Perbezaan Di antara Cek dan Rang Undang-Undang Pertukaran

Semak vs Bill of Exchange

Banyak aktiviti perniagaan sedang berlangsung sepanjang masa di seluruh dunia. Semua aktiviti perniagaan melibatkan pertukaran barangan dan perkhidmatan. Barang dan perkhidmatan ini dijual secara tunai atau secara kredit. Dalam kehidupan seharian, adalah tidak praktikal untuk mengeluarkan Cek untuk semua urusniaga yang kami lakukan dan dengan itu kami menggunakan sama ada wang tunai atau menggunakan kad kredit kami untuk membuat bayaran di dewan sinaran, restoran atau ketika membeli sesuatu dari pasaran. Tetapi apabila ia menerima bayaran untuk perkhidmatan yang kami berikan kepada majikan atau pelanggan kami, kami cenderung menerima wang dalam bentuk Cek yang ditunaikan apabila kami membentangkannya di bank kami. Adalah tidak praktikal untuk memberi atau menerima wang tunai yang besar, sebab itulah orang lebih suka memberi atau menerima Cek. Dalam praktiknya, ahli perniagaan menggunakan dokumen yang disebut instrumen boleh niaga untuk memberi dan menerima wang. Cek dan bil pertukaran adalah contoh-contoh instrumen boleh niaga ini. Dalam artikel ini kita akan cuba mencari perbezaan antara dua jenis dokumen ini; Cek dan bil pertukaran.

Rang undang-undang pertukaran adalah satu lagi jenis penting instrumen boleh niaga yang digunakan untuk membuat atau menerima pembayaran dalam perniagaan. Marilah kita memahaminya menerusi contoh. Mari kita asumsikan Tom telah memberi pinjaman $ 1000 kepada John. Tetapi Tom telah membayar $ 1000 kepada Roger dari mana dia telah mengambil barang atau perkhidmatan. Jika Tom tidak mempunyai wang tunai, dia boleh mengeluarkan dokumen yang mengarahkan John untuk membayar $ 1000 kepada Roger apabila tuntutan Roger atau selepas tamat tempoh. Dokumen ini dirujuk sebagai rang undang-undang pertukaran yang boleh dipindahkan selanjutnya.

Secara ringkas:

Periksa vs Bill of Exchange

• Walaupun Cek hanya boleh ditarik ke bank, bil pertukaran boleh dibuat pada mana-mana pihak atau individu.

• Tidak perlu menerima penerimaan dalam kes Cek tetapi satu bil pertukaran mesti diterima sebelum orang yang ditariknya boleh dikenakan.

• Walaupun tidak ada tempoh tangguh dalam hal Pemeriksaan dan ia mesti dibayar dengan segera oleh bank, biasanya terdapat tempoh tenggang waktu 2-3 hari dalam hal tagihan pertukaran.

• Cek adalah sama ada bersilang atau tidak terselindung semasa tidak ada keperluan dalam bil pertukaran.

• Dalam kes Cek yang melantun, notis pencabutan tidak perlu tetapi ia adalah satu kemestian sekiranya bil pertukaran.

• Pemeriksaan tidak memerlukan stempel tetapi diperlukan sekiranya bil pertukaran.

• Anda boleh menghentikan pembayaran dalam hal Pemeriksaan tetapi tidak mungkin dalam hal tagihan pertukaran.