Perbezaan Antara Pertubuhan dan Pertubuhan

Persatuan vs Pertubuhan

Kami menjumpai pelbagai organisasi dalam kehidupan kita dan kadang-kadang menjadi membingungkan untuk membezakan antara mereka berdasarkan sifat mereka , ruang lingkup dan tujuan. Salah satu jenis organisasi itu adalah persatuan. Kami tahu bahawa terdapat pelbagai jenis persatuan seperti PETA, persatuan sukan, persatuan buta, persatuan alumni dan sebagainya, tetapi apa yang memisahkan persatuan dari organisasi.

Persatuan

Seperti namanya, persatuan adalah sejenis organisasi di mana orang yang mempunyai kepentingan bersama berkumpul di platform. Persatuan juga merupakan perkataan (kata benda) yang bebas digunakan dalam perbualan harian di mana kita menggambarkan persatuan kawan-kawan. Ia adalah badan yang merupakan sekumpulan orang yang datang bersama untuk mempromosikan beberapa idea, sukan, atau objek. Persatuan adalah perkataan yang sangat luas yang menggabungkan semua jenis pakatan, liga, koperasi, konvensyen, gilds, kelab, persahabatan, kesatuan, dan persidangan di mana orang berfikir sama dengan penyebab atau kepentingan bersama.

Apabila kita bercakap tentang institut, kita bimbang dengan persatuan yang dianjurkan untuk mempromosikan seni atau sains atau pendidikan secara umum. ASEAN adalah persatuan negara-negara yang berdedikasi untuk kerjasama ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Semua jenis perikatan dan liga adalah dalam persatuan cara. Kami banyak mendengar tentang ruang perniagaan. Ia sebenarnya merupakan persatuan ahli perniagaan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan perniagaan. Terdapat persatuan profesional yang disertai oleh pengamal profesion tertentu seperti doktor, jururawat, peguam, dll.

Organisasi

Organisasi adalah badan orang yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Takrif ini membayangkan bahawa persatuan juga organisasi. Terdapat pelbagai entiti seperti syarikat, kerajaan, organisasi bukan kerajaan, organisasi antarabangsa, badan amal, yayasan, dan juga universiti. Organisasi perkataan mempunyai makna yang berbeza dalam konteks yang berbeza seperti perniagaan, sosiologi, agama dan lain-lain. Ada badan dunia seperti PBB dan WHO yang merupakan organisasi dan ada usaha kecil seperti perkongsian yang juga organisasi. Organisasi adalah tipikal kerana mereka mempunyai struktur dan peranan yang pasti dan fungsi pemegang jawatan. Bagi pengurusan, sebuah organisasi adalah instrumen untuk mencapai matlamat.

Secara ringkas:

Perbezaan Antara Pertubuhan dan Pertubuhan

• Organisasi adalah struktur orang yang mempunyai peranan dan fungsi yang jelas manakala persatuan adalah sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama

• Organisasi boleh menjadi entiti mana-mana dari perniagaan kecil ke badan dunia sedangkan persatuan adalah kumpulan orang yang membentuk persekutuan untuk tujuan tertentu

• WHO dan PBB adalah contoh organisasi sedangkan NATO dan ASDEAN adalah contoh persatuan.