Perbezaan Antara FDI dan ODA

FDI vs ODA

Negara-negara miskin dan rendah di dunia sangat bergantung kepada modal asing untuk strategi pembangunan mereka. Tanpa mata wang asing sama ada dalam bentuk FDI atau ODA, tidak ada negara miskin yang boleh berharap dapat memperbaiki status kewangannya. Walaupun kedua-dua FDI dan ODA memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, terdapat perbezaan dalam kedua-dua jenis aliran masuk kewangan yang akan diserlahkan dalam artikel ini.

Bantuan Pembangunan Rasmi (ODA)

ODA adalah bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju dan perindustrian atas dasar kerajaan untuk membantu dan menyokong strategi pembangunan di negara-negara mundur dari segi sosial dan ekonomi. Ia bukan bantuan kemanusiaan yang diberikan dalam kes-kes bencana alam untuk menyelamatkan dan melindungi orang yang berada dalam kesusahan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan di negara-negara miskin secara jangka panjang dengan menyediakan bantuan kewangan dan bantuan teknikal di mana ia diperlukan.

Apabila ODA bermula 60 tahun lalu, ia dikuasai oleh AS. Tetapi Jepun muncul sebagai penyedia bantuan utama, dan tidak lama lagi negara-negara maju lain terperangkap dengan AS dan Jepun. Hari ini, Perancis, Jerman, dan UK menyediakan ODA pada tahap yang sangat tinggi sama ada secara bilateral atau melalui institusi PBB kepada negara-negara miskin dan membangun. Bantuan melalui ODA tersedia untuk semua projek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara miskin dan lemah. Apa-apa bantuan dalam bentuk ODA adalah pada kadar faedah yang sangat rendah dan perlu dibayar balik dalam tempoh yang sangat lama yang menjadikannya sangat menarik bagi negara-negara miskin.

Pelaburan Langsung Asing (FDI)

FDI merujuk kepada aliran masuk modal asing dan dalam bentuk pelaburan yang mendapat faedah dalam perusahaan di mana ia digunakan. FDI bukanlah amal; ia adalah tamak syarikat-syarikat asing yang membuat mereka melabur dengan banyaknya di negara-negara membangun dan negara maju dengan jangkaan keuntungan yang lebih besar daripada di negara asal mereka sendiri. Aliran masuk FDI bertambah dengan kisah kejayaan. Pelabur ditarik ke negara tertentu yang telah berkembang, secara politik stabil dan mempunyai kuasa membeli yang besar atau kelas menengah yang berkembang.

FDI adalah baik dan buruk untuk ekonomi. Oleh kerana pelabur mempunyai kehadiran dalam ekonomi asing untuk mendapatkan wang, pelabur FDI adalah yang pertama untuk melompat kapal jika ada tanda-tanda kerusuhan, ketidakstabilan politik atau kekurangan wang. Dalam pengertian ini, ia boleh disamakan dengan pengurusan portfolio. Hari ini, FDI telah menjadi kejahatan yang perlu tanpa mana negara membangun boleh berharap untuk memanjat tangga kejayaan. Sesetengah negara dengan rekod prestasi yang kukuh dan ROA yang kacak dan kestabilan politik menjadi lebih menarik bagi pelabur daripada negara-negara lain dan aliran masuk FDI di negara-negara ini jauh lebih banyak berbanding di negara-negara lain.Beberapa contoh negara seperti itu ialah China, India, dan Brazil.

Apakah perbezaan antara FDI dan ODA?

• ODA bermaksud Bantuan Pembangunan Rasmi manakala FDI merujuk kepada Pelaburan Langsung Asing

• ODA adalah sejenