Perbezaan Antara Pengkomersialan dan Penswastaan ​​

Pengkomersialan vs Penswastaan ​​

Pengkomersialan dan penswastaan ​​adalah dua perkataan atau konsep biasa yang mempunyai makna jelas. Sehingga kini aktiviti bebas, ketika dikomersialkan, menjadi sumber pendapatan bagi sebagian orang. Sebaliknya, penswastaan ​​merujuk kepada mengehadkan atau membatalkan kawalan atau campur tangan kerajaan dalam sesuatu aktiviti dan membolehkan kawalan persendirian memberi manfaat kepada individu atau syarikat. Walaupun terdapat perbezaan yang jelas, terdapat beberapa yang merasakan terdapat banyak pertindihan antara pengkomersialan dan penswastaan, dan oleh itu tidak dapat membezakan antara keduanya. Artikel ini cuba untuk menyerlahkan ciri-ciri kedua-dua konsep untuk membuat konsep jelas kepada semua pembaca.

Di seluruh dunia, walaupun di negara-negara kapitalis hari ini, adalah biasa untuk melihat kerajaan memelihara kebanyakan sumber daya di tangannya dan mendirikan infrastruktur untuk kepentingan penduduk. Hanya selepas itu, ketika menguruskan pengeluaran dan pengedaran utiliti untuk rakyat menjadi terlalu rumit dan kehilangan usaha untuk kerajaan, ia memutuskan untuk menghapuskan banyak aktiviti. Sebagai contoh, di beberapa negara, kerajaan populis menyimpan bekalan air dan elektrik di bawah kawalan mereka kerana ia dikendalikan oleh syarikat-syarikat yang dipegang oleh kerajaan. Bahkan perbankan disimpan di bawah kawalan pemerintah dengan nasionalisasi bank supaya mereka menjadi alat atau instrumen untuk memenuhi kebijakan pemerintah. Walau bagaimanapun, ia telah diperhatikan di semua negara sedemikian di mana kerajaan menyimpan banyak jabatan di bawah kawalannya yang akhirnya syarikat-syarikat sektor awam, kerana kekurangan persaingan dan keselamatan kerja pekerjanya, menjadi stagnan dan usaha membuat kerugian. Ini adalah pentas apabila kerajaan menjual kepentingannya dalam perusahaan awam dan menjadikan syarikat kerajaan swasta. Inilah yang disebut sebagai penswastaan, dan pada dasarnya merujuk kepada penjualan syarikat sektor awam kepada orang perseorangan dan organisasi.

Pengkomersilan adalah amalan membuat aktiviti yang menguntungkan yang benar-benar bebas dan bukan di bawah kawalan seseorang. Sebagai contoh, mungkin terdapat produk yang semulajadi dan tidak dijual kerana ia tersedia untuk semua orang. Sekiranya seseorang menggunakan otaknya untuk membuat sesuatu yang berbaloi daripada bahan semulajadi yang ada secara semulajadi yang dia perlukan untuk produk itu, dia telah berjaya mencipta atau mengkomersialkan produk. Sebagai contoh, terdapat bangunan artifak perumahan dari zaman purba, dan ia adalah percuma untuk semua datang dan melihat. Kemudian tiba-tiba pemilik bangunan memutuskan untuk menubuhkan tiket kemasukan untuk membolehkan orang melihat semua barang yang ditempatkan di dalamnya, dia telah mengkomersialkan aktiviti itu untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Yuran kebangsaan yang diterima oleh kolej swasta, untuk memberi kemasukan kepada pelajar, adalah proses yang dirujuk sebagai pengkomersilan pendidikan.

Permainan kriket sangat popular di kalangan orang ramai di India. Papan yang mengendalikan kriket di negara ini menyedari potensi permainan dan dikomersialkannya menjadikannya pemutar wang. Proses kursus memberi manfaat kepada pemain kerana mereka mula mendapat lebih banyak daripada yang mereka lakukan sebelum mengkomersialkan kriket.

Apakah perbezaan antara Pengkomersilan dan Penswastaan?

• Pengkomersilan merujuk kepada proses mengubah aktiviti bebas menjadi yang dibayar atau memperkenalkan produk yang mula dijual sedangkan sebelum ini percuma.

• Penswastaan ​​merujuk kepada mengambil kawalan kerajaan dalam banyak aktiviti dan menjualnya kepada perusahaan swasta.