Perbezaan Antara Perbadanan dan Koperasi

Perbadanan vs Koperasi

Perniagaan boleh mengambil banyak bentuk dan syarikat dan koperasi adalah dua contoh perniagaan sahaja. Seperti syarikat, koperasi juga dikendalikan oleh orang tetapi perbezaan asas terletak pada motif yang membawa orang bersama dalam syarikat dan koperasi. Dalam kes koperasi, orang berkumpul untuk kebaikan bersama dan niat keuntungan biasanya tidak hadir semasa dalam hal perbadanan, keuntungan adalah motif semata-mata kerana entiti sedemikian perlu memenuhi pemegang saham yang telah melabur dalamnya. Dalam kes koperasi, pemegang saham adalah orang yang sama yang mengendalikan koperasi dan niat sebenar adalah untuk memanfaatkan semua orang secara sama rata.

Koperasi adalah analogi dengan sosialisme manakala korporat sama dengan kapitalisme. Tidak ada kemudaratan sama ada wujudnya ciri-ciri dan kebaikan dan keburukan kedua-dua koperasi dan korporat. Pada dasarnya, sukar untuk mencari orang yang akan menentang pembentukan koperasi. Mereka adalah untuk kebaikan komuniti dan terdapat contoh-contoh di seluruh dunia tentang kekuatan kolektif yang boleh dilakukan untuk orang yang bekerja keras tetapi tidak memperoleh cukup pendapatan.

Syarikat-syarikat di sisi lain dimulakan oleh beberapa individu dengan niat untuk membuat wang. Dalam usaha mereka, pemilik usaha menaikkan modal melalui orang awam yang menjadi pemegang kepentingan dalam perbadanan dan adalah tugas dan tanggungjawab pemilik perniagaan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan para pemegang saham.

Dalam erti kata yang lebih luas, koperasi adalah jenis khas syarikat di mana operasi dijalankan untuk penjanaan keuntungan yang baik secara kolektif sebagai sekunder manakala dalam syarikat, meningkatkan keuntungan adalah satu-satunya kebimbangan. Ini adalah mencari keuntungan yang membuat orang yang menguruskan syarikat beralih kepada cara dan kaedah yang mungkin bukan untuk kebaikan bersama masyarakat. Ini tidak bermakna bahawa koperasi tidak boleh membuat keputusan yang tidak baik, tetapi dalam kes mereka, bukan kerana kerakusan wang tetapi apa-apa salah perhitungan lain yang mungkin menjejaskan tetapi tidak merugikan masyarakat secara keseluruhannya.

Pada zaman moden, banyak koperasi telah mula melihat dan bekerja seperti syarikat dan garis pemisah nipis di antara kedua-dua entiti ini sangat kabur kerana koperasi sentiasa kagum dengan kecekapan syarikat dalam menjana keuntungan dan mereka cuba mencontohi kerja syarikat.