Perbezaan Antara Pulangan yang Diharapkan dan Keperluan Yang Diperlukan

Pulangan Yang Diharapkan vs Pulangan Yang Diperlukan

Individu dan organisasi membuat pelaburan dengan jangkaan mendapat pulangan tertinggi. Seorang pelabur yang mengambil risiko akan mengharapkan untuk menerima kadar pulangan yang sepadan dengan tahap risiko masing-masing. Kadar pulangan yang diperlukan dan pulangan yang diharapkan mewakili tahap pulangan yang akan diperoleh daripada membuat pelaburan berisiko. Sekiranya kadar pulangan ini tidak selaras dengan penanda aras yang telah ditetapkan oleh pelabur atau titik pemotongan yang telah ditetapkan oleh pelabur, individu tersebut tidak akan mempertimbangkan pelaburan itu menjadi satu yang berbaloi. Artikel berikut memberikan gambaran yang jelas tentang pulangan yang diperlukan dan pulangan yang diharapkan dan menyoroti persamaan dan perbezaan mereka.

Apa yang Diperlukan Pulangan Mengenai Pelaburan?

Kadar pulangan yang diperlukan adalah pulangan yang diperlukan oleh pelabur untuk membuat pelaburan dalam aset, pelaburan, atau projek. Kadar pulangan yang diperlukan mewakili risiko pelaburan yang dibuat; kadar pulangan akan mencerminkan pampasan yang diterima oleh pelabur untuk risiko yang ditanggung.

Kadar pulangan yang diperlukan adalah berguna apabila membuat keputusan mengenai tempat terbaik untuk dana dilaburkan. Kadar pulangan yang diperlukan akan berbeza dari satu individu / perbadanan ke yang lain. Sebagai contoh, pelabur mempunyai pilihan untuk melabur dalam bon dengan pulangan sebanyak 6% setahun. Pelabur juga mempunyai pilihan untuk melabur dana dalam beberapa pelaburan lain. Walau bagaimanapun, kadar pulangan yang dikehendaki pelabur kini 6%, dan oleh itu pelabur menjangkakan pulangan sebanyak 6% atau lebih tinggi agar pilihan pelaburan lain dipertimbangkan.

Apa yang Diharapkan Pulangan Pelaburan?

Kadar pulangan yang dijangka adalah pulangan yang dijangkakan oleh pelabur apabila pelaburan dibuat. Kadar pulangan yang dijangkakan boleh dikira dengan menggunakan model kewangan seperti Model Penetapan Aset Kapita (CAPM), di mana proksi digunakan untuk mengira pulangan yang boleh dijangkakan daripada pelaburan. Kadar pulangan yang dijangkakan juga boleh dikira dengan memberikan kebarangkalian kepada kemungkinan pulangan yang boleh diperolehi daripada pelaburan.

Kadar pulangan yang dijangkakan adalah andaian, dan tidak ada jaminan bahawa kadar pulangan ini akan diterima. Walau bagaimanapun, instrumen tertentu mempunyai kadar pulangan yang ditetapkan seperti faedah atas deposit tetap; dengan pelaburan sedemikian, pulangan yang dijangkakan boleh diketahui dengan tahap yang lebih tinggi untuk kepastian.

Apakah perbezaan di antara Pulangan Dijangka dan Pulangan Yang Diperlukan?

Pulangan yang dikehendaki dan pulangan yang diharapkan adalah sama antara satu sama lain kerana kedua-duanya menilai tahap pulangan yang pelabur menetapkan sebagai penanda aras bagi pelaburan yang dianggap menguntungkan. Kadar pulangan yang diperlukan mewakili pulangan minimum yang mesti diterima untuk pilihan pelaburan untuk dipertimbangkan. Keuntungan yang dijangkakan, sebaliknya, adalah pulangan yang difikirkan oleh pelabur yang boleh dijana jika pelaburan dibuat. Sekiranya keselamatan dinilai dengan betul, pulangan yang dijangkakan akan sama dengan pulangan yang diperlukan dan nilai semasa bersih pelaburan akan menjadi sifar. Walau bagaimanapun, jika pulangan yang diperlukan adalah lebih tinggi daripada kadar yang dijangkakan, keselamatan pelaburan dianggap terlalu tinggi dan jika pulangan yang diperlukan adalah lebih rendah daripada jangkaan, keselamatan pelaburan adalah undervalued.

Ringkasan:

Pulangan Yang Diharapkan vs Pulangan yang Diperlukan

• Kadar pulangan yang diperlukan adalah pulangan yang diperlukan oleh pelabur untuk membuat pelaburan dalam aset, pelaburan, atau projek.

• Kadar pulangan yang diperlukan mewakili risiko pelaburan yang dibuat; kadar pulangan akan mencerminkan pampasan yang diterima oleh pelabur untuk risiko yang ditanggung.

• Kadar pulangan yang dijangkakan adalah pulangan yang dijangkakan oleh pelabur apabila pelaburan dibuat.

• Kadar pulangan yang dijangkakan adalah andaian, dan tidak ada jaminan bahawa kadar pulangan ini akan diterima, melainkan jika pelaburan dibuat dalam instrumen mempunyai kadar pulangan yang ditetapkan seperti faedah ke atas simpanan tetap.