Perbezaan Antara Perdagangan dan Perniagaan

Commerce vs Business < Perbezaan antara perniagaan dan perniagaan boleh membingungkan kepada sesetengah kata sebagai perniagaan dan perniagaan mempunyai konotasi yang sama. Juga, terdapat kecenderungan orang untuk membincangkan istilah-istilah ini dengan nafas yang sama seolah-olah keduanya sama. Itu kerana kedua-dua perdagangan dan perniagaan disambungkan kepada perdagangan. Dagangan melibatkan membeli dan menjual barangan. Kedua-dua perniagaan dan perniagaan adalah berdasarkan proses belian dan jualan ini, tetapi mereka mempunyai lebih banyak tawaran apabila kita melihat dua istilah di sudut yang berbeza. Itulah yang menjadikan kedua-dua istilah ini berbeza antara satu sama lain. Oleh itu, perbezaan antara perdagangan dan perdagangan akan menjadi subjek dari artikel ini.

Apa itu Perdagangan?

Commerce adalah idea abstrak yang merujuk kepada kegiatan membeli dan menjual barang dan perkhidmatan. Oleh kerana perdagangan adalah idea abstrak, anda tidak boleh mengatakan bahawa anda memiliki perdagangan. Itu salah. Apabila ia datang kepada pelanggan sesebuah syarikat, syarikat itu menjalankan perniagaan dengan pelanggan, bukan perdagangan walaupun kegiatan syarikat itu datang dalam bidang perdagangan perdagangan yang lebih luas. Commerce lebih dekat dengan makna perdagangan dan perdagangan yang berkaitan dengan aktiviti seperti komunikasi, pengangkutan, insurans, dan sebagainya. Perdagangan adalah sebahagian daripada semua aktiviti yang dijalankan atas nama perniagaan seperti perancangan, pengiklanan, pembelian, penjualan, pemasaran, perakaunan dan penyeliaan pembuatan, dan lain-lain. Perdagangan hanyalah membeli dan menjual sebahagian dari perniagaan sehingga menjadi lebih kecil dalam skop daripada perniagaan.

Apa itu Perniagaan?

Perniagaan lebih fizikal dalam erti kata ia boleh dimiliki oleh seseorang. Seseorang boleh memiliki perniagaan, tetapi dia tentu tidak memiliki perdagangan. Begitu juga, sebuah syarikat menjalankan perniagaan dengan pelanggannya. Sebaliknya, perniagaan adalah satu aktiviti yang dilakukan dengan motif tunggal untuk membuat keuntungan. Jika seseorang cuba mewakili perdagangan, perdagangan, dan perniagaan melalui rajah Venn, perdagangan dan perdagangan nampaknya subset perniagaan, yang merupakan bulatan terbesar yang mengandungi perdagangan dan perdagangan. Ini menunjukkan perniagaan lebih daripada sekedar membeli dan menjual. Terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan perniagaan seperti pengurusan, pentadbiran, dll.

Apakah perbezaan antara Perniagaan dan Perdagangan?

• Perdagangan dan perniagaan adalah perkataan dengan makna yang sama, tetapi mereka juga berbeza antara satu sama lain.

• Walaupun perniagaan boleh menjadi entiti, perdagangan merujuk kepada aktiviti berkaitan perdagangan dan perdagangan.

• Commerce memfokuskan pada membeli dan menjual sebahagian daripada perniagaan sementara terdapat lebih banyak perniagaan daripada hanya membeli dan menjual.

• Perbezaan antara kedua-dua istilah ini juga ditunjukkan oleh kepentingan perniagaan dan perniagaan yang relatif penting. Manakala pelajar yang mengkaji perdagangan hanyalah seorang graduan pengurusan yang mudah, seorang pelajar yang mempelajari perniagaan memegang ijazah profesional yang membuka banyak peluang lagi.

• Apabila mendapat ijazah Sarjana Muda Perdagangan, kajian ini memberi tumpuan kepada persekitaran komersil dan ekonomi yang lebih luas. Kemudian, Sarjana Muda Perniagaan menumpukan kepada cara perniagaan dan organisasi individu beroperasi. Seperti yang anda lihat, untuk menjalankan perniagaan, mempunyai ijazah perniagaan lebih sesuai.

• Perniagaan memegang banyak aktiviti seperti perancangan, pengiklanan, penjualan, pembelian, pemasaran, perakaunan dan pengawasan pembuatan, dsb. Perdagangan, yang terutama berfokus pada membeli dan menjual, adalah sebahagian dari setiap kegiatan yang buat perniagaan. Akibatnya, perniagaan datang dalam perniagaan.

• Apabila perniagaan, terdapat beberapa jenis perniagaan berdasarkan struktur. Mereka adalah peniaga tunggal, perkongsian, kepercayaan, dan syarikat. Orang tidak boleh mengatakan bahawa variasi tersebut wujud ketika datang ke perdagangan.

Images Courtesy:

Barang oleh Shmingkamsle (CC BY-SA 3. 0)

  1. Perniagaan oleh Stock Open Vector (CC BY-SA 3. 0)