Perbezaan Antara Perancangan Perancangan dan Perancangan Penggantian

Perbezaan Utama - Perancangan Kerjaya vs Perancangan Penggantian

Perbezaan utama antara perancangan kerjaya dan perancangan penggantian adalah perancangan kerjaya adalah proses yang berterusan di mana seorang pekerja meneroka kepentingan dan keupayaannya dan sengaja merancang tujuan kerjaya manakala perancangan penggantian adalah proses di mana organisasi mengenal pasti dan membangunkan pekerja baru untuk memainkan peranan utama ketika pemimpin yang ada meninggalkan kerjaya yang berbeza, bersara atau mati. Perancangan kerjaya adalah penting dari sudut pandang pekerja manakala perancangan penggantian adalah penting untuk meneruskan organisasi yang efektif.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Perancangan Kerjaya
3. Apakah Perancangan Penggantian
4. Perbandingan Side by Side - Perancangan Kerjaya vs Perancangan Penggantian dalam Borang Tabular
5. Ringkasan

Apakah Perancangan Kerjaya?

Perancangan kerjaya adalah proses yang berterusan di mana seorang pekerja meneroka minat dan keupayaannya dan sengaja merancang tujuan kerjaya. Ini penting untuk semua pekerja kerana ia dapat membantu menguruskan hala tuju pekerja yang ingin maju dalam kerjaya.

Perancangan kerjaya perlu dipertimbangkan oleh individu sebelum memasuki tenaga kerja, sebaiknya ketika dia seorang pelajar. Kelayakan pendidikan memainkan peranan penting dalam mendapatkan pekerjaan; Oleh itu, adalah penting untuk meneruskan kelayakan pendidikan tertentu, mengkaji kawasan di mana individu ingin bekerja di.

E. g. Individu muda berminat menjadi seorang profesional pemasaran di masa depan. Oleh itu, penting untuk mengikuti kelayakan pemasaran yang diiktiraf untuk mendapatkan kelebihan bersaing dalam memohon pekerjaan.

Sekali individu memasuki tenaga kerja dan mula bekerja, perancangan kerjaya boleh dijalankan secara lanjutan daripada pada peringkat pelajar. Pekerja harus jelas mengenal pasti objektif, minat, kekuatan dan kelemahan peribadi dan kerjaya. Adalah penting untuk memadankan kemahiran dan keupayaan dengan pekerjaan untuk memahami bagaimana untuk meningkatkan prestasi kerja. Seterusnya, menetapkan matlamat kerjaya perlu dilakukan mengikut selang masa yang meliputi jangka sederhana hingga panjang. Sebagai contoh, seorang pekerja boleh menetapkan matlamat kerjaya selama dua tahun, lima tahun dan sepuluh tahun.Dengan masa, matlamat kerjaya ini mungkin berubah mengikut sejauh mana pekerja telah mencapai objektif yang dirancang. Individu boleh mengubah peranan dan organisasi kerja sepanjang kerjaya; Walau bagaimanapun, perancangan kerjaya perlu dilakukan secara berterusan.

Rajah 01: Perancangan Kerjaya

Apakah Perancangan Penggantian? Perancangan penggantian ialah proses di mana organisasi mengenal pasti dan membangunkan pekerja baru untuk memainkan peranan kepimpinan utama apabila para pemimpin yang ada meninggalkan kerjaya yang berbeza, bersara atau mati. Ini penting untuk semua jenis organisasi, tanpa mengira saiznya, untuk memastikan objektif organisasi dicapai dan aliran operasi yang lancar dicapai.

Perancangan penggantian biasanya dilakukan oleh pengurusan kanan syarikat di mana mereka terus menerima maklumat tentang pekerja yang berprestasi baik dari pengurus baris. Perancangan penggantian tidak dapat dilakukan semalaman kerana kemahiran dan keupayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peranan kepimpinan mengambil masa untuk berkembang.

Perancangan penggantian mempunyai beberapa manfaat kepada pekerja dan majikan. Dari perspektif pekerja, ini membawa kepada motivasi yang lebih tinggi kerana pekerja mengetahui manfaatnya menanti beliau sebagai pemimpin masa depan dalam syarikat. Ini seterusnya akan menyebabkan peningkatan motivasi yang disokong oleh keupayaan untuk belajar lebih banyak dan melakukan yang lebih baik. Ia juga memperkuat keinginan pekerja untuk pembangunan kerjaya dan peluang kerjaya. Dari sudut pandangan majikan, kemajuan ke arah mencapai matlamat organisasi tidak terhalang atau ditangguhkan akibat peranan utama kepimpinan menjadi kosong. Tidak perlu mengupah pekerja baru secara luaran dalam tempoh yang singkat, yang mungkin mahal dan menjalankan induksi.

Rajah 02: Perancangan Penggantian

Apakah perbezaan antara Perancangan Kerjaya dan Perancangan Penggantian?

Perancangan Kerjaya vs Perancangan Penggantian

Perancangan kerjaya adalah proses yang sedang berlangsung di mana seorang pekerja meneroka minat dan kemampuannya dan merancang tujuan karir secara sengaja. Perancangan penggantian ialah proses di mana organisasi mengenal pasti dan membangunkan pekerja baru untuk memainkan peranan kepimpinan utama apabila para pemimpin yang ada meninggalkan kerjaya yang berbeza, bersara atau mati.

Alam Perancangan kerjaya dilakukan dari titik pekerja.
Perancangan penggantian dijalankan dari sudut organisasi.
Skop Dalam perancangan kerjaya, seorang pekerja akan melaksanakan pelbagai peranan dalam tempoh masa.
Perancangan penggantian, satu peranan akan dilakukan oleh beberapa pekerja dalam tempoh masa.
Ringkasan - Perancangan Kerjaya vs Perancangan Penggantian Perbezaan antara perancangan kerjaya dan perancangan penggantian terutamanya bergantung kepada sama ada ia dilakukan oleh pekerja atau syarikat. Perancangan kerjaya yang berjaya adalah sangat memberi manfaat kepada pekerja sementara organisasi adalah pihak yang menjadi benefisiari utama dalam perancangan penggantian yang berjaya.Kedua-dua unsur juga melengkapi antara satu sama lain; Sebagai contoh, apabila seorang pekerja berfokus pada pembangunan karirnya, kedudukan kepimpinan boleh ditawarkan untuk memastikan bahawa dia memberi sumbangan positif kepada organisasi.

Muat turun Versi PDF Perancangan Kerjaya vs Perancangan Penggantian

Anda boleh memuat turun versi PDF artikel ini dan menggunakannya untuk tujuan luar seperti peringatan kutipan. Sila muat turun versi PDF di sini Perbezaan Antara Perancangan Kerjaya dan Perancangan Penggantian.

Rujukan:

1. Pelan Kerjaya - Kerjaya. N. p. , n. d. Web. Terdapat di sini. 06 Jun 2017.

2. Heathfield, Susan M. "Apa Setiap Pengurus Sumber Manusia Perlu Tahu Mengenai Perancangan Penggantian. "Baki. N. p. , n. d. Web. Terdapat di sini. 06 Jun 2017.

3. "Apakah Kelebihan Perancangan Penggantian? "Chron. com. N. p. , n. d. Web. Terdapat di sini. 06 Jun 2017.
Image Courtesy:
1. "111932" (Domain Awam) melalui Pixabay

2. "153250" (Domain Awam) melalui Pixabay