Perbezaan Antara Ekonomi dan Ekonomi Pengurusan

Ekonomi vs Ekonomi Pengurusan

Ekonomi adalah sains sosial yang berkaitan dengan pengeluaran barang dan perkhidmatan, pengedaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan itu, dan pemindahan kekayaan antara entitas dalam suatu negara atau seluruh rantau. Teori ekonomi di dunia hari ini adalah subjek yang luas yang dibahagikan kepada mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi pengurusan adalah berdasarkan kepada mikroekonomi dan makroekonomi, sedangkan ekonomi tradisional merujuk kepada konsep ekonomi yang lebih tradisional dan primitif. Artikel berikut jelas menjelaskan perbezaan antara ekonomi dan ekonomi pengurusan.

Apakah Ekonomi Pengurusan?

Ekonomi pengurusan merujuk kepada cawangan ekonomi yang berasal dari subjek mikroekonomi yang menganggap isi rumah dan firma dalam ekonomi, dan makroekonomi yang berkenaan dengan kadar guna tenaga, kadar faedah, kadar inflasi dan pembolehubah makroekonomi lain yang menyangkut negara secara keseluruhan. Ekonomi pengurusan menjadikan penggunaan matematik, statistik, teori pengurusan, data ekonomi dan teknik pemodelan untuk membantu para pengurus perniagaan untuk menjalankan operasi mereka dengan kecekapan maksimum. Ekonomi pengurus membantu pengurus membuat keputusan yang tepat dalam peruntukan sumber yang langka seperti tanah, tenaga kerja, modal untuk mencapai keuntungan yang paling tinggi sambil meminimumkan kos. Ekonomi pengurus juga membantu pengurus menentukan produk yang dihasilkan, berapa banyak untuk menghasilkan, harga akan ditetapkan, dan saluran untuk digunakan dalam penjualan dan pengedaran.

Apakah Ekonomi Tradisional?

Ekonomi tradisional merujuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang lebih primitif yang paling biasa digunakan di negara-negara kurang maju yang belum memeluk perubahan pesat teknologi dan globalisasi yang telah berlaku dalam kajian ekonomi selama bertahun-tahun. Ekonomi tradisional bergantung kepada penggunaan budaya lama, trend dan kastam dalam memperuntukkan sumber yang terhad untuk mendapatkan manfaat. Ekonomi tradisional pasti akan bergantung pada adat warisan dan mendasarkan pengeluaran barang-barang mereka tentang bagaimana generasi sebelumnya telah melakukan kegiatan produksi mereka.Aktiviti pengeluaran utama dalam ekonomi tradisional termasuk pertanian, aktiviti pastoral, dan memburu. Negara-negara dengan sistem ekonomi tradisional termasuk Papua New Guinea, Amerika Selatan, bahagian Afrika dan kawasan luar bandar di Asia.

Apakah perbezaan antara Ekonomi dan Ekonomi Pengurusan?

Kedua-dua ekonomi pengurusan dan ekonomi tradisional melibatkan pengeluaran, pengedaran, dan penggunaan barangan dan perkhidmatan, dan kedua-duanya digambarkan dari prinsip asas ekonomi menggunakan faktor-faktor pengeluaran dengan cara yang efisien untuk pengeluaran output barangan dan perkhidmatan .

Perbezaan utama antara cawangan ekonomi adalah bahawa ekonomi tradisional adalah primitif dan digunakan dalam ekonomi maju dan kurang maju teknologi, sedangkan ekonomi pengurusan adalah hasil globalisasi dan evolusi ekonomi untuk memasukkan pengambilan keputusan pengurusan. Ekonomi pengurusan menjadikan penggunaan sistem pemodelan yang canggih dan data statistik dalam pembuatan keputusan mengenai jumlah pengeluaran, harga dan saluran pengedaran, manakala ekonomi tradisional melibatkan penggunaan pertanian, pemburuan, dan aktiviti pastoral oleh individu untuk memenuhi keperluan penggunaan harian mereka.

Ringkasan:

Ekonomi vs. Ekonomi Pengurusan

• Ekonomi tradisional digunakan oleh negara kurang maju tanpa sistem pengurusan yang canggih, sedangkan ekonomi pengurusan digunakan oleh ekonomi berteknologi tinggi hari ini.

• Ekonomi pengurusan berkaitan dengan sistem pemodelan dan pembuatan keputusan pengurusan yang rumit, sedangkan ekonomi tradisional prihatin terhadap pengeluaran makanan dan keperluan lain untuk memenuhi keperluan harian individu.

• Ekonomi pengurusan mewakili perkembangan ekonomi tradisional telah melalui dengan globalisasi, pembangunan teknologi dan pemodenan teori-teori ekonomi yang sesuai dengan pembuatan keputusan pengurusan.