosiologi, sains dan perubatan kerap menganalisis struktur dan isi masalah subjek dan dalam bidang statistik perdagangan dianalisis untuk mengiktiraf trend ekonomi.

Apakah perbezaan antara Analisis dan Penilaian?

Secara keseluruhan, apabila penilaian dan analisis dibandingkan, jelas,

• Evaluasi adalah proses untuk mencapai kesimpulan tentang kemahiran, bakat atau kualiti perkhidmatan yang baik, sedangkan analisis adalah kajian mendalam tentang disiplin untuk memahami fakta yang lebih baik.

• Proses penilaian adalah subjektif sementara analisis adalah objektif.

• Kedua-dua penilaian dan analisis boleh digunakan untuk perkembangan perkara, kemahiran orang dan kemajuan disiplin.

• Analisis lebih penting dalam penyelidikan akademik berbanding dengan penilaian.

Kesimpulannya, saya ketara bahawa penilaian agak menghakimi apabila dibandingkan dengan analisis yang agak ingin tahu untuk pengetahuan selanjutnya.

Imej ihsan:

  1. Kotak Penilaian SSQ oleh Msfitzgibbonsaz (CC BY-SA 3. 0)