Perbezaan Antara Kos Modal dan Kadar Pulangan

Kos Modal vs Kadar Pulangan

Syarikat memerlukan modal untuk memulakan dan menjalankan operasi perniagaan. Modal mungkin diperoleh menggunakan banyak kaedah seperti mengeluarkan saham, bon, pinjaman, sumbangan pemilik, dan sebagainya. Kos modal merujuk kepada kos yang ditanggung untuk mendapatkan sama ada modal ekuiti (kos yang ditanggung dalam mengeluarkan saham) atau modal hutang (kos faedah). Kadar pulangan merujuk kepada pulangan yang boleh diperolehi dengan melabur modal dalam aktiviti perniagaan dan pertumbuhan. Artikel berikut menerangkan kos modal dan kadar pulangan dan memberikan perbezaan yang jelas antara keduanya.

Apakah Kos Modal?

Kos modal adalah kadar pulangan yang boleh diperoleh dengan melabur dalam projek lain dengan tahap risiko yang sama; kos di sini adalah kos peluang pulangan yang boleh diperolehi dengan membuat pelaburan alternatif. Kos modal dikira dengan menambah kos ekuiti dan kos hutang.

Kos ekuiti merujuk kepada pulangan yang diperlukan oleh pelabur / pemegang saham, ia dikira sebagai E s = R f + β s (R M -R f ). Dalam persamaan, E s adalah jangkaan pulangan atas keselamatan, R f merujuk kepada kadar bebas risiko yang dibayar oleh sekuriti kerajaan (ini ditambah kerana pulangan atas pelaburan berisiko lebih tinggi daripada kadar risiko bebas kerajaan), β s merujuk kepada kepekaan terhadap perubahan pasaran, R M adalah kadar pulangan pasaran, di mana (R M -R f ) merujuk kepada premium risiko pasaran.

Kos hutang dikira sebagai

(R f + kadar risiko kredit) (1-T). Di sini, kadar bebas risiko ikatan dengan struktur terma yang sepadan dengan hutang itu ditambah kepada kadar risiko kredit, atau premium lalai yang meningkat di samping tahap hutang, yang kemudiannya dikira dengan mengurangkan kadar cukai sebagai hutang potongan cukai. Apakah Kadar Pulangan?

Kadar pulangan merujuk kepada pulangan yang diperoleh selepas modal dilaburkan. Salah satu faktor penentu utama sama ada pelaburan perlu dijalankan atau tidak bergantung pada tahap pulangan yang boleh diperoleh daripada membuat pelaburan itu. Pulangan ini akan bergantung pada tahap risiko yang dilaksanakan, dan peraturan am ialah risiko yang lebih tinggi, lebih tinggi pulangan. Kadar pulangan modal dilaburkan harus dibandingkan dengan pelaburan dengan tahap risiko yang sama untuk menentukan sama ada pelaburan harus dibuat.

Kos Modal vs Kadar Pulangan

Kos modal dan kadar pulangan berkait rapat dengan satu sama lain. Kos modal adalah jumlah kos ekuiti dan kos hutang, dan juga kos peluang (pulangan yang boleh diperolehi) dalam melabur dalam projek lain dengan tahap risiko yang sama. Kadar pulangan merujuk kepada pulangan, pendapatan, atau aliran masuk yang boleh dijangkakan dengan membuat pelaburan. Apabila memutuskan antara pelaburan tahap risiko yang serupa, pelaburan hanya boleh dibuat jika pulangan lebih tinggi dan kos modal lebih rendah daripada alternatif.

Ringkasan:

• Kos modal merujuk kepada kos yang dikenakan untuk mendapatkan modal ekuiti (kos yang ditanggung dalam mengeluarkan saham) atau modal hutang (kos faedah).

• Kadar pulangan merujuk kepada pulangan yang boleh diperolehi dengan melabur modal dalam aktiviti perniagaan dan pertumbuhan.

• Apabila memutuskan antara pelaburan tahap risiko yang serupa, pelaburan hanya boleh dibuat jika pulangan lebih tinggi dan kos modal lebih rendah daripada alternatif.