Perbezaan Antara Kunci Kira-kira dan Lembaran Imbangan Disatukan

Perbezaan Utama - Kunci Kira-kira vs Lembaran Imbangan Disatukan

disediakan oleh syarikat. Lembaran imbangan disatukan adalah serupa dengan kunci kira-kira, tetapi terdapat perbezaan di antara mereka dari segi penyediaan. Perbezaan utama antara kunci kira-kira dan kunci kira-kira yang disatukan ialah kunci kira-kira disediakan oleh semua syarikat manakala kunci kira-kira disatukan hanya disediakan oleh syarikat-syarikat yang memegang saham dalam entiti lain untuk mencerminkan bahagian pemilikan mereka.

KANDUNGAN

  1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
  2. Apakah Lembaran Imbangan
  3. Apakah Lembaran Imbangan Disatukan
  4. Sebanding Sebanding Sebanding - Lembaran Imbangan vs Lembaran Imbangan Disatukan Apakah Lembaran Imbangan?

Kunci Kira-kira, juga dikenali sebagai Penyata Kedudukan Kewangan, merupakan salah satu penyata kewangan akhir tahun utama yang disediakan oleh syarikat untuk menunjukkan aset, liabiliti, dan modal perniagaan pada suatu masa tertentu dan digunakan oleh pelbagai pihak berkepentingan untuk mencapai keputusan mengenai syarikat. Lembaran imbangan syarikat tersenarai perlu disediakan mengikut prinsip perakaunan dan format tertentu.

Kegunaan Kunci Kira-Kira

Berkhidmat sebagai dokumen yang berguna untuk mendapatkan pandangan cepat kedudukan kewangan syarikat pada satu masa dalam masa

  • Untuk tujuan analisis nisbah
  • Nisbah analisis adalah bahagian penting dalam membuat keputusan pengurusan, dan beberapa nisbah dikira menggunakan kunci kira-kira seperti,

Nisbah semasa (Aset semasa / liabiliti semasa)

  • Nisbah ujian cepat / asid (Aset semasa - Inventori / Liabiliti semasa)
  • Nisbah gear (Hutang / Ekuiti)
Para pelabur dan pelabur berpotensi merujuk kepada kunci kira-kira semasa membuat keputusan pelaburan. Ia juga perlu dibentangkan apabila mendapat kredit dari bank dan institusi kewangan lain.

Format kunci kira-kira disediakan mengikut formula perakaunan utama, iaitu

Aset bukan semasa + Aset semasa = Ekuiti + Liabiliti bukan semasa + Liabiliti semasa

Aset bukan semasa Pelaburan jangka panjang yang nilai penuhnya tidak dapat direalisasikan dalam tahun perakaunan

Aset semasa

Aset yang nilai penuh semunasabahnya dijangkakan akan ditukar kepada tunai dalam tahun perakaunan

Ekuiti

Sekuriti yang mewakili kepentingan pemilik syarikat

Liabiliti bukan semasa

Kewajipan kewangan jangka panjang yang tidak matang dalam tempoh perakaunan

Liabiliti semasa

Kewajipan kewangan jangka pendek yang penyelesaiannya dalam tempoh perakaunan tempoh

