Perbezaan Antara Aliran Tunai Diskaun dan Undiscounted

Perbezaan Utama - Diskaun vs Aliran Tunai Tidak Disebut

Nilai masa wang adalah konsep penting dalam pelaburan yang mengambil kira pengurangan nilai sebenar dana akibat kesan inflasi. Perbezaan utama antara aliran tunai yang didiskaun dan tidak didiskaun ialah aliran tunai didiskaun adalah aliran tunai diselaraskan untuk memasukkan nilai masa wang manakala aliran tunai tidak didiskaun tidak disesuaikan untuk memasukkan nilai masa wang. Hasil penilaian sesuatu projek pelaburan menggunakan kedua-dua kaedah ini akan menjadi berbeza, oleh itu penting untuk membezakan antara kedua-dua.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama
2. Apakah Aliran Tunai Diskaun
3. Apakah Aliran Tunai Tidak Disebutkan
4. Perbandingan Side by Side - Diskaun vs Aliran Tunai Tidak Diselesaikan
5. Ringkasan
Apakah Aliran Tunai Diskaun?

Aliran tunai yang didiskaun adalah aliran tunai diselaraskan untuk memasukkan nilai masa wang. Aliran tunai didiskaun menggunakan kadar diskaun untuk mencapai anggaran nilai sekarang, yang digunakan untuk menilai potensi pelaburan. Aliran tunai diskaun dikira sebagai,

Aliran tunai yang dibuangkan = CF 1 / (1 + r)

1 + CF 2 / (1 + r) 2 + ... CF n + r) n CF = Aliran tunai

r = Kadar diskaun

Aliran tunai diskaun boleh dengan mudah dikira oleh formula di atas jika terdapat arus kas terhad. Walau bagaimanapun, formula ini tidak mudah untuk digunakan dalam mendiskaun banyak aliran tunai. Dalam hal ini, faktor pendiskripan dapat diperoleh dengan mudah melalui jadual nilai sekarang yang memperlihatkan faktor pendisahan dengan korespondensi dengan jumlah tahun. Aliran tunai yang didiskaun boleh digunakan untuk menilai keputusan pelaburan dengan membandingkan aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai. Nilai Kini Bersih (NPV) adalah teknik penilaian pelaburan yang menggunakan aliran tunai diskaun untuk mencapai daya maju kewangan sebuah projek.

E. g. XYZ Ltd merancang untuk membuat pelaburan di kilang baru untuk meningkatkan pengeluaran. Pertimbangkan maklumat berikut.

Projek pelaburan akan menjangkau tempoh 4 tahun

  • Pelaburan awal ialah $ 17, 500m yang akan dilaburkan pada Tahun 0 (hari ini)
  • Pelaburan ini mempunyai nilai sisa $ 5, 000m
  • Tunai aliran masuk dan aliran keluar akan berlaku dari Tahun 1 hingga Tahun 4
  • Aliran tunai akan didiskaun menggunakan kadar diskaun sebanyak 8%