Perbezaan Antara Kamus dan Tesaurus

Kamus vs Thesaurus

Walaupun kedua-dua kamus dan kamusaurus digunakan untuk mempelajari makna kata-kata dalam bahasa, ada perbezaan antara kamus dan ahli sains dengan cara mereka memberi pengetahuan tentang makna kata-kata. Secara linguistik, mereka, kamus dan kamus, adalah kata nama. Ia adalah menarik perhatian bahawa jamak thesaurus adalah thesauri; tetapi ia juga ditulis sebagai thesauruses. Kamus digunakan lebih kerap oleh pelajar bahasa untuk mencari makna, sebutan, dan ortografi perkataan. Thesaurus digunakan lebih kerap oleh para penulis untuk mencari sinonim dan antonim untuk mencari perkataan yang lebih baik atau untuk mengelakkan menggunakan kata yang sama berulang kali. Dalam artikel ini, kami akan mempelajari definisi kamus dan kamusaurus, apa yang mereka mengandungi, dan perbezaan antara kamus dan kamus.

Apa itu Tesaurus?

Kamus thesaurus adalah lebih daripada kamus etimologi untuk mengetahui makna kata-kata. Dalam kata-kata kamus Oxford, kamus adalah "buku yang menyenaraikan kata-kata mengikut kumpulan sinonim dan konsep yang berkaitan. "Glosarium memberikan maklumat yang mencukupi mengenai perkataan lain yang mempunyai konotasi yang sama seperti kata yang anda maksudkan. Dalam erti kata lain, boleh dikatakan bahawa tesaurus memberikan sinonim dan antonim, juga. Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai konotasi yang sama manakala antonon adalah kata-kata yang memberi makna bertentangan dengan perkataan yang anda bimbangkan.

Kebanyakan orang secara umum dan penulis khususnya menggunakan kamus untuk mencari sinonim dan antonim. Tesaurus biasanya tidak membuang banyak cahaya pada asal perkataan. Dengan cara yang sama, ia biasanya tidak mempunyai maklumat tambahan tentang etimologi perkataan. Tesaurus mempunyai banyak maklumat mengenai bentuk kata-kata lain seperti bentuk nominal, bentuk adjektif, dan bentuk peribahasa.

Apa itu Kamus?

Seperti kamus Oxford Bahasa Inggeris, kamus adalah "sebuah buku atau sumber elektronik yang menyenaraikan kata-kata bahasa (biasanya dalam susunan abjad) dan memberikan makna, atau memberikan kata-kata yang sama dalam bahasa yang berbeza, sering juga memberikan maklumat mengenai sebutan, asal, dan penggunaan. "Dengan kata lain, kamus adalah alat etimologi dan alat tatabahasa untuk menyampaikan pengetahuan tentang kata-kata bahasa.

Kamus mengandungi maklumat tambahan mengenai jantina dan bahagian ucapan. Di samping mendapat pengetahuan tentang kata-kata tertentu dalam bahasa, anda boleh dibekalkan dengan beberapa maklumat tambahan juga seperti jantina perkataan, jenis bahagian ucapan yang mana kata itu dimiliki dan asal etimologi perkataan.Dalam erti kata lain, boleh dikatakan bahawa perkataan sebagai contoh 'budak lelaki' akan mempunyai maklumat mengenai jantinanya dan mengenai jenis-jenis ucapan yang mana perkataan 'budak lelaki' dimiliki, iaitu kata benda. Ia adalah kata nama yang biasa untuk perkara itu. Satu kamus untuk perkara itu membuang beberapa cahaya pada asal perkataan juga.

Terdapat juga kamus yang memberi perkataan yang setara atau serupa dalam bahasa lain seperti kamus Bahasa Inggeris ke Bahasa Perancis atau kamus Bahasa Inggeris ke Jerman.

Ringkasan:

Thesaurus vs Dictionary

• Kamus adalah buku yang mempunyai koleksi kata-kata dari bahasa tertentu, kebanyakannya dalam susunan abjad dengan definisi dan penggunaan kata-kata itu. Tesaurus adalah sumber rujukan yang mengandungi senarai sinonim dengan antonon yang berkaitan.

• Kamus juga memberikan maklumat tambahan tentang perkataan khusus seperti etimologi, fonetik, sebutan, jantina dan bahagian ucapan. Tesaurus tidak lazimnya mempunyai maklumat tambahan tentang etimologi kata-kata, tetapi ia mempunyai maklumat mengenai bentuk kata-kata lain seperti bentuk nominal, bentuk adjektif, dan bentuk iklan.

• Kamus digunakan lebih kerap untuk mencari makna, sebutan, dan ortografi perkataan. Thesaurus digunakan lebih kerap oleh para penulis untuk mencari sinonim dan antonim untuk mencari perkataan yang lebih baik atau untuk mengelakkan menggunakan kata yang sama berulang kali.

• Kamus juga boleh didapati dalam lebih dari satu bahasa tertentu, seperti Kamus Bahasa Inggeris ke Bahasa Perancis yang mengandungi koleksi kata dalam satu bahasa dengan kesamaan mereka di lain. Ini biasanya tidak berlaku dengan tesaurus.

Pembacaan Lebih Lanjut:

  1. Perbezaan Antara Ensiklopedia dan Kamus
  2. Perbezaan Antara Kamus dan Glosari