Perbezaan antara DDP dan DDU

DDP vs DDU

DDP dan DDU adalah antara banyak istilah komersial antarabangsa yang diiktiraf oleh ICC dan biasa digunakan dalam perdagangan dan transaksi antarabangsa. Istilah komersil antarabangsa adalah akronim yang terdiri daripada tiga huruf dan mencerminkan amalan perdagangan biasa. Incoterm ini diterima oleh pihak berkuasa dan mereka yang terlibat dengan perdagangan antarabangsa. DDP bermaksud duti penghantaran dibayar manakala DDU bermaksud duti penghantaran tidak dibayar. Kedua-dua istilah adalah incoterm tetapi mempunyai banyak perbezaan yang akan dibincangkan dalam artikel ini.

DDU dan DDP adalah penting apabila seseorang membeli-belah di internet. Sekiranya anda melihat DDU yang disebut di hadapan item, anda boleh yakin bahawa beban mengimport item di negara anda terletak pada anda kerana duti penghantaran tidak dibayar dan anda perlu mengira cukai import dan kos penghantaran selain daripada harga item yang telah dipaparkan di laman web ini. Walaupun, DDP yang disebutkan terhadap item bermakna semua tugas telah dibayar, anda mesti berhati-hati, dan periksa dengan laman web ini. Anda boleh melakukan sama ada melalui e-mel, atau dengan menyebut perkara dengan kod produknya dan makna DDP atau DDU yang disebutkan terhadap namanya.

Dalam urus niaga DDU, penjual membayar segala-galanya sebelum ketibaan di negara pembeli tetapi semua tugas dan cukai import menjadi tanggungjawab pembeli sebaik sahaja produk tersebut telah memasuki negara pembeli. Dalam perjanjian DDP, penjual berjanji untuk membayar semua tugas sehingga produk mencapai pembeli. Walau bagaimanapun, ini adalah istilah generik dan syaitan sentiasa terperinci. Oleh itu, penting untuk mendapatkan semua butiran sebelum memuktamadkan perjanjian antarabangsa.

DDP bermaksud bahawa penjual atau penjual menganggap semua liabiliti dan kos yang berkaitan dengan pengangkutan antarabangsa. DDP adalah serupa dengan FOB (pengangkutan di kapal) atau Kerja Ex. Jika kedua-dua pihak bersetuju dengan DDP, pembeli boleh berehat kerana dia tidak bertanggungjawab ke atas kos pengangkutan sehingga produknya telah tiba di negaranya. Walaupun, penghantaran dalam negara adalah tanggungjawab pembeli. Walau bagaimanapun, yang terbaik adalah untuk mengetahui semua butiran sebelum menjalankan sebarang transaksi antarabangsa.

Secara ringkas:

Perbezaan antara DDP dan DDU

• DDP dan DDU adalah istilah komersil antarabangsa yang diterima oleh pihak berkuasa dan difahami dengan jelas oleh mereka yang terlibat dengan perdagangan antarabangsa.

• DDP bermaksud Dikeluarkan Duti yang dibayar

• DDU bermaksud Dikeluarkan Duti Yang Belum Dibayar