Perbezaan Antara Pekali dan Konstan

Pekali vs Konstan

Apabila dua perkara berbeza-beza, terdapat dua kemungkinan. Satu ialah perubahan dalam sesuatu adalah bersamaan dengan perubahan yang lain. Apabila usia kanak-kanak meningkat, terdapat peningkatan serentak dalam ketinggiannya. Semakin tua anak yang lebih tinggi dia. Kemungkinan kedua adalah bahawa dua perkara berbeza secara terbalik. Di sini, magnitud yang lebih tinggi satu perkara menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari yang lain atau sebaliknya. Kedua-dua sifat tersebut dikatakan mempunyai kaitan negatif. Jika nilai sesuatu tetap sama dari masa ke masa, dikatakan sebagai pemalar sedangkan jika nilai berubah bergantung pada keadaan, ia dikatakan berubah-ubah dan perlu didarabkan dengan pekali untuk mengira nilainya. Artikel ini akan cuba mencari perbezaan dan hubungan antara koefisien dan pemalar.

Dalam kajian matematik, pekali biasanya merupakan nombor yang merupakan faktor berbilang yang digunakan dengan istilah dalam ungkapan. Sebagai contoh, dalam ungkapan 3x + 5 = 2y

3 dan 2 adalah pekali dengan istilah x dan y manakala 5 adalah istilah tetap. Dalam kebanyakan ungkapan, pekali adalah nombor nyata. Walau bagaimanapun terdapat ungkapan di mana ia bukan angka tetapi istilah lain yang nilainya juga tidak jelas seperti dalam persamaan kapak + by = 7 di mana a dan b masing-masing adalah pekali bagi terma x dan y.

Dalam matematik, pemalar adalah nombor khas yang digunakan dalam banyak masalah geometri dan algebra. Pie adalah satu pemalar sejagat sedemikian yang mendapati pelbagai aplikasi dalam bidang matematik dan sains hayat yang lain. Selalunya didefinisikan dan juga boleh dikira dengan semua pemalar yang telah dikira ke beberapa tempat perpuluhan. Contoh-contoh umum pemalar matematik adalah pai, nombor Euler, pemalar Feigenbaum, dan pemalar Apery.

Pekali vs Konstan

• Pekali adalah nombor nyata di hadapan pembolehubah yang menentukan nilai istilah dalam ungkapan matematik.

• Sebaliknya, pemalar adalah nombor yang mempunyai nilai tetap dan nilainya tidak berubah dari semasa ke semasa.