Perbezaan Antara Andragogi dan Pedagogi

Andragogy vs Pedagogy

Oleh kerana andragogy dan pedagogi adalah dua kaedah pengajaran yang sangat popular, adalah berguna untuk mengetahui perbezaan antara pedagogi dan andragogy, terutamanya kepada mereka yang berada dalam bidang pendidikan. Andragogy adalah subjek yang mengkaji metodologi pembelajaran dewasa secara keseluruhannya, sedangkan pedagogi adalah kaedah pengajaran tradisional, yang merupakan kaedah menggambarkan bagaimana anak-anak belajar. Walaupun terdapat beberapa persamaan dalam pembelajaran orang dewasa dan kanak-kanak, terdapat banyak perbezaan yang perlu diserlahkan untuk mereka yang terlibat dengan kajian tersebut. Oleh itu, artikel ini membentangkan kepada anda perbezaan antara pedagogi dan andragogy.

Apa itu Andragogy?

Pelajaran pendidikan tahu bahawa kaedah yang digunakan untuk membuat orang dewasa mempelajari beberapa konsep adalah sama sekali berbeza dengan kaedah yang digunakan untuk membuat anak-anak belajar. Pemahaman ini telah memberi laluan kepada metodologi yang dikenali sebagai andragogy dan pedagogi. Strategi yang memberi tumpuan kepada orang dewasa dan prihatin dengan membuat mereka belajar dengan lebih berkesan dan cekap membentuk subjek andragogy. Walaupun konsep ini dikemukakan oleh pendidik Jerman Alexander Kapp pada tahun 1833, ia secara formal berubah menjadi subjek pembelajaran dewasa oleh Malcolm Knowles dari AS.

Terdapat beberapa anggapan asas dalam teori ini yang membentuk tulang belakang pembelajaran dewasa. Sebagai contoh, terdapat andaian bahawa orang dewasa lebih berminat untuk mempelajari konsep yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan peribadi mereka. Orang dewasa memerlukan motivator dalaman dan bukan orang luar. Pembelajaran konsep baru memerlukan pengalaman yang juga termasuk kesilapan. Orang dewasa boleh menjadi lebih bertanggungjawab berbanding anak-anak dalam memantau penilaian mereka.

Untuk merumuskan keseluruhan titik, seperti kamus Oxford, andragogy adalah "Kaedah dan amalan mengajar pelajar dewasa; pendidikan dewasa. "

Apa itu Pedagogi?

Pedagogi didasarkan pada kajian proses pembelajaran pada kanak-kanak dan termasuk metodologi dan strategi yang digunakan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak. Ia merujuk kepada teori dan guru yang mengajar untuk tidak hanya mempelajari subjek mereka, tetapi juga kaedah yang diperlukan untuk menyebarkan pendidikan dalam subjek mereka. Takrif untuk kamus Oxford Bahasa Inggeris untuk kata pedagogi adalah seperti berikut:

"Kaedah dan amalan pengajaran, terutamanya sebagai subjek akademik atau konsep teoritis. "

Apakah perbezaan antara Andragogy dan Pedagogi?

• Andragogy adalah kaedah dan amalan mengajar pelajar dewasa.

Walaupun pelajar dipanggil peserta dalam andragogy, mereka dilabel pelajar dalam pedagogi.

• Pengajar dipanggil fasilitator atau jurulatih dalam andragogy sementara mereka dipanggil pengajar atau guru dalam pedagogi.

• Pedagogi bergantung kepada gaya pengajar manakala andragogy adalah gaya belajar yang bebas.

• Pedagogi telah menentukan objektif yang ditetapkan sementara objektif dalam andragogy adalah fleksibel.

• Pedagogi percaya bahawa pelajar tidak mampu menyumbang kerana mereka tidak berpengalaman manakala andragogi percaya bahawa pelajar mampu membuat sumbangan.

• Kaedah latihan dalam pedagogi adalah pasif seperti kuliah, dan demonstrasi. Sebaliknya, kaedah latihan dalam andragogy aktif seperti latihan dan bermain peranan.

• Pelajar mempengaruhi masa dan kadar pembelajaran di andragogy manakala pengajar mengawal faktor-faktor ini dalam pedagogi.