Perbezaan Antara Ekonomi Perintah dan Ekonomi Pasaran

Perintah Ekonomi vs Ekonomi Pasaran

Ekonomi dapat dilihat sebagai apa pun dan segala yang berkaitan dengan pengeluaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan di negara atau kawasan. Bidang pengajian yang bercakap tentang ekonomi adalah ekonomi. Bidang utama ekonomi adalah ekonomi mikro dan makro ekonomi. Terdapat terutamanya tiga jenis ekonomi; iaitu, ekonomi pasaran, ekonomi komando, dan ekonomi bercampur. Ekonomi bercampur adalah gabungan ekonomi pasaran dan ekonomi arahan.

Ekonomi Pasaran

Dalam ekonomi pasaran, harga barangan dan perkhidmatan ditentukan dalam sistem harga bebas yang ditetapkan oleh penawaran dan permintaan barangan atau perkhidmatan. Dengan kata lain, ia adalah sistem ekonomi pasaran bebas; iaitu, pasaran bebas untuk menentukan harga berdasarkan permintaan dan bekalan, dan tidak ada campur tangan dari mana-mana pihak. Ekonomi pasaran bebas dan ekonomi perusahaan bebas adalah nama lain yang digunakan untuk merujuk ekonomi pasaran.

Ekonomi Perintah

Perintah ekonomi adalah sistem ekonomi di mana kerajaan negara mengawal faktor pengeluaran dan membuat semua keputusan mengenai penggunaannya dan pengagihan pendapatan. Iaitu, di sini perancang kerajaan memutuskan apa yang akan dihasilkan, bagaimana untuk menghasilkan dan untuk siapa akan menghasilkan. Ekonomi komando juga dikenali sebagai ekonomi yang dirancang. Dalam ekonomi ini, kerajaan memiliki pemilikan semua tanah, modal dan sumber lain. Di sini, kerajaan akan memutuskan bagaimana untuk mengedarkan output yang dihasilkan di kalangan penduduk.

Apakah perbezaan antara Ekonomi Pasaran dengan Ekonomi Perintah?

Kedua-dua ekonomi pasaran dan perintah mempunyai beberapa ciri yang berbeza dari satu sama lain, namun sebab utama perbezaannya adalah tahap intervensi pemerintah, yang sangat berbeza. Iaitu, campur tangan kerajaan terletak pada dua ekstrem dalam kedua-dua sistem ekonomi. Di dalam ekonomi arahan, kerajaan mempunyai campur tangan penuh, sedangkan pengaruh kerajaan atau tidak ada dalam ekonomi pasaran.

Dalam sistem ekonomi perintah, pengambilan keputusan berpusat, sedangkan dalam ekonomi pasaran, pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa individu; iaitu, pengambilan keputusan adalah desentralisasi. Ekonomi pasaran adalah ekonomi berdasarkan pembahagian buruh, tetapi itu tidak begitu dalam ekonomi komando. Di dalam ekonomi pasaran, harga barang dan perkhidmatan ditetapkan oleh penawaran dan permintaan, sedangkan harga komando ekonomi ditentukan oleh pemerintah. Pilihan barangan yang tersedia kepada pelanggan adalah lebih tinggi di bawah sistem ekonomi pasaran daripada sistem perintah ekonomi.

Di dalam ekonomi arahan, tanah dan sumber lain dimiliki oleh kerajaan, sedangkan dalam ekonomi pasaran, pemilikan tanah dan sumberdaya adalah dengan individu atau firma.Di dalam ekonomi arahan, pengedaran barangan dan perkhidmatan diputuskan oleh kerajaan, sedangkan dalam ekonomi pasaran, pengedaran diputuskan oleh firma itu sendiri. Di dalam ekonomi arahan, kerajaan memutuskan kuantiti output, sedangkan dalam ekonomi pasaran, permintaan memutuskan kuantiti output.