Perbezaan Antara Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi vs desentralisasi

Desentralisasi adalah satu konsep penting yang menjadi topik perdebatan panas dalam beberapa dekad yang lalu. Ia terpakai kepada semua organisasi dan juga kerajaan dan berkaitan dengan penyebaran kuasa dari atas ke bawah, tahap akar rumput. Pemusatan hanya bertentangan dengan desentralisasi kerana ia mencadangkan pusat yang kuat yang mengambil semua kuasa dari bawah tahap. Terdapat banyak lagi perbezaan antara pemusatan dan desentralisasi yang akan dicabut dalam artikel ini.

Terdapat organisasi yang sangat berpusat dan kuasa membuat keputusan kekal di tangan beberapa yang terpilih. Dari perancangan dan pelaksanaan strategi, semua keputusan utama diambil oleh tahap pengurusan tertinggi dan dikuatkuasakan oleh pekerja pada tahap yang lebih rendah. Walaupun dari segi tadbir urus, ini adalah satu sistem yang jauh dari aspirasi dan harapan rakyat biasa, namun masih terdapat di negara-negara dengan diktator dan penghinaan. Adalah di demokrasi yang kita lihat konsep desentralisasi di mana ada usaha yang sadar untuk menyebarkan kuasa dan kuasa ke tahap yang lebih rendah. Ini membantu dalam tadbir urus di peringkat tempatan yang sensitif terhadap keperluan dan aspirasi rakyat.

Di peringkat organisasi, desentralisasi merujuk kepada keadaan di mana kuasa diagihkan pada tahap yang berbeza dan struktur kuasa mengambil bentuk piramid di mana kuasa menyalurkan dari atas dan mencapai ke tahap terendah tahap struktur. Jenis struktur ini membantu terutamanya kerana organisasi semakin besar berbanding sebelum ini dan keputusan boleh diambil pada tahap yang lebih rendah yang membantu dalam menjalankan organisasi yang lebih cekap. Kerana banyak banyak keputusan yang diambil pada tahap yang lebih rendah, banyak masa disimpan dan penambahbaikan yang tidak mungkin dalam struktur yang sangat berpusat dapat dengan mudah dilaksanakan. Oleh itu, struktur yang terdesentralisasi adalah pendekatan ke bawah untuk menentang struktur terpusat yang merupakan pendekatan atas ke bawah. Dalam struktur yang terdesentralisasi, pekerja tidak perlu menunggu pesanan dari atas dan boleh menangani kecenderungan mereka sendiri sehingga menghasilkan kecekapan dan produktiviti yang lebih baik.

Secara ringkas:

Sentralisasi dan desentralisasi

• Sentralisasi dan desentralisasi adalah konsep penting dalam pembebasan kuasa dan kuasa dalam organisasi

• Struktur yang sangat berpusat merujuk kepada organisasi di mana keputusan membuat kuasa berada di tangan beberapa yang tersisa di bahagian atas dan struktur dipanggil pendekatan atas ke bawah

• Struktur terdesentralisasi adalah satu yang menggunakan pendekatan bawah ke atas dan membolehkan pembebasan kuasa pada tahap yang lebih rendah.

• Struktur terdesentralisasi dilihat sebagai satu keperluan dalam konteks hari ini dengan syarikat-syarikat yang lebih besar dan besar muncul.

• Sentralisasi dan desentralisasi adalah konsep penting yang digunakan dalam banyak bidang lain.