Perbezaan Antara Kewajiban Eksklusif dan Kewajiban Khusus

Duti Eksais vs Duti Kastam

Terdapat banyak cukai yang dikumpulkan oleh pemerintah setempat daripada orang yang menjalankan perniagaan mereka atau melakukan pelayanan di negara itu. Terdapat cukai yang dikutip untuk memenuhi perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan dalam membangunkan infrastruktur dan menyediakan keperluan asas kepada rakyatnya. Cukai ini terdiri daripada dua jenis cukai langsung dan tidak langsung. Dua jenis cukai tidak langsung adalah duti eksais dan duti adat. Duti eksais dikumpulkan atas barang yang dihasilkan oleh pengilang yang akan dijual di negara tersebut. Duti kastam dikenakan ke atas barangan yang diimport dari negara lain dan dimaksudkan untuk dijual di negara ini. Kedua-dua cukai ini adalah cukai tidak langsung kerana ia diteruskan kepada pengguna dengan menambahkannya dalam kos.

Duti Eksais

Duti eksais seperti yang dibahas sebelumnya adalah cukai tidak langsung dan dikenakan ke atas pengilang barang-barang yang dihasilkan olehnya yang akan dijual di dalam negara. Duti eksais dilevi bersama dengan cukai lain yang boleh dikenakan cukai jualan atau VAT. Duti eksais merupakan bahagian terbesar dari pajak dalam harga yang baik. Tidak seperti cukai jualan, duti eksais dikenakan ad valorem, iaitu secara amnya dikira berdasarkan jumlah barang atau jumlah cecair seperti petrol. Setiap negara mempunyai cara sendiri mengenakan duti eksais dan dikira mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh negara itu.

Kewajipan Kastam

Duti kastam yang juga dikenali sebagai duti penggunaan dikumpulkan oleh pihak berkuasa atas barang yang diimport oleh pengimport dan dimaksudkan untuk dijual di negara ini. Duti lalai dikenakan ke atas barang yang nilainya ditentukan oleh nilai taksirannya. Nilai yang boleh ditaksir ini telah dibangunkan oleh Organisasi Kastam Sedunia dan telah memberikan kod kepada setiap produk yang dikenali sebagai Kod H. S yang boleh menjadi empat hingga sepuluh digit. Kadar duti kastam ditentukan oleh pemerintah negara di mana barang tersebut diimport. Duti lalai secara umumnya karies kadar yang sangat tinggi terhadap produk seperti tembakau dan minuman keras.

Perbezaan antara Kewajiban Eksklusif dan Kewajiban Khusus

Secara dangkal, kedua-dua cukai dan kewajiban khusus adalah cukai yang dikenakan oleh pemerintah tetapi perbedaan utama antara keduanya adalah cukai adalah cukai yang dikenakan oleh pemerintah barangan yang dihasilkan di negara ini sementara duti kastam adalah cukai yang dikenakan ke atas barangan yang diimport ke negara ini dari negara asing.

Terdapat banyak peruntukan yang lazim bagi cukai dan cukai kastam. Prosedur pentadbiran, penyelesaian dan tribunal sama dalam kedua-dua cukai. Prinsip penilaian, pencarian bayaran balik, rampasan dan rayuan hampir sama dalam kes kedua-dua cukai.

Recap :

- Eksais adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri sementara tugas kastam adalah cukai yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang yang dihasilkan di luar negara dan apabila tiba di negara ini.

- Cukai eksais akan dibayar oleh pengeluar sementara kewajiban khusus dibayar oleh pengimport barang yang berarti mereka hanya pembeli