Perbezaan Antara Penglibatan dan Komitmen Pekerja

Penglibatan Pekerja vs Komitmen

Mempunyai idea yang jelas mengenai perbedaan antara penglibatan pegawai dan komitmen adalah penting bagi mereka dalam bidang pengurusan sumber manusia sebagai penglibatan pekerja dan komitmen pekerja sering kali membingungkan. Pekerja yang terlibat dalam aktiviti tertentu mesti komited untuk menyelesaikan tugas dengan berkesan. Jika ya, ia akan mendapat kelebihan daya saing bagi syarikat dalam industri ini. Kejayaan organisasi sangat bergantung kepada sumbangan pekerja. Oleh itu, penglibatan dan komitmen pekerja adalah konsep penting kepada setiap organisasi. Artikel ini menganalisis perbezaan antara penglibatan dan komitmen pekerja.

Apakah Penglibatan Pekerja?

Penglibatan kakitangan adalah tahap penglibatan pekerja dalam melaksanakan operasi perniagaan. Sikap, kepercayaan dan pengalaman seseorang menentukan tahap penglibatan untuk tugas tertentu. Oleh itu, para pemimpin mempunyai tanggungjawab besar dalam merangsang keinginan intrinsik pekerja dalam organisasi untuk mendapatkan sumbangan maksimum mereka.

Mengikut Suruhanjaya Scarlett, penglibatan pekerja sebagai tahap emosi positif atau negatif kepada individu, pekerjaan mereka dan rakan sekerja mereka. Takrif ini dianggap sebagai piawai global yang diterima kerana beberapa sebab seperti berikut.

• Ia boleh diukur dari segi tahap prestasi pekerja.

• Impak kepimpinan dapat diukur dengan pencapaian organisasi.

Pekerja yang terlibat adalah orang yang terlibat sepenuhnya dan bersemangat tentang kerja mereka. Pekerja terikat secara emosi melekat pada organisasi dan sentiasa berusaha dengan tujuan mencapai visi syarikat.

Penglibatan pekerja secara langsung memberi kesan kepada pemikiran rakyat. Pekerja terikat bekerja dengan keyakinan untuk membuat perbezaan dan membina syarikat ke tahap yang lebih tinggi dalam industri. Keyakinan yang dibina dengan pengetahuan, kemahiran, dan kebolehan yang dimiliki orang dalam diri mereka dan yang lain dapat dianggap sebagai peramal tingkah laku yang kuat dan prestasi mereka yang berikutnya.

Apakah komitmen pekerja?

Komitmen bermaksud dedikasi pekerja ke arah mencapai tugas tertentu dengan berkesan dan cekap. Ini adalah satu tanggungjawab kepada kesejahteraan organisasi secara menyeluruh.Ini boleh menjadi tanggungjawab syarikat, produk, kemudahan atau jabatannya.

Kejayaan syarikat bergantung pada tahap komitmen pekerja terhadap organisasi untuk mencapai matlamat tertentu. Komitmen pekerja membina dengan minatnya terhadap tugas tertentu. Oleh itu, adalah tanggungjawab dan tanggungjawab para pengurus untuk mewujudkan persekitaran yang mesra dan selamat dalam organisasi untuk pekerja mereka.

Apakah perbezaan antara Penglibatan dan Komitmen Pekerja?

• Komitmen pekerja merujuk kepada tahap dedikasi pekerja ke arah menyelesaikan tugas atau aktiviti tertentu; penglibatan pekerja melibatkan sumbangan pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi.

• Komitmen pekerja dibina dengan tahap kepuasan pekerja untuk bekerja di organisasi. Pekerja yang terlibat adalah mereka yang terlibat secara emosi terhadap organisasi dan sentiasa berusaha untuk memberikan sumbangan maksimum untuk kebaikannya.