Perbezaan Antara Ekuiti dan Pembiayaan Hutang

Ekuiti vs Pembiayaan Hutang

Mana-mana firma, merancang memulakan perniagaan baru atau mengembangkan perniagaan baru, memerlukan modal yang mencukupi untuk melakukannya. Ini adalah titik di mana pengurus atas syarikat menghadapi keputusan di tangan mereka, sama ada mereka harus maju dan memperoleh modal ekuiti atau mempertimbangkan pilihan untuk menggunakan modal hutang. Implikasi menggunakan salah satu jenis modal berbeza antara satu sama lain dari segi ciri bentuk pembiayaan, dan kebaikan dan keburukan yang dilampirkan kepada mereka. Artikel ini memberikan pembaca penjelasan yang jelas mengenai perbezaan antara kedua dan kelebihan dan kelemahan kedua-dua bentuk kewangan.

Apakah Pembiayaan Ekuiti?

Pembiayaan ekuiti diperolehi oleh firma melalui mendapatkan akses kepada pasaran modal dengan menyenaraikan saham firma di bursa saham. Modal ekuiti juga boleh didapati melalui sumbangan oleh pemilik, rakan kongsi perniagaan, firma modal teroka atau pelabur individu yang mencari peluang pelaburan pertumbuhan yang tinggi. Kelebihan utama pembiayaan ekuiti adalah bahawa tiada pembayaran perlu dibuat kepada para pemegang saham dan dana boleh dikekalkan untuk pengembangan, melainkan jika syarikat itu ingin membayar dividen. Walau bagaimanapun, para pemegang saham menerima hak mengundi dan pada masa itu dapat menyumbang dalam pengambilan keputusan perniagaan. Satu lagi kelemahan penting yang berpunca daripada risiko besar syarikat itu tertakluk kepada potensi pengambilalihan oleh entiti lain melalui memperoleh kepentingan majoriti dalam pemegangan saham syarikat. Selanjutnya, untuk menyenaraikan saham di bursa saham, undang-undang dan peraturan yang ketat mesti dipatuhi dan ini boleh menjadi sangat mahal dan memakan masa.

Apakah Pembiayaan Hutang?

Pembiayaan hutang diperoleh melalui peminjaman dana dari bank, institusi pemberi pinjaman dan pemiutang. Pembiayaan hutang adalah mahal kerana ia melibatkan pembayaran faedah selama tempoh pinjaman, dan pinjaman dapat lebih kompleks dalam arti bahwa mereka memerlukan beberapa bentuk cagaran yang akan digunakan dalam hal pinjaman itu gagal. Kelebihan utama pembiayaan hutang adalah bahawa pembayaran faedah adalah deduktif cukai dan membolehkan syarikat mengekalkan kawalan operasi perniagaan dalam firma. Kelemahan juga termasuk kegagalan firma untuk mendapatkan jumlah modal hutang yang mereka perlukan kerana kemampuan kewangan mereka yang terhad untuk membayar balik, dan keperluan aliran tunai yang mantap untuk membuat bayaran faedah mahal. Selain itu, syarikat yang memegang hutang berlebihan mungkin berisiko kerana penampan modal mungkin tidak mencukupi untuk mengurangkan kerugian yang tidak dijangka.

Apakah perbezaan di antara Ekuiti dan Pembiayaan Hutang?

Ekuiti dan pembiayaan hutang adalah kedua-dua bentuk mendapatkan modal untuk firma untuk memulakan perniagaan atau pengembangan perniagaan. Penggunaan sama ada, menghasilkan kemasukan dana kepada firma, walaupun implikasi mereka agak berbeza. Pembiayaan hutang melibatkan pembayaran faedah mandatori, yang mungkin agak mahal dan memerlukan kemasukan tunai yang mantap ke dalam firma, sedangkan modal ekuiti tidak mempunyai pembayaran mandatori, dan keputusan mengenai pembayaran dividen dibuat semata-mata atas keputusan pelaburan semula pengurus. Pembiayaan hutang mungkin tidak tersedia kecuali cagaran yang mencukupi tersedia untuk mendapatkan kerugian, dan firma yang mungkin tidak memiliki jaminan tersebut mungkin tidak dapat menerima jumlah pinjaman penuh yang dapat mengurangi prospek pertumbuhan. Pembiayaan ekuiti tidak memerlukan apa-apa cagaran tersebut tetapi memberi hak kepada pemegang saham sebilangan keuntungan dan keputusan membuat keputusan. Sebaliknya, pembiayaan hutang membolehkan pemegang saham mengawal sepenuhnya operasi dan ditolak cukai.

Singkatnya:

Pembiayaan Ekuiti vs Pembiayaan Hutang

• Pembiayaan hutang dan ekuiti adalah dua cara yang boleh diperolehi firma dana yang diperlukan untuk aktiviti perniagaan.

• Pembiayaan hutang memerlukan firma mendapatkan pinjaman dan membayar sejumlah wang yang besar, sementara pembiayaan ekuiti diperoleh dengan menjual saham dan membayar dividen kepada para pemegang saham.

• Menjual saham kepada orang ramai memerlukan penyenaraian di bursa saham bersama dengan banyak peraturan dan keperluan yang datang dengannya, dan sekali saham yang dijual pemegang saham mempunyai suara dalam keputusan yang dibuat. Sebaliknya, pembiayaan hutang menyediakan pengurus dengan kuasa membuat keputusan sepenuhnya.

• Hutang yang berlebihan boleh menjejaskan firma, sedangkan ekuiti yang berlebihan mungkin bermaksud bahawa firma tidak cekap menggunakan kapasiti pinjamannya.