Perbezaan Antara Harga Semasa dan Harga Tetap

Perbezaan Utama - Harga Semasa vs Harga Tetap

KDNK berdasarkan harga semasa dan harga tetap ialah dua kunci petunjuk makroekonomi yang digunakan secara meluas. Setiap negara mengira kedua-dua langkah kerana perbezaannya; mereka juga dikenali sebagai KDNK nominal dan sebenar. Hubungan antara harga semasa dan harga tetap adalah harga tetap KDNK diperoleh daripada harga semasa KDNK. Perbezaan utama antara harga semasa dan harga tetap ialah KDNK pada harga semasa ialah KDNK yang tidak disesuaikan untuk kesan inflasi dan pada harga pasaran semasa manakala KDNK pada harga tetap adalah < KDNK diselaraskan untuk kesan inflasi.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama

2. Apakah Harga Semasa
3. Apakah Harga Terus
4. Perbandingan Side by Side - Harga Semasa vs Harga Tetap dalam Borang Tabular
5. Ringkasan
Apakah Harga Semasa?

KDNK pada harga semasa adalah KDNK tidak disesuaikan untuk kesan inflasi; Oleh itu, ini adalah pada harga pasaran semasa. Satu lagi nama yang diberikan untuk KDNK pada harga semasa ialah

KDNK nominal . KDNK (Keluaran Dalam Negara Kasar) ialah nilai wang bagi semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam tempoh (suku tahunan atau tahunan). Dalam KDNK, output diukur mengikut lokasi pengeluaran geografi. KDNK pada harga semasa boleh dikira menggunakan formula berikut.

KDNK = C + G + I + NX

Di mana,

C = perbelanjaan pengguna

G = perbelanjaan kerajaan
I = pelaburan
NX = (Eksport - Import)
Rajah 01: KDNK pada Harga Semasa

Dalam erti ekonomi yang lebih luas, pengeluaran, pendapatan, dan perbelanjaan menjadi sama dengan perbelanjaan satu orang menjadi pendapatan yang lain apabila barang dan perkhidmatan (output) dipindahkan. Akibatnya, tiga kaedah di bawah ini boleh digunakan untuk mencapai KDNK pada harga semasa.

Kaedah Keluaran

Kaedah ini menggabungkan nilai jumlah output yang dihasilkan dalam semua sektor (utama, menengah dan tertiari) ekonomi, termasuk industri pertanian, pembuatan dan perkhidmatan.

Kaedah Pendapatan

Kaedah pendapatan mengagregatkan semua pendapatan yang diterima oleh pengeluaran barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi sepanjang tahun. Upah dan gaji daripada pekerjaan dan pekerjaan sendiri, keuntungan daripada syarikat, faedah kepada peminjam modal dan sewa kepada pemilik tanah dimasukkan di bawah kaedah ini.

Kaedah Perbelanjaan

Kaedah perbelanjaan menambah semua perbelanjaan dalam ekonomi oleh isi rumah dan firma untuk membeli barangan dan perkhidmatan.

Apakah Harga Terus?

KDNK pada harga malar adalah KDNK diselaraskan untuk kesan inflasi dan dikenali sebagai

KDNK sebenar . Inflasi mengurangkan nilai masa wang dan mengurangkan jumlah barangan dan perkhidmatan yang boleh dibeli pada masa akan datang. Oleh itu, KDNK pada harga tetap adalah lebih rendah daripada KDNK pada harga semasa. KDNK pada harga malar dikira seperti di bawah

KDNK Sebenar = KDNK / Deflator Nominal

Deflator adalah pengukuran inflasi sejak tahun asas (tahun sebelumnya yang dipilih di mana KDNK dikira). Objektif penggunaan deflator adalah menghapuskan kesan inflasi.

E. g. KDNK sebenar pada 2016 dikira menggunakan harga 2015 sebagai tahun asas. Kadar inflasi adalah 4% dan KDNK nominal pada 2016 adalah $ 150, 000. Oleh itu, KDNK sebenar ialah,

KDNK Sebenar = $ 150, 000/1. 04 = $ 144, 23. 77

Rajah 02: KDNK pada Harga Tetap

KDNK pada harga tetap adalah ukuran yang lebih tepat mengenai status ekonomi sesebuah negara sejak inflasi merendahkan nilai wang. Kadar pertumbuhan KDNK dan KDNK per kapita adalah penunjuk ekonomi penting yang memberi kesan kepada beberapa keputusan yang diambil di peringkat kebangsaan; Oleh itu, adalah sangat penting bahawa ini diukur pada tahap yang tepat.

Apakah Perbezaan Antara Harga Semasa dan Harga Tetap?

Harga Semasa vs Harga Tetap

KDNK pada harga semasa adalah KDNK tidak disesuaikan untuk kesan inflasi dan pada harga pasaran semasa.

KDNK pada harga malar adalah KDNK diselaraskan untuk kesan inflasi. Sinonim
KDNK pada harga semasa juga dirujuk sebagai KDNK nominal.
KDNK pada harga tetap juga dirujuk sebagai KDNK sebenar. Formula
KDNK pada harga semasa dikira sebagai (KDNK = C + G + I + NX).
Formula (KDNK / Deflator nominal) digunakan untuk mengira KDNK pada harga tetap. Gunakan
KDNK pada harga semasa tidak digunakan banyak kerana ia boleh mengelirukan kerana kesan inflasi.
KDNK pada harga malar digunakan secara meluas sebagai langkah ekonomi yang boleh dipercayai kerana ia menganggap peningkatan sebenar dalam aktiviti ekonomi. Ringkasan - Harga Semasa vs Harga Terus

Perbezaan antara harga semasa dan harga tetap bergantung kepada sama ada KDNK dikira berdasarkan amaun inflasi atau sama ada kesan inflasi telah dihapuskan. Pertumbuhan KDNK pada harga semasa tidak semestinya bermakna peningkatan dalam aktiviti ekonomi disebabkan kenaikan harga berdasarkan inflasi. Pertumbuhan dalam KDNK pada harga tetap membatasi batasan ini dan berfungsi sebagai petunjuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Muat turun Versi PDF Harga Semasa vs Harga Tetap

Anda boleh memuat turun versi PDF artikel ini dan menggunakannya untuk tujuan luar talian seperti nota kutipan. Sila muat turun versi PDF di sini Perbezaan Antara Harga Semasa dan Harga Tetap.

Rujukan:

1.Segal, Troy. "Produk Domestik Kasar - KDNK. "Investopedia. N. p. , 17 Mei 2017. Web. Terdapat di sini. 10 Julai 2017.

2. "KDNK Nominal. "Investopedia. N. p. , 02 Okt. 2014. Web. Terdapat di sini. 10 Julai 2017.
3. "Produk Domestik Kasar Sebenar (KDNK). "Investopedia. N. p. , 03 Okt. 2014. Web. Terdapat di sini. 10 Julai 2017.
Image Courtesy:

1. "2015 GDP (nominal) di EU" Oleh Phoenix7777 - Kerja sendiri Sumber data: Negara-negara utama IMFEU (CC BY-SA 4. 0) melalui Wikimedia Commons

2. "Pertumbuhan Eropah-sebenar-KDNK-2015" Oleh h - Kerja sendiri (CC BY-SA 4. 0) melalui Wikimedia Commons