Perbezaan Antara Lebihan Pengguna dan Lebih Banyak Pengeluar

Lebihan Pengguna vs Lebihan Pengeluar

Lebihan pengguna dan lebihan pengeluar adalah istilah yang digunakan bersama untuk menjelaskan manfaat yang wujud untuk pengguna dan pengeluar apabila membeli dan menjual barangan di pasaran. Lebihan pengguna ialah faedah yang tersedia untuk lebihan pengguna dan pengeluar adalah faedah yang tersedia untuk pengeluar. Artikel di bawah menerangkan kedua-dua istilah, bagaimana mereka boleh ditunjukkan secara grafik pada lengkung permintaan dan penawaran dan menyoroti persamaan dan perbezaan dalam kedua-dua konsep tersebut.

Apakah Kelebihan Pengguna?

Lebihan pengguna berfungsi sebagai alat penting untuk mengukur kepuasan pelanggan. Lebihan pengguna merujuk kepada perbezaan di antara amaun maksimum yang individu bersedia membayar untuk kebaikan atau perkhidmatan dan amaun yang sebenarnya dibayar. Jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pelanggan ialah harga pasaran bagi produk dan jumlah yang mereka sanggup dan membayar akan ditunjukkan melalui lengkung permintaan. Lebihan pengguna akan ditunjukkan secara grafik dengan menonjolkan ruang di atas harga pasaran (apa yang sebenarnya mereka bayar) dan di bawah lengkung permintaan (apa yang mereka sanggup bayar).

Lebihan pengguna memberikan pengguna idea bahawa dia membayar kurang untuk produk yang dia sanggup berbelanja lebih, yang mengakibatkan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, pengguna sanggup membayar $ 800 untuk komputer riba. Walau bagaimanapun, dia mendapati bahawa komputer riba adalah pada diskaun bermusim dan, dengan itu, ia boleh membelinya pada harga yang lebih rendah sebanyak $ 600. Perbezaan antara $ 800 (titik pada keluk permintaan) dan $ 600 (harga pasaran), $ 200 akan menjadi lebihan pengguna.

Apakah Lebihan Pengeluar?

Lebihan pengilang memperlihatkan perbezaan di antara jumlah minimum yang pengeluar sanggup menjual produknya dan harga di mana produk itu sebenarnya dijual. Harga yang sebenarnya dijual oleh produk adalah harga pasaran dan harga minimum yang mana produser boleh menjual produk akan berada pada lengkung penawaran. Lebihan pengeluar boleh ditunjukkan secara grafik dan akan menjadi kawasan di bawah harga pasaran dan di atas lengkung bekalan.

Memiliki lebihan pengeluar memberi manfaat kepada pengeluar kerana pengeluar dapat menjual produk / perkhidmatan pada harga yang lebih tinggi daripada harga minimum yang mereka sanggup menjual. Sebagai contoh, pengeluar payung sanggup menjual satu payung untuk sekurang-kurangnya $ 2 (kurva penawaran).Walau bagaimanapun, musim hujan mengakibatkan permintaan lebih tinggi untuk payung dan oleh itu kini pengeluar boleh menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada $ 3 seunit (harga pasaran). Perbezaan $ 1 akan menjadi lebihan pengeluar.

Lebihan Pengeluar vs Pengeluar Pengguna

Lebihan pengeluar dan lebihan pengguna adalah istilah yang berkait rapat dengan satu sama lain kerana mereka menunjukkan nilai ekonomi kepada pengeluar dalam menjual barang dan perkhidmatan, dan kepada pengguna dalam membeli barangan dan perkhidmatan . Terlepas dari hakikat bahawa kedua-dua konsep itu berjalan lurus, mereka berbeza dengan satu sama lain kerana lebihan pengeluar melihat keuntungan yang diperoleh oleh pengeluar dan lebihan pengguna melihat keuntungan yang diperoleh oleh pengguna. Sekiranya terdapat lebihan pengguna ini, barang-barang itu dijual dengan harga yang lebih rendah daripada yang maksimum pengguna sanggup membayar (menyebabkan kepuasan pelanggan) dan lebihan pengeluar menunjukkan bahawa barang-barang dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga minimum yang dihasilkan oleh produser bersedia menerima produknya (jualan yang lebih tinggi untuk pengeluar).

Ringkasan:

• Lebihan pengeluar dan lebihan pengguna adalah istilah yang berkaitan dengan satu sama lain kerana mereka menunjukkan nilai ekonomi kepada pengeluar dalam menjual barangan dan perkhidmatan, dan kepada pengguna dalam membeli barang dan perkhidmatan.

• Lebihan pengguna merujuk kepada perbezaan di antara amaun maksimum yang individu bersedia membayar untuk kebaikan atau perkhidmatan dan amaun yang sebenarnya dibayar.

• Lebihan pengilang memperlihatkan perbezaan di antara jumlah minimum yang pengeluar sanggup menjual produknya dan harga di mana produknya dijual.