Perbezaan Antara Lembaran Imbangan dan Keuntungan dan Kerugian

Lembaran Imbangan vs Keuntungan dan Kerugian

Penyata untung rugi syarikat dan kunci kira-kira mesti disediakan untuk mencapai gambaran yang jelas mengenai kestabilan kewangan syarikat. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kedua-dua merujuk kepada kenyataan kewangan yang sangat berbeza, dengan perbezaan yang signifikan dalam data yang direkodkan dalam setiap. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mempunyai kaitan antara satu sama lain di mana baki yang dicatatkan dalam lembaran imbangan langsung terjejas oleh perubahan dalam maklumat kewangan yang direkodkan dalam penyata keuntungan dan kerugian. Artikel berikut memberikan pembaca pemahaman yang jelas tentang perbezaan antara kedua-dua kenyataan, dari segi maklumat yang mereka gambaran mengenai firma dan perbezaan dalam data yang direkodkan di bawah setiap pernyataan.

Apakah Lembaran Imbangan?

Lembaran imbangan sebuah syarikat termasuk maklumat penting mengenai aset tetap dan semasa syarikat (seperti peralatan, tunai, dan akaun yang belum diterima), liabiliti jangka pendek dan jangka panjang (akaun hutang dan pinjaman bank) dan modal (ekuiti pemegang saham ). Lembaran imbangan disediakan, pada tarikh tertentu, dengan itu perkataan 'as at' di bahagian atas helaian. Sebagai contoh, jika saya menulis lembaran imbangan pada 30 Oktober 2011, saya akan menulis 'pada 30 Oktober 2011' pada tajuk pernyataan itu, untuk menunjukkan bahawa maklumat yang diwakili dalam lembaran imbangan adalah gambaran dari keadaan kewangan firma pada tarikh itu. Lembaran imbangan akan memberikan maklumat tentang bagaimana sebuah syarikat mencapai keperluan pembiayaan, menggunakan lebih banyak hutang atau modal, dan boleh bertindak sebagai penunjuk langkah berjaga-jaga jika firma itu memperoleh pinjaman berlebihan melebihi kemampuan mereka untuk membayar balik.

Apakah Keuntungan dan Kerugian?

Penyata keuntungan dan kerugian adalah satu pernyataan yang menunjukkan prestasi kewangan firma dan menunjukkan maklumat mengenai transaksi dan aktiviti, perbelanjaan, pendapatan dan keuntungan yang telah dibayar dan diperolehi. Keuntungan dan kerugian ini menunjukkan data dan penyertaan kewangan yang berterusan yang timbul daripada operasi perniagaan sepanjang tempoh kewangan. Data rekod keuntungan dan kerugian berkenaan perbelanjaan yang telah dibayar dan pendapatan yang telah diterima. Keuntungan yang direkodkan menunjukkan pendapatan lebihan yang diperoleh syarikat apabila perbelanjaan telah dibayar. Kenyataan keuntungan dan kerugian adalah berguna kerana ia membolehkan pelabur memperoleh gambaran yang jelas tentang tahap pendapatan firma, kos dan perubahan dalam keuntungan sepanjang tahun.

Apakah perbezaan antara Kunci Kira-kira dan Keuntungan dan Kerugian?

Kedua-dua penyata pendapatan dan kunci kira-kira adalah penyedia maklumat kewangan mengenai firma, walaupun terdapat perbezaan yang signifikan dalam setiap.Perbezaan utama antara keduanya terletak pada masa di mana mereka bersedia. Keuntungan dan kerugian adalah rekod aktiviti kewangan perniagaan yang berterusan, dan lembaran imbangan adalah gambaran pada hujung tahun kewangan syarikat. Dalam erti kata itu, keuntungan dan kerugian adalah penyata prestasi kewangan dan kunci kira-kira adalah penyata kedudukan kewangan. Maklumat dalam kunci kira-kira bagaimana firma kebanyakannya dibiayai; sama ada melalui lebih banyak hutang atau modal, dan data dalam keuntungan dan kerugian menunjukkan prestasi kewangan firma dari segi pendapatan, biaya dan keuntungan.

Kunci Kira-kira vs Untung dan Rugi

• Lembaran imbangan adalah penyata kedudukan kewangan, manakala keuntungan dan kerugian adalah penyata prestasi kewangan.

• Perbezaan utama antara keduanya adalah kerangka waktu di mana masing-masing disediakan. Kenyataan keuntungan dan kerugian adalah rakaman berterusan bagi pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan akhir perniagaan. Lembaran imbangan, sebaliknya, merupakan gambaran keadaan kewangan firma pada tarikh penyediaannya, yang biasanya akhir tahun.

• Data yang dicatat dalam kunci kira-kira dan dalam keuntungan dan kerugian adalah berbeza. Keuntungan dan kerugian rekod pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan. Kunci kira-kira mencatatkan aset, liabiliti, dan modal.

• Adalah penting bahawa kedua-dua penyata keuntungan dan kerugian dan kunci kira-kira diperiksa bersama untuk mendapatkan gambaran jelas tentang kedudukan kewangan firma.