Perbezaan Antara Demografi dan Psikografi

Demografi vs Psikografi

Kunci kejayaan mana-mana perniagaan adalah orang yang terlibat. Adalah penting untuk melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk mencapai sasaran audiens perusahaan seseorang. Di sinilah demografi dan psikografi masuk.

Apakah Demografi?

Demografi boleh ditakrifkan sebagai statistik yang dapat diukur dari mana-mana populasi tertentu. Mereka biasanya digunakan untuk mengenal pasti subset kuantum yang dapat diukur dalam populasi tertentu yang mencirikan populasi tersebut pada suatu masa tertentu. Digunakan secara meluas dalam amalan pemasaran dan pendapat umum, trend dalam demografi digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam populasi sepanjang masa. Beberapa demografi yang paling sering diperiksa boleh disenaraikan sebagai etnik, jantina, mobiliti, umur, kecacatan, status pekerjaan, pekerjaan dan lain-lain. Ia dapat dilihat sebagai suatu pandangan yang tidak ternilai dalam budaya rakyat atau penduduk tertentu yang berlaku dalam sesetengah rantau.

Dalam pemasaran, demografi digunakan untuk mendapatkan idea tentang ahli komuniti tertentu untuk menghasilkan idea mengenai agregat hipotesisnya. Maklumat sedemikian penting untuk mencipta strategi pemasaran serta pelan pemasaran untuk perniagaan.

Apa itu Psikografi?

Psikografi boleh ditakrifkan sebagai kajian nilai-nilai, keperibadian, gaya hidup, pendapat dan kepentingan orang-orang sesebuah komuniti tertentu. Ia juga boleh dilihat sebagai budaya yang sama apabila dijalankan di peringkat kebangsaan. Semasa mereka menjalankan pendapat mereka mengenai faktor-faktor yang disebutkan di atas, faktor psikografi ini juga dirujuk sebagai pembolehubah IAO. Psikografi berguna dalam bidang seperti demografi, pemasaran, penyelidikan pendapat, dan penyelidikan sosial, secara amnya, serta pandangan keupayaan strategik. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dikelirukan dengan demografi.

Apabila profil psikografi kumpulan atau profil lengkap seseorang dibina, ia dipanggil profil psikografi. Profil psikografi ini adalah alat yang amat berguna ketika memasuki segmentasi pemasaran dan pemasaran. Beberapa kategori yang termasuk dalam segmen pasaran adalah aktiviti, minat, pendapat (AIO), sikap, nilai, tingkah laku.

Psikografi vs. Demografi

Apabila berkaitan dengan strategi pemasaran, demografi dan psikografi memainkan peranan penting dalam mengenal pasti penonton yang sedang ditangani. Ini dirujuk sebagai segmen pasaran. Oleh itu, sangat penting untuk membezakan perbezaan antara demografi dan psikografi untuk menggunakannya dengan betul dalam usaha pemasaran.

• Demografi adalah statistik yang boleh diukur dari mana-mana populasi tertentu. Psikografi adalah kajian tentang nilai-nilai, keperibadian, gaya hidup, pendapat dan kepentingan orang-orang sesebuah komuniti tertentu.

• Demografi adalah kuantitatif. Psikografi adalah kualitatif.

• Demografi memperkatakan faktor seperti etnik, jantina, mobiliti, umur, kecacatan, status pekerjaan, pekerjaan dan sebagainya. Psikografi menangani faktor seperti nilai, keperibadian, gaya hidup, pendapat dan minat.

• Psikografi juga boleh menjadi budaya yang sama apabila dijalankan di peringkat kebangsaan. Demografi boleh digunakan untuk menggambarkan perubahan populasi sepanjang masa.