Perbezaan Antara Penglibatan dan Pemberdayaan Pekerja

Penglibatan dan Pemberdayaan Pekerja

Perbezaan antara Penglibatan dan Pemberdayaan Pekerja adalah sangat halus tertakluk kepada kedua-duanya, penglibatan pekerja dan pemberdayaan pekerja, adalah konsep yang saling berkaitan. Penglibatan dan pemberdayaan pekerja adalah dua konsep penting yang digunakan untuk mengurus sumber manusia dalam organisasi. Penglibatan pekerja menyatakan tahap sumbangan pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi. Pemberdayaan pekerja adalah sejauh mana kakitangan diberi kuasa oleh organisasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kawasan kerja mereka. Dalam artikel ini, kita akan mempunyai pemahaman mendalam terhadap konsep ini dan perbezaan antara penglibatan dan pemberdayaan pekerja.

Apakah Penglibatan Pekerja?

Penglibatan kakitangan mewujudkan persekitaran untuk melibatkan pekerja dalam aktiviti organisasi dan memberi kesan terhadap keputusan yang dibuat bagi pihak organisasi. Penglibatan pekerja adalah jenis pengurusan tertentu dan falsafah kepemimpinan mengenai sumbangan para pekerja terhadap peningkatan berterusan untuk mencapai kejayaan dalam jangka panjang.

Penglibatan pekerja dalam membuat keputusan dan aktiviti penambahbaikan yang berterusan boleh dipertimbangkan sebagai jenis penglibatan tertentu dan boleh dilakukan dalam pasukan kerja, skim cadangan, sel pembuatan, peristiwa Kaizen (peningkatan berterusan) perbincangan berkala dan proses tindakan pembetulan.

Untuk menjadikan penglibatan pekerja lebih berkesan, pengurus menyediakan peluang latihan kepada para pekerja, untuk membina kecekapan mereka dengan meningkatkan kemahiran komunikasi, kemahiran koordinasi, kemahiran bekerja berpasukan, dan lain-lain. Kemudian para penggiat yang berjaya diberi ganjaran dan diiktiraf untuk memotivasi mereka.

Apakah Pemberdayaan Pekerja?

Pemberdayaan pekerja adalah proses membenarkan pekerja membuat cadangan atau pendapat mengenai peningkatan kecekapan aktiviti semasa dan mengenai produktiviti keseluruhan organisasi. Pekerja yang berkuasa adalah komited, setia dan ditentukan. Mereka sangat berminat berkongsi idea dan boleh menjadi duta yang kuat untuk organisasi mereka.

Pemberdayaan adalah cara yang berkesan untuk mengurus dan menganjurkan gaya yang membolehkan pekerja mengamalkan autonomi, menggunakan kemahiran dan kebolehan mereka dan mengawal pekerjaan mereka sendiri, yang mendapat faedah kepada organisasi dan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan pekerja boleh dianggap sebagai gabungan penglibatan pekerja dan pengurusan parti dalam organisasi. Pemberdayaan adalah jenis teknik motivasi tertentu yang diamalkan oleh para pengurus untuk meningkatkan tahap sumbangan para pekerja ke arah mencapai kejayaan organisasi.

Pemberi kuasa pekerja boleh berdasarkan kepada konsep pembesaran pekerjaan dan pengayaan kerja.

• Pembesaran kerja adalah mengenai perubahan atau pembesaran skop kerja, termasuk sebahagian besar proses mendatar. Sebagai contoh: di bank, juruwang bank bertanggungjawab untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti pengendalian deposit, pengeluaran dan juga menjual sijil deposit dan pengedaran cek pengembara.

• Pengayaan kerja adalah mengenai meningkatkan kedalaman kerja untuk memasukkan tanggungjawab yang telah dilaksanakan di peringkat organisasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh: juruwang juga bertanggungjawab untuk membantu pelanggan mengisi permohonan pinjaman dan menentukan sama ada atau tidak untuk meluluskan pinjaman.

Apakah perbezaan antara Penglibatan dan Pemberdayaan Pekerja?

• Apabila pekerja diberi kuasa untuk membuat keputusan sendiri, mereka lebih terlibat dan komited untuk melaksanakan aktiviti operasi. Oleh itu, kedua-dua konsep ini, penglibatan dan pemberdayaan pekerja, saling berkaitan.

• Penglibatan pekerja menentukan tahap pengambilan pekerja ke arah melaksanakan aktiviti organisasi. Pemberdayaan pekerja adalah sejenis teknik motivasi yang diamalkan oleh atasan dalam organisasi untuk meningkatkan tahap sumbangan pekerja ke arah mencapai kejayaan organisasi.

Bacaan Lebih Lanjut:

  1. Perbezaan Antara Penglibatan Pekerja dan Penyertaan Pekerja
  2. Perbezaan Antara Delegasi dan Pemberdayaan