Perbezaan Antara Beta dan Standard Deviation

Beta vs Standard Deviation

Beta dan sisihan piawai adalah ukuran ketidaktentuan yang digunakan dalam analisis risiko dalam portfolio pelaburan. Beta menunjukkan sensitiviti prestasi dana, keselamatan, atau portfolio berkaitan dengan pasaran secara keseluruhan. Penyimpangan piawai mengukur kemeruapan atau risiko yang wujud pada saham dan instrumen kewangan. Walaupun kedua-dua beta dan sisihan piawai menunjukkan tahap risiko dan turun naik terdapat beberapa perbezaan utama antara kedua-dua. Artikel berikut menerangkan setiap konsep secara terperinci dan menonjolkan perbezaan antara kedua-dua.

Apa itu Beta Measure?

Beta mengukur prestasi keselamatan atau portfolio (risiko dan pulangan aset) berhubung dengan pergerakan di pasaran. Beta adalah ukuran relatif digunakan untuk perbandingan dan tidak menunjukkan tingkah laku individu keselamatan. Sebagai contoh, dalam kes saham, beta boleh diukur dengan membandingkan pulangan stok ke pulangan indeks saham seperti S & P 500, FTSE 100. Perbandingan sedemikian membolehkan pelabur untuk menentukan prestasi saham berbanding dengan keseluruhan pasaran prestasi. Nilai beta 1 menunjukkan bahawa keselamatan sedang dilaksanakan sejajar dengan prestasi pasaran dan beta kurang daripada 1 menunjukkan bahawa prestasi keselamatan kurang menentu daripada pasaran. Beta lebih daripada 1 menunjukkan bahawa prestasi keselamatan lebih tidak menentu daripada penanda aras.

Apakah Standard Deviation?

Sisa piawai sebagai ukuran statistik menunjukkan jarak dari min sampel data, atau penyebaran pulangan dari sampel sampel. Dari segi portfolio saham, sisihan piawai menunjukkan ketidaktentuan saham, bon, dan instrumen kewangan lain yang berasaskan penyebaran yang disebarkan dalam tempoh masa. Oleh kerana sisihan piawai pelaburan mengukur ketidaktentuan pulangan, semakin tinggi sisihan piawai, ketidaktentuan yang lebih tinggi dan risiko yang terlibat dalam pelaburan. Keamanan atau dana kewangan yang tidak menentu memaparkan sisihan piawai yang lebih tinggi berbanding dengan sekuriti kewangan yang stabil atau dana pelaburan. Penyimpangan piawai yang lebih tinggi dilihat lebih berisiko kerana prestasi pelaburan mungkin berubah secara drastik ke mana-mana arah pada bila-bila masa tertentu.

Beta vs Standard Deviation

Risiko yang tidak sistematik adalah risiko yang datang dengan jenis industri atau syarikat di mana dana dilaburkan.Risiko yang tidak sistematik boleh dihapuskan dengan mempelbagaikan pelaburan ke dalam beberapa industri atau syarikat. Risiko sistematik adalah risiko pasaran atau ketidakpastian dalam keseluruhan pasaran yang tidak boleh dipelbagai. Penyimpangan piawai mengukur jumlah risiko, yang berisiko dan tidak sistematik. Beta pula mengukur hanya risiko sistematik (risiko pasaran). Penyimpangan piawai menunjukkan risiko individu atau turun naik aset. Sebaliknya, Beta adalah ukuran relatif digunakan untuk perbandingan dan tidak menunjukkan tingkah laku individu keselamatan. Beta mengukur ketidaktentuan aset berhubung dengan prestasi pasaran.

Apakah perbezaan antara Beta dan Standard Deviation?

• Beta dan sisihan piawai adalah ukuran ketidaktentuan yang digunakan dalam analisis risiko dalam portfolio pelaburan.

• Beta mengukur prestasi keselamatan atau portfolio (risiko dan pulangan aset) berhubung dengan pergerakan di pasaran.

• Nilai beta 1 menunjukkan bahawa keselamatan sedang dilaksanakan selaras dengan prestasi pasaran; beta yang kurang daripada 1 menunjukkan bahawa prestasi keselamatan kurang menentu daripada pasaran, dan beta lebih daripada 1 menunjukkan bahawa prestasi keselamatan lebih tidak menentu daripada penanda aras.

• Penyimpangan piawai pelaburan mengukur volatiliti pulangan, dan semakin tinggi sisihan piawai, ketidaktentuan yang lebih tinggi dan risiko yang terlibat dalam pelaburan.