Perbezaan Antara Ekonomi dan Kewangan

Ekonomi vs Kewangan

Kata-kata ekonomi dan kewangan, lebih kurang, nampaknya mereka menyampaikan makna yang sama. Dalam dunia perniagaan, teori kewangan dan ekonomi sering digunakan dalam pembuatan keputusan yang penting. Dalam bidang akademik, kewangan dan ekonomi mempunyai identiti mereka sendiri. Dalam artikel ini, kita akan cuba memahami perbezaan antara ekonomi dan kewangan.

Ekonomi

Cawangan pengetahuan yang berkaitan dengan pengeluaran, pengunaan dan pemindahan kekayaan dikenali sebagai ekonomi. Iaitu, ia menganalisis bagaimana sumber yang terhad diperuntukkan oleh kuasa bekalan dan permintaan. Ekonomi boleh secara umum dibahagikan kepada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikroekonomi menganalisis kelakuan individu dan firma. Ia lebih tertumpu pada bagaimana proses membuat keputusan sedang berlaku dalam unit ekonomi individu. Teori permintaan, teori firma, dan permintaan tenaga kerja adalah beberapa topik utama yang dibincangkan dengan lebih terperinci di bawah mikroekonomi. Macroekonomi memperkatakan konsep yang lebih luas seperti pengangguran, inflasi, dan dasar kerajaan.

Kewangan

Kewangan bermakna, pengurusan sejumlah besar wang. Pengurusan dana berputar di sekitar masa, risiko dan wang. Kewangan persendirian, kewangan awam, dan kewangan perniagaan adalah tiga bidang utama kewangan. Kewangan persendirian berkaitan dengan pendapatan individu atau keluarga. Ia juga dikenali sebagai kewangan peribadi. Pembiayaan awam memberi tumpuan lebih kepada aktiviti kewangan sesebuah negara (atau kerajaan). Ia juga dikenali sebagai kewangan negeri. Pembiayaan perniagaan merujuk kepada keputusan kewangan perusahaan. Pembiayaan perniagaan juga dikenali sebagai kewangan korporat. Kewangan boleh dilihat sebagai sub kumpulan ekonomi. Pengurusan kewangan cuba mengenal pasti bagaimana sebuah syarikat boleh membiayai operasinya supaya ia dapat mencari kemungkinan campuran hutang dan ekuiti yang menjadikan kos modal lebih rendah.

Apakah perbezaan antara Ekonomi dan Kewangan?

- Walaupun, ekonomi dan kewangan saling berkaitan, mereka mempunyai beberapa ciri unik yang membezakan satu dari yang lain.

- Kewangan adalah pengurusan dana, sedangkan ekonomi adalah sains sosial.

- Kesepakatan ekonomi dengan pengoptimuman sumber yang terhad, sementara kewangan memberi tumpuan lebih kepada pemaksimaan kekayaan bagi pemegang saham.

- Kewangan memfokuskan lebih banyak pada nilai masa wang, sedangkan ekonomi memberi tumpuan kepada nilai wang masa.

- Kewangan boleh dilihat sebagai sub-set ekonomi.

- Menguasai prinsip ekonomi akan membuat ahli ekonomi manakala menguasai prinsipal kewangan akan mewujudkan penganalisis kewangan.

- Ekonomi adalah subjek teoretikal manakala pengurusan kewangan lebih banyak pada nombor.