Perbezaan Antara Cagaran dan Gadai Janji

< Jaminan Cagaran dan Jaminan

Gadai janji dan cagaran adalah istilah yang berkait rapat antara satu sama lain dan sentiasa dirujuk semasa membincangkan pinjaman dan pinjaman. Tindakan cagaran sebagai polisi insurans untuk pemberi pinjaman yang boleh dijual untuk mendapatkan kerugian apabila peminjam mungkir atas pinjaman mereka. Gadai janji adalah pinjaman yang menggunakan jenis tertentu cagaran; hartanah. Seperti yang dijelaskan, kedua-dua istilah itu berkait rapat, tetapi agak berbeza antara satu sama lain. Artikel berikut memberikan penerangan mengenai maksud setiap istilah, dan jelas menunjukkan bagaimana gadai janji dan cagaran berkaitan tetapi agak berbeza antara satu sama lain.

Jaminan

Apabila pinjaman diambil, seseorang membuat komitmen untuk membayar balik pinjaman itu dengan kematangannya dan membuat bayaran faedah ke atas jumlah prinsipal pinjaman. Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan untuk bank bahawa peminjam akan membayar balik pinjamannya sama sekali. Oleh kerana ketidakpastian ini, bank mesti mengambil beberapa bentuk 'jaminan' supaya mereka tidak akan mengalami kerugian sekiranya peminjam ingkar atas pinjamannya. Untuk meminimumkan kerugian, bank memerlukan cagaran untuk pinjaman.

Cagaran boleh menjadi aset yang mempunyai nilai bersamaan atau lebih tinggi daripada jumlah pinjaman yang dikeluarkan. Peminjam perlu membuat ikrar sebagai cagaran kepada bank apabila pinjaman dikeluarkan. Dalam kes jika peminjam ingkar daripada membuat bayaran pinjaman, pemberi pinjaman boleh merebut aset itu, menjualnya dan memulihkan kerugiannya.

Gadai janji

Gadai janji adalah pinjaman yang diambil dengan menyimpan aset hartanah sebagai cagaran. Gadai janji akan diambil oleh syarikat atau individu yang ingin membeli aset hartanah. Pinjaman gadai janji dibawa keluar sangat kerap untuk pembelian rumah, dan cagaran untuk pinjaman itu adalah rumah itu sendiri. Sekiranya peminjam tidak dapat membuat pembayaran balik gadai janji, pemberi pinjaman mempunyai hak untuk merebut aset tersebut dan memulihkan kerugiannya.

Jenis-jenis gadai janji termasuk; gadai janji kadar tetap yang mengenakan faedah tetap melalui hayat pinjaman, gadai janji kadar laras di mana kadar faedah gadai janji diselaraskan dari semasa ke semasa, gadai janji faedah yang mana tidak pembayaran balik pokok dibuat untuk beberapa waktu, dsb.

Jaminan Cagaran Gadai janji

Gadai janji dan cagaran adalah perbendaharaan kata yang digunakan ketika menjelaskan bagaimana bank meminjamkan wang kepada peminjam. Cagaran adalah polisi 'insurans' bagi pemberi pinjaman; dan aset yang dicagarkan kepada bank oleh peminjam apabila mengambil pinjaman.Terdapat banyak jenis pinjaman seperti pinjaman kereta, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi, dll. Pinjaman gadai janji adalah salah satu jenis pinjaman yang biasanya diambil untuk membeli aset hartanah. Oleh itu, cagaran untuk pinjaman gadai janji akan menjadi hartanah hartanah yang peminjam cuba membeli.

Ringkasan:

• Gadai janji dan cagaran adalah istilah yang berkait rapat dengan satu sama lain dan sentiasa dirujuk semasa membincangkan pinjaman dan pinjaman.

• Tindakan cagaran sebagai polisi insurans untuk pemberi pinjaman yang boleh dijual untuk mendapatkan kerugian apabila peminjam mungkir atas pinjaman mereka.

• Gadai janji adalah pinjaman yang diambil dengan menyimpan aset hartanah sebagai cagaran. Gadai janji akan diambil oleh syarikat atau individu yang ingin membeli aset hartanah.