Perbezaan Antara Pengarah dan Pengarah Eksekutif

Pengarah vs Pengarah Eksekutif

Pengarah dan pengarah eksekutif adalah dua kedudukan penting dalam sesebuah organisasi. Ketua pegawai eksekutif mana-mana organisasi biasanya dirujuk sebagai pengarahnya. Apabila ada permulaan perniagaan, kedudukan ini diisi oleh pengasas perniagaan. Peranan orang yang memegang jawatan ini adalah untuk memastikan bahawa syarikat mencapai matlamatnya dan dia berada di sana untuk mengawasi operasi dan memberi kepimpinan kepada perusahaan. Beliau bertanggungjawab ke atas kejayaan organisasi mengikut undang-undang yang ada. Terdapat dua jenis pengarah, yang merupakan seorang pengarah (bukan eksekutif) dan yang lain adalah pengarah eksekutif. Peranan dan tanggungjawab kedua-duanya adalah berbeza yang akan diserlahkan dalam artikel ini.

Pengarah Eksekutif

Pengarah eksekutif mempunyai peranan khas untuk melaksanakan dalam mana-mana organisasi. Beliau bukan sahaja menguruskan orang, menjaga aset, mengawasi pengambilan dan penembakan pekerja, tetapi juga perlu memainkan peranan utama dalam memasuki kontrak. Beliau adalah ketua kapal dan dikehendaki mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang luas dalam pelbagai bidang. Beliau memberi nasihat dan menyokong ahli lembaga, menyelia reka bentuk, pengiklanan pemasaran, kualiti produk dan perkhidmatan, mencadangkan bajet dan menggunakan sumber untuk mengurus dalam belanjawan ini, menguruskan lelaki dan memastikan semua peraturan dan peraturan dipatuhi. Ini tidak semua kerana dia perlu bimbang tentang persepsi syarikat itu di mata orang ramai sehingga dia turut terlibat dalam PR juga.

Pengarah (bukan eksekutif)

Pemegang jawatan ini mempunyai kurang pengalaman dan pengetahuan daripada seorang pengarah eksekutif. Dia hampir menjadi orang luar dan kurang tangan daripada seorang pengarah eksekutif. Dia membawa objektiviti dan pengetahuan di luar lembaga. Jenis pengarah ini tidak terlibat dengan operasi dan pengurusan harian. Beliau adalah lebih banyak peniupan dan penonton, memastikan amalan perniagaan yang baik dipatuhi dan kepentingan pemegang kepentingan dijaga. Pengarah sedemikian bukanlah pekerja syarikat dan biasanya bekerja sendiri.

Ringkasan

• Walaupun tanggungjawab undang-undang kedua-dua pengarah bukan eksekutif dan eksekutif mempunyai sifat yang sama, terdapat perbezaan asas antara peranan dan skop dua jenis pengarah.

• Semasa pengarah eksekutif terlibat dengan pengurusan harian dan semua operasi lain, pengarah bukanlah pekerja syarikat dan biasanya bekerja sendiri

• Pengarah adalah orang luar yang membawa objektiviti kepada syarikat. Sebaliknya, pengarah eksekutif menggunakan semua kemahiran dan pengetahuannya untuk mengarahkan kapal syarikat itu.