Perbezaan Antara Depositori dan Kustodian

Depositori vs Kustodian

Peranan seorang kustodian dan depositori adalah sama dengan satu sama lain. Dengan perkembangan dunia kewangan, peranan penjaga dan deposit terus bertindih. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perbezaan utama antara kustodian dan depositori. Walaupun penjaga hanya memegang jagaan aset dan sekuriti kewangan, deposit terus satu demi satu ke perkhidmatan yang disediakan oleh penjaga dan mengambil alih kawalan, liabiliti dan tanggungjawab yang lebih besar untuk aset yang mereka pegang. Artikel berikut memberikan gambaran keseluruhan dan menyoroti persamaan dan perbezaan yang halus.

Apakah Depositori?

Depositori adalah tempat di mana benda atau aset disimpan untuk tujuan penyimpanan. Perpustakaan merupakan contoh yang baik bagi perpustakaan kerana perpustakaan bertanggungjawab menjaga dan menyelamatkan buku dan maklumat. Dari segi perniagaan, depositori dikenali sebagai institusi kewangan atau organisasi yang menerima deposit dan memegang sekuriti dan aset kewangan lain. Depositori mempunyai pemilikan undang-undang ke atas aset ini dan bertanggungjawab untuk mengawal aset tersebut mengikut peraturan, undang-undang, peraturan, dan garis panduan yang ditetapkan.

Depositori sekuriti yang memegang sekuriti kewangan membolehkan penjelasan dan penempatan, serta pemindahan kemasukan buku atau sekuriti tersebut. Contohnya, Depositori Amanah dan Penjelasan Perbadanan (pendeposit terbesar di dunia) menyediakan penjagaan sekuriti yang dipegang seperti penjaga dan juga menawarkan perkhidmatan penjelasan dan penyelesaian.

Apa itu Kustodian?

Seorang Kustodian adalah seseorang atau institusi yang menjaga hak harta atau benda. Contoh penjaga termasuk muzium yang memegang artifak sejarah, hospital yang memegang rekod perubatan, dan firma undang-undang yang memegang dokumen undang-undang penting. Dalam dunia perniagaan, penjaga biasanya bank atau institusi kewangan lain yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan aset yang diserahkan untuk disimpan. Aset-aset tersebut termasuk sekuriti kewangan seperti saham, bon, sijil deposit, dan barang-barang berharga lain seperti emas, berlian dan perhiasan. Seorang penjaga menyediakan perkhidmatan penyimpanan seperti itu kepada pelabur dan pelanggan. Bank atau institusi kewangan bukan sahaja memegang aset ini dengan selamat tetapi juga memberi gambaran keseluruhan nilai aset dari masa ke masa. Penjaga juga menyediakan perkhidmatan membeli dan menjual aset berharga tersebut bagi pihak pelabur.Dalam kes ini, penjaga mengambil tanggungjawab penuh apabila memastikan aset itu diambil dengan betul dan diambil kira, dan dalam kes jualan, aset itu diserahkan dengan betul dan dipersetujui syarat pembayaran dipenuhi.

Kustodian vs Depositori

Di dunia kewangan, peranan penjaga dan depositori semakin bertindih kepada satu titik di mana perbezaan antara keduanya menjadi agak halus. Perbezaan utama adalah bahawa depositori mempunyai tanggungjawab pengawasan yang lebih besar untuk aset yang dipegang berbanding dengan penjaga. Selain mempunyai hak penjagaan atas aset, depositori juga mempunyai kawalan dan pemilikan undang-undang ke atas aset. Satu lagi perbezaan utama ialah depositori mesti mengekalkan, menjual, mengeluarkan, membeli balik, dan menjalankan aktiviti lain yang melibatkan aset dan sekuriti di bawah peraturan, undang-undang dan garis panduan kewangan, perundangan atau peraturan lain yang berkenaan. Sebagai perbandingan, seorang penjaga menjalankan aktiviti ini berdasarkan arahan pelanggan mereka. Depositori boleh mewakilkan tugas kustodian kepada pihak ketiga, dan jika ada instrumen kewangan yang dipegang hilang, depositori sepenuhnya bertanggungjawab dan mesti bertanggungjawab sepenuhnya. Walau bagaimanapun, penjaga hanya bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kecuaian am, dan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian pelaburan. Depositori itu menjalankan semua perkhidmatan dan aktiviti penjaga, tetapi berjalan lancar dari segi kawalan aset dan liabiliti.

Apakah perbezaan antara Kustodian dan Depositori?

• Seorang Kustodian adalah seseorang atau institusi yang mengekalkan hak harta atau benda.

• Di dunia perniagaan, penjaga biasanya bank atau institusi kewangan lain yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan aset yang diserahkan untuk disimpan.

• Depositori adalah tempat di mana benda atau aset disimpan untuk tujuan penyimpanan. Dari segi perniagaan, depositori dikenali sebagai institusi kewangan atau organisasi yang menerima deposit dan memegang sekuriti dan aset kewangan lain.

• Semasa penjaga hanya menyimpan hak asasi dan sekuriti kewangan, deposit terus satu langkah ke arah perkhidmatan yang disediakan oleh penjaga dan mengambil alih kawalan, liabiliti dan tanggungjawab yang lebih besar bagi aset yang mereka pegang.