Perbezaan Antara Pusat Kos dan Pusat Keuntungan

Pusat Kos vs Pusat Keuntungan

Perniagaan mempunyai beberapa unit operasi yang penting untuk kelancaran perniagaan. Terdapat unit operasi tertentu yang menjana pendapatan bagi firma manakala unit operasi lain yang menghasilkan kos dan perbelanjaan. Walau apa cara, kedua-dua jenis unit yang disebut pusat keuntungan dan pusat kos adalah penting untuk sebarang aktiviti perniagaan. Pusat keuntungan akan membuat keuntungan besar secara berterusan manakala pusat kos tidak menghasilkan keuntungan secara langsung tetapi penting untuk keuntungan dan kejayaan jangka panjang firma. Artikel ini melihat dengan dekat dua jenis unit operasi dan menerangkan persamaan dan perbezaan antara pusat kos dan pusat keuntungan.

Pusat Kos

Pusat kos adalah bahagian atau sebahagian daripada organisasi keseluruhan yang mencipta kos untuk syarikat tetapi tidak secara langsung mengambil bahagian dalam menghasilkan keuntungan. Organisasi yang tipikal akan mempunyai beberapa pusat kos yang penting untuk aktiviti perniagaan mereka seperti perkhidmatan pelanggan, penyelidikan dan pembangunan, penjenamaan dan pemasaran, dan lain-lain. Pusat kos agak mahal untuk dikekalkan, dan walaupun mereka menghasilkan keuntungan dalam jangka masa panjang, tidak ada penjanaan keuntungan langsung. Mereka biasanya penting untuk keuntungan jangka panjang syarikat dan kesihatan kewangan dan, oleh itu, pusat kos ini penting untuk kelancaran perniagaan. Sebagai contoh, syarikat yang mengekalkan pusat kos tidak akan mendapat keuntungan langsung daripada itu. Walau bagaimanapun, mempunyai kemudahan perkhidmatan pelanggan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan akan meningkatkan reputasi firma yang boleh mempengaruhi jualan.

Pusat Keuntungan

Pusat keuntungan adalah jabatan, bahagian, atau sebahagian syarikat yang bertanggungjawab untuk membuat keuntungan. Pusat keuntungan tertentu menyumbang sebahagian besar daripada pendapatan keseluruhan syarikat dan mungkin juga salah satu daripada jabatan atau bahagian firma yang paling penting. Keuntungan yang dibuat oleh pusat keuntungan akan digunakan untuk menampung kos, untuk membiayai pusat kos, untuk melabur, membangun dan mengembangkan perniagaan baru. Salah satu pusat keuntungan utama sebuah syarikat adalah bahagian jualan mereka, yang bertanggungjawab untuk sebahagian besar pendapatan syarikat. Pusat keuntungan beroperasi dengan tujuan untuk membuat keuntungan dan, oleh itu, pusat keuntungan memerlukan teknik pengurusan yang agresif untuk memastikan kos dikawal.

Apakah perbezaan di Pusat Kos dan Pusat Keuntungan?

Syarikat terdiri daripada kumpulan unit, bahagian, dan bahagian yang dikenali sebagai unit operasi. Sesetengah unit mencipta pendapatan dan keuntungan yang besar untuk firma manakala sesetengah unit menghasilkan kos dan perbelanjaan. Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis unit operasi menghasilkan keuntungan dan boleh menjana keuntungan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pusat keuntungan seperti bahagian penjualan adalah pusat keuntungan yang bertanggungjawab untuk keuntungan syarikat yang besar. Pusat kos seperti penyelidikan dan pembangunan, pemasaran, perkhidmatan pelanggan, IT dan hasil penyelenggaraan dalam kos jangka pendek yang besar tetapi, tanpa jabatan ini, syarikat tidak boleh membuat keuntungan jangka panjang; oleh itu pusat kos adalah penting untuk kelancaran jangka masa panjang dan keuntungan dan kejayaan perniagaan.

Ringkasan:

Pusat Kos vs Pusat Keuntungan

• Syarikat terdiri daripada kumpulan unit, bahagian, dan bahagian yang dikenali sebagai unit operasi. Sesetengah unit mencipta pendapatan dan keuntungan yang besar untuk firma manakala sesetengah unit menghasilkan kos dan perbelanjaan.

• Pusat kos adalah bahagian atau sebahagian daripada organisasi keseluruhan yang mencipta kos untuk syarikat tetapi tidak secara langsung mengambil bahagian dalam menghasilkan keuntungan. Walau bagaimanapun, ia boleh menyumbang untuk penjanaan keuntungan secara tidak langsung.

• Pusat keuntungan adalah jabatan, bahagian atau bahagian syarikat yang bertanggungjawab untuk membuat keuntungan.