Perbezaan Antara Pengauditan dan Penyiasatan

Pengauditan vs Penyiasatan

Firma menyediakan penyata kewangan untuk memeriksa prestasi kewangan tahun semasa dan menawarkan pandangan yang adil dan benar status kewangan syarikat. Sebaik sahaja penyata kewangan disediakan, adalah penting untuk menilai ketepatannya, dan jika diperlukan, untuk menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti dan membetulkan sebarang isu tertentu. Pengauditan dan penyiasatan adalah dua metodologi sedemikian yang memberikan gambaran yang lebih tepat dan benar mengenai kedudukan kewangan firma. Walaupun mereka mungkin terdengar agak sama antara satu sama lain, terdapat beberapa perbezaan yang jelas antara pengauditan dan siasatan. Artikel ini meneliti setiap konsep secara terperinci dan menerangkan persamaan dan perbezaan antara pengauditan dan penyiasatan.

Apa itu Pengauditan?

Pengauditan adalah proses menilai maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam penyata kewangan sesebuah organisasi dengan tujuan untuk menilai ketepatan mereka. Pengauditan merangkumi memastikan laporan kewangan dibentangkan secara adil, disediakan secara etika dan mematuhi prinsip dan piawaian perakaunan yang diterima. Fungsi pengauditan disalurkan oleh organisasi kepada entiti individu khusus dalam jenis penilaian ini supaya firma dapat memperoleh pandangan yang tidak bertanggungjawab terhadap penyata kewangannya. Sesuatu audit diwajibkan oleh undang-undang syarikat, dan firma dikehendaki mendedahkan dokumen audit dan maklumat sepenuhnya kepada orang ramai. Firma pengauditan biasanya menjalankan audit sebelum penyata kewangan dikemukakan kepada orang awam dan memastikan bahawa data menyediakan perwakilan yang benar dan saksama status kewangan firma.

Apakah Penyiasatan?

Penyiasatan boleh dilakukan oleh pemilik perniagaan atau oleh pihak luar. Siasatan dijalankan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti untuk meneliti masalah atau isu dengan rekod kewangan firma, mencari bukti penipuan, memeriksa status kewangan firma, menilai kemampuan pendapatan masa depan, dan lain-lain. Siasatan boleh dijalankan bagi pihak pemilik syarikat, peminjam, bakal pembeli, pelabur, dan lain-lain. Penyiasat yang dilantik untuk menjalankan tindakan penyiasatan seperti seorang detektif dan mengkaji secara menyeluruh semua maklumat kewangan, untuk mengkaji isu-isu secara terperinci dan menyelesaikan sebarang masalah. Siasatan biasanya dimulakan apabila masalah timbul dan, oleh itu, tidak dijalankan secara tetap. Siasatan tidak diwajibkan oleh undang-undang, dan syarikat itu dapat menyimpan penemuan penyiasatan itu sendiri kepada diri mereka sendiri.Siasatan dijalankan selepas pengauditan penyata kewangan selesai. Siasatan mungkin termasuk memeriksa rekod kewangan dan laporan selama beberapa tahun, dan tidak terhad kepada pemeriksaan bahan dalam tempoh masa tertentu.

Apakah perbezaan antara Pengauditan dan Siasatan?

Pengauditan dan penyiasatan kedua-duanya mengambil kira maklumat kewangan, rekod kewangan dan transaksi perniagaan syarikat. Matlamat utama audit adalah memastikan kesahan dan ketepatan penyata kewangan dan untuk memastikan laporan kewangan adalah benar dan adil, disediakan secara etika, dan mematuhi prinsip dan piawaian perakaunan yang diterima, dengan itu mematuhi peraturan dan keperluan berkanun. Matlamat penyiasatan adalah untuk memenuhi tujuan tertentu dalam fikiran seperti meneliti penipuan, mengenalpasti isu-isu, menilai kemampuan pendapatan masa depan, dan lain-lain. Penyiasatan bermula selepas audit dijalankan dan dimulakan apabila masalah timbul. Oleh itu, tidak seperti audit yang dijalankan secara teratur, siasatan dijalankan hanya apabila perlu. Walaupun audit diberi mandat oleh undang-undang syarikat, siasatan dijalankan seperti yang dikehendaki oleh pemilik dan pemegang kepentingan firma.

Keluaran audit mesti dijadikan awam, sedangkan hasil penyiasatan hanya akan dikongsi oleh pihak yang dikehendaki. Juruaudit adalah kakitangan di luar firma, yang berkewajipan untuk memastikan bahawa maklumat yang direkodkan mewakili gambaran sebenar firma tersebut. Penyiasatan, sebaliknya, boleh dimulakan oleh sesiapa sahaja seperti pemilik firma, pelabur, peminjam, dll.

Pengauditan memberi tumpuan kepada rekod kewangan dalam tempoh masa tertentu, seperti semasa tahun kewangan lalu manakala penyiasatan boleh meliputi beberapa tahun. Selain itu, siasatan mengambil ruang lingkup yang lebih luas daripada audit, dan selain memeriksa maklumat kewangan bukan kewangan, juga akan diambil kira.

Ringkasan:

Pengauditan vs Penyiasatan

• Pengauditan dan penyiasatan kedua-duanya memberikan gambaran yang lebih tepat dan benar mengenai kedudukan kewangan firma.

• Pengauditan dan penyiasatan kedua-duanya mengambil kira maklumat kewangan, rekod kewangan dan transaksi perniagaan syarikat.

• Matlamat utama audit adalah memastikan kesahan dan ketepatan penyata kewangan dan memastikan laporan kewangan adalah benar dan adil, disediakan secara etika dan mematuhi prinsip dan piawaian perakaunan yang diterima.

• Matlamat sesuatu penyiasatan adalah untuk memenuhi keperluan khusus seperti meneliti penipuan, mengenalpasti isu-isu, menilai keupayaan pendapatan masa depan, dan sebagainya.

• Penyiasatan bermula selepas audit dijalankan dan akan dimulakan apabila masalah timbul.

• Pemeriksaan dijalankan secara teratur, tetapi penyiasatan dijalankan hanya apabila keperluan timbul.

• Walaupun audit diberi mandat oleh undang-undang syarikat, siasatan dijalankan seperti yang dikehendaki oleh pemilik dan pemegang kepentingan firma.