Perbezaan Antara Kepimpinan Autokratik dan Birokrasi

Perbezaan Utama - Autokrat vs Kepimpinan Birokrasi

Gaya kepimpinan harus dipilih dengan teliti bergantung kepada jenis organisasi dan tenaga kerja. Kepimpinan autokratik dan birokrasi adalah dua gaya kepimpinan popular di kalangan ramai. Perbezaan utama antara kepimpinan autokratik dan birokrasi ialah kepemimpinan autokratik adalah gaya kepimpinan di mana pemimpin membuat semua keputusan dan meninggikan tahap yang tinggi terhadap subordinat sedangkan kepemimpinan birokrasi gaya berdasarkan peraturan normatif dalam pengurusan dan membuat keputusan, dan mematuhi garis panduan. Kedua-dua gaya kepimpinan autokratik dan birokrasi dikritik kerana gaya yang tegar dan tidak fleksibel; Walau bagaimanapun, digunakan secara meluas untuk merit dan sifat berorientasikan hasil.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Kepimpinan Autokrat
3. Apakah Kepimpinan Birokrasi
4. Perbandingan Side by Side - Autokrat vs Kepimpinan Birokrasi
5. Ringkasan
Apakah Kepimpinan Autokrat?

Kepemimpinan autokrat, juga dikenali sebagai 'kepemimpinan autoritarian

', adalah gaya kepemimpinan dimana para pemimpin membuat semua keputusan dan mengendalikan tingkat yang tinggi terhadap bawahan. Pemimpin autokrat berorientasikan hasil, membuat keputusan berdasarkan pandangan dan penghakiman mereka dan jarang menerima nasihat daripada orang bawahan. Mereka percaya bahawa komunikasi sehala adalah yang paling berkesan dan menguasai interaksi. Gaya kepimpinan autokratik kebanyakannya dilaksanakan dalam industri yang beroperasi tugas rumit dan yang sangat berprestasi atau berorientasikan hasil kerana gaya ini diperlukan dalam organisasi yang menuntut produk bebas-kesalahan. Walaupun dikritik oleh ramai sebagai gaya yang tegar dan tidak fleksibel, ia juga merupakan gaya kepimpinan yang paling biasa digunakan untuk hasil yang terbukti.

Selanjutnya, dalam keadaan di mana syarikat berhadapan dengan situasi krisis, pemimpin autokratik mungkin penting untuk mengembalikan perniagaan tersebut kepada keadaan sebelumnya sebelum krisis. Gaya kepimpinan autokratik adalah ideal untuk digunakan untuk pekerja yang tidak berpengalaman dan kurang bermotivasi. Sebaliknya, jika tenaga kerja berkemahiran tinggi dan bermotivasi diri, mereka tidak akan sanggup dipimpin oleh gaya kepimpinan ini kerana mereka lebih memilih autonomi.Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, dan Muammar Gaddafi adalah beberapa tokoh sejarah yang terkenal sebagai pemimpin autokratik.

Rajah 01: Adolf Hitler popular sebagai pemimpin autokratik.

Apakah Kepimpinan Birokrasi?

Gaya birokrasi didasarkan pada peraturan normatif berikut dalam pengurusan dan membuat keputusan, dan mematuhi garis kuasa. Kepimpinan birokrasi dikendalikan berdasarkan hierarki organisasi. Hierarki adalah sistem di mana pekerja ditempatkan mengikut status dan kuasa membuat keputusan. Gaya kepimpinan birokrasi diperkenalkan oleh Max Weber pada tahun 1947. Ini adalah gaya kepimpinan yang paling banyak digunakan dalam organisasi sektor awam.

Ciri-ciri Kepimpinan Birokrasi

Jelas Talian Tugas

Semua pekerja mempunyai perincian pekerjaan yang komprehensif di mana mereka mempunyai garis panduan yang jelas, tanggungjawab, dan akauntabiliti.

Hierarki Pihak Berkuasa

Jawatan dalam organisasi diarahkan dalam hirarki di mana pekerja yang memegang jawatan yang rendah bertanggungjawab dan diawasi oleh pengurus baris yang memegang jawatan peringkat yang lebih tinggi.

Dokumentasi

Semua maklumat berkaitan dengan deskripsi pekerjaan, garis pelaporan, peraturan, dan peraturan didokumentasikan secara komprehensif dalam organisasi birokrasi.

Jumlah kawalan yang dikenakan ke atas pengambilan keputusan di bawah gaya kepimpinan birokrasi adalah luas. Walau bagaimanapun, kelajuan membuat keputusan mungkin rendah kerana terdapat struktur organisasi yang tinggi (banyak lapisan dalam hierarki). Ini adalah kelemahan utama gaya kepimpinan ini kerana keputusannya tidak mencukupi untuk memperoleh kelebihan yang signifikan disebabkan oleh ketinggalan masa antara mengambil keputusan dan tindakan. Selanjutnya gaya kepimpinan ini mempunyai tahap fleksibiliti yang sangat rendah dan tidak menggalakkan kreativiti. Oleh itu, ia boleh menjadi gaya pengurusan yang cekap di syarikat-syarikat yang tidak memerlukan banyak kreativiti atau inovasi dari pekerja.

Apakah perbezaan antara Kepimpinan Autokrat dan Birokrasi?

Autokrat vs Kepimpinan Birokrasi

Kepimpinan autokratik adalah di mana pemimpin membuat semua keputusan dan meninggikan tahap yang tinggi terhadap bawahan.

Gaya birokrasi didasarkan pada peraturan normatif berikut dalam pengurusan dan membuat keputusan, dan mematuhi garis kuasa.

Gunakan Gaya kepimpinan Autokrat adalah paling sesuai untuk organisasi berorientasikan hasil.
Gaya kepimpinan birokrasi paling banyak digunakan dalam organisasi sektor awam.
Kelajuan Pengambilan Keputusan Dalam gaya kepimpinan otokratik, kelajuan membuat keputusan sangat cepat sejak pemimpin mengambil keputusan.
Kelajuan membuat keputusan perlahan dalam gaya kepimpinan birokrasi kerana terdapat banyak lapisan kuasa.
Ringkasan - Autokrat vs Kepimpinan Birokrasi Perbezaan antara kepimpinan autokratik dan birokrasi bergantung kepada beberapa faktor seperti sifat mereka dan jenis industri dan syarikat yang menggunakan gaya masing-masing.Organisasi yang mempunyai struktur kos rumit dan proses yang kompleks boleh mendapat manfaat daripada kepimpinan autokratik. Sebaliknya, penggunaan kepimpinan birokrasi bergantung kepada hierarki organisasi dengan jelas menentukan tanggungjawab dan pihak berkuasa. Kedua-dua gaya kepimpinan kurang memberi perhatian kepada motivasi dan kreativiti bawahan.

Rujukan

1. "Kelebihan & Kekurangan Gaya Kepimpinan Autokrat. "Chron. com. Chron. com, 26 Okt 2016. Web. 17 Mei 2017..

2. "Apakah Kepimpinan Birokrasi? - Definisi, Contoh & Kekurangan. "Kajian. com. Kajian. com, n. d. Web. 16 Mei 2017..
3. "Apakah Kelebihan dan Kekurangan Struktur Organisasi Birokrasi? "Chron. com. Chron. com, 26 Okt 2016. Web. 16 Mei 2017..
Image Courtesy:
1. "Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler (cropped2)" Oleh Bundesarchiv, Bild 183-S33882 (CC-BY-SA 3. 0) Wikimedia Commons