Format Lembaran Imbangan

Kunci kira-kira AAA Ltd pada 31. 12. 2016

$
$ Aset Aset Semasa
Tunai dan Setara Tunai < XXX
Akaun yang dapat dikembalikan
XX Inventori
XXX Perbelanjaan prabayar
XX Pelaburan jangka pendek
XXX
Aset Jangka Panjang Hartanah, loji dan peralatan
XXX (Kurang susutnilai terkumpul)
(XX)
Pelaburan jangka panjang XXX
Jumlah aset jangka panjang XXXX
Jumlah Aset XXXXXX
Liabiliti dan Ekuiti Liabiliti
Liabiliti Semasa XXX
Akaun yang perlu dibayar
XXXX
> XXX Cukai yang perlu dibayar
XX Pendapatan belum diperolehi
XX Jumlah Kewajiban Semasa
XXXX Cukai pendapatan ditangguhkan
XX Liabiliti lain
XX Jumlah liabiliti jangka panjang
XXXX
Jumlah liabiliti XXXX
Premium saham
XXX Pendapatan tertahan XXX
Jumlah Ekuiti XXXXX
Jumlah liabiliti dan ekuiti XXXXXX
Apakah Lembaran Imbangan Disatukan?
Prinsip dasar penyediaan kunci kira-kira disatukan adalah sama dengan kunci kira-kira; Walau bagaimanapun, terdapat perubahan di antara keduanya. Lembaran Imbangan Disatukan hendaklah disediakan oleh syarikat induk yang memegang entiti lain seperti, Subsidiari
Syarikat induk mempunyai kepentingan lebih daripada 50% anak syarikat, dengan itu menguasai. Associates
Pegangan syarikat induk adalah antara 20% -50% syarikat bersekutu di mana syarikat induk memberikan pengaruh signifikan. Penyediaan Lembaran Imbangan Disatukan
Aset dan liabiliti dalam anak syarikat atau syarikat bersekutu hendaklah direkodkan sebagai tambahan kepada syarikat induk e. g. : Jika ABC Ltd memiliki 55% daripada XYZ Ltd, 55% aset dan liabiliti XYZ Ltd akan ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan ABC Ltd. XYZ mempunyai nilai hartanah, loji dan peralatan sebanyak $ 25, 000.
ABC XYZ Jumlah

Aset

$

$

$

Aset jangka panjang

Harta, loji dan peralatan

50, 500

  • 25000 * 55%)

64, 250

Modal saham anak syarikat atau syarikat bersekutu tidak akan dapat dilihat dalam lembaran imbangan disatukan dalam rekod syarikat induk. Modal saham secara automatik menyesuaikan dengan jumlah pelaburan syarikat induk kepada anak syarikat. Minoriti Kepentingan Juga disebut sebagai
kepentingan tidak berkawal , ini timbul apabila memegang anak syarikat. Ini adalah bahagian pemilikan dalam ekuiti anak syarikat yang tidak dimiliki atau dikawal oleh syarikat induk. Ini akan dikira menggunakan pendapatan bersih anak syarikat yang dimiliki oleh pemegang saham minoriti. Eg; jika syarikat induk memegang 60% anak syarikat, kepentingan minoriti adalah 40%. Jika anak syarikat membuat pendapatan bersih sebanyak $ 42, 000 untuk tahun ini, kepentingan minoriti ialah $ 16, 800 (42000 * 40%) Apa perbezaan antara Lembaran Imbangan dan Lembaran Imbangan Disatukan?
Kunci Kira-kira vs Lembaran Imbangan Disatukan
Kunci kira-kira disediakan oleh semua syarikat. Lembaran imbangan disatukan hanya disediakan oleh syarikat yang memegang saham dalam entiti lain. Kemudahan Penyediaan Menyediakan lembaran imbangan kurang rumit dan kurang memakan masa.

Menyediakan lembaran imbangan disatukan lebih rumit dan memakan masa.

Senarai Rujukan:

"IAS 28 - Pelaburan dalam Syarikat Bersekutu dan Usaha Sama. " Deloitte . N. p. , 2011. Web. 1 Feb. 2017.

"Syarikat Bersekutu. "

Investopedia

. N. p. , 07 Jun 2012. Web. 01 Feb. 2017.

Galstyan, Marianna. "Cara Menghitung Kepentingan Minoriti. " Investopedia
. N. p. , 11 Jan 2016. Web. 01 Feb. 2017. "Lembaran Imbangan | Contoh | Templat | Format. "
Kursus Perakaunan Saya . N. p. , n. d. Web. 01 Feb. 2017.

Image courtesy:

"Cash restricted" Oleh Zceisab - Kerja sendiri (CC BY-SA 4. 0) melalui Wikimedia Commons "47344"