Perbezaan Antara pemasaran Domestik dan Pemasaran Antarabangsa

Pemasaran Domestik vs Pemasaran Antarabangsa

Pemasaran domestik dan Pemasaran antarabangsa adalah sama apabila berkaitan dengan prinsip asas pemasaran. Pemasaran merupakan bahagian penting dari mana-mana perniagaan yang merujuk kepada rancangan dan dasar yang diterima pakai oleh mana-mana individu atau organisasi untuk menjangkau pelanggan berpotensi. Takrif web mentakrifkan pemasaran sebagai proses perancangan dan melaksanakan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan pengedaran idea, barangan dan perkhidmatan untuk mewujudkan pertukaran yang memenuhi matlamat individu dan organisasi. Dengan dunia mengecut pada kadar yang cepat, sempadan antara negara-negara mencair dan syarikat-syarikat kini maju dari katering ke pasaran tempatan untuk menjangkau para pelanggan di berbagai belahan dunia. Pemasaran adalah satu kaedah yang digunakan untuk menarik, memuaskan dan mengekalkan pelanggan. Sama ada dilakukan di peringkat tempatan atau di peringkat global, konsep asas pemasaran kekal sama.

Pemasaran Domestik

Strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik dan mempengaruhi pelanggan dalam batas politik sebuah negara dikenali sebagai pemasaran Domestik. Apabila sesebuah syarikat hanya memenuhi pasaran tempatan, walaupun ia mungkin bersaing dengan syarikat asing yang beroperasi di negara ini, dikatakan terlibat dalam pemasaran domestik. Fokus syarikat adalah pelanggan tempatan dan pasaran sahaja dan tidak ada pemikiran yang diberikan kepada pasaran luar negara. Semua produk dan perkhidmatan dihasilkan dengan mengingati pelanggan tempatan sahaja.

Pemasaran Antarabangsa

Apabila tidak ada sempadan untuk sebuah syarikat dan ia menargetkan pelanggan di luar negeri atau di negara lain, dikatakan terlibat dalam pemasaran antarabangsa. Jika kita pergi dengan definisi pemasaran yang diberikan di atas, proses itu menjadi multinasional dalam kes ini. Oleh itu, dan dengan cara yang mudah, ia tidak lain hanyalah penerapan prinsip pemasaran di seluruh negara. Di sini adalah menarik untuk diperhatikan bahawa teknik yang digunakan dalam pemasaran antarabangsa adalah terutamanya di negara asal atau negara yang mempunyai ibu pejabat syarikat. Di Amerika dan Eropah, ramai pakar percaya pemasaran antarabangsa sama dengan pengeksport. Menurut definisi yang lain, pemasaran antarabangsa merujuk kepada aktiviti perniagaan yang mengarahkan aliran barangan dan perkhidmatan syarikat kepada pengguna di lebih daripada satu negara untuk tujuan keuntungan sahaja.

Perbezaan antara pemasaran domestik dan pemasaran antarabangsa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemasaran domestik dan juga pemasaran antarabangsa merujuk kepada prinsip pemasaran yang sama. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan yang berbeza antara keduanya.

Skop - Skop pemasaran domestik adalah terhad dan akhirnya akan menjadi kering. Di sisi lain, pemasaran antarabangsa mempunyai peluang dan skop yang tidak berkesudahan.

Keuntungan - Seperti yang jelas, faedah dalam pemasaran dalam negeri kurang daripada pemasaran antarabangsa. Selain itu, terdapat insentif mata wang asing yang penting dari sudut pandangan negara juga.

Perkongsian teknologi - Pemasaran domestik adalah terhad dalam penggunaan teknologi manakala pemasaran antarabangsa membolehkan penggunaan dan perkongsian teknologi terkini.

Hubungan politik - Pemasaran domestik tidak ada hubungannya dengan hubungan politik sedangkan pemasaran antarabangsa membawa kepada peningkatan hubungan politik antara negara dan peningkatan kerjasama.

Halangan - Dalam pemasaran domestik tidak ada halangan tetapi dalam pemasaran antarabangsa terdapat banyak halangan seperti perbedaan lintas budaya, bahasa, mata uang, tradisi dan adat istiadat.