Perbezaan Antara Penangguhan dan Kesabaran

Penangguhan vs Sabar

Mengambil pinjaman adalah sangat amalan biasa bagi ramai orang yang memerlukan jumlah dana yang banyak serta-merta tetapi tidak mempunyai sumber yang tersedia untuk dana sedemikian. Individu yang mengambil pinjaman tersebut wajib membayar balik pinjaman bersama-sama dengan pembayaran bunga. Walau bagaimanapun, terdapat banyak contoh di mana individu yang meminjam dana mungkin tidak dapat membayar pinjaman mereka dalam jangka pendek. Individu sedemikian boleh melaksanakan pilihan mereka untuk mendapatkan penangguhan atau kesabaran sehingga dapat sementara dilepaskan dari kewajiban finansial mereka.

Apakah Penangguhan?

Penangguhan ialah apabila individu diberi tempoh pembebasan daripada membayar balik pinjaman. Pada masa ini, peminjam tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman yang bermaksud bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab untuk membayar faedah atau membayar balik jumlah pokok. Faedah yang tidak dibayar dalam tempoh tersebut tidak akan terakru dalam penangguhan dan oleh itu peminjam yang mendapat penangguhan atas pinjaman mereka mempunyai banyak faedah tanpa tuduhan penalti tambahan. Walau bagaimanapun, mengambil penangguhan atas pinjaman bermakna peminjam perlu terus membayar baki pinjaman untuk tempoh yang lebih lama dan akan dikenakan hutang untuk tempoh yang panjang. Penangguhan juga tersedia hanya untuk tempoh masa yang ditetapkan dan peminjam mesti mencari jalan untuk membayar hutangnya sebaik sahaja kelepasan tempoh pelepasan.

Apa itu Kesabaran?

Kesabaran adalah apabila peminjam akan dibebaskan dari pembayaran balik pinjaman (pembayaran pokok) tetapi harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Walaupun, peminjam tidak dapat membayar bunga pinjaman, ini akan terakru pada akhir tempoh tersebut, dan peminjam perlu membuat pembayaran bunga dalam satu perjalanan. Ini adalah kelemahan yang signifikan kepada peminjam kerana dia perlu membayar sejumlah besar kepentingan pada akhir tempoh tersebut.

Penangguhan vs Kesabaran

Penangguhan dan kesabaran kedua-duanya bertindak sebagai pelepasan kewangan sementara dari bayaran balik pinjaman dan sangat biasa dengan pinjaman pelajar. Perbezaan antara kedua adalah apabila penangguhan diberikan kepada peminjam tidak perlu melakukan pembayaran bunga selama tempoh penangguhan, dan dalam kesabaran, peminjam harus tetap membayar bunga pinjaman atau harus membayar kembali jumlah pinjaman untuk jangka waktu pada masa pembayaran balik pinjaman dibuat.

Daripada kedua-duanya, penangguhan lebih berguna kepada peminjam kerana ia benar-benar menghapus tanggungjawab kewangannya. Untuk memohon penangguhan atau kesabaran peminjam mesti mematuhi kriteria tertentu yang termasuk: menjadi pelajar di sebuah kolej / sekolah, dalam kesulitan kewangan, dalam tentera, mengalami kecacatan, didaftarkan di kemudahan pemulihan dll.

Perbezaan Antara Penangguhan dan Kesabaran

Ringkasan:

• Penangguhan ialah apabila individu diberi tempoh pelepasan daripada membayar balik pinjaman. Pada masa ini, peminjam tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman yang bermaksud bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab untuk membayar faedah atau membayar balik jumlah pokok.

• Kesabaran adalah apabila peminjam akan dibebaskan dari pembayaran balik pinjaman (pembayaran pokok) tetapi harus membayar bunga atas pinjaman.

• Daripada kedua-duanya, penangguhan lebih berguna kepada peminjam kerana ia benar-benar menghapus tanggungjawab kewangannya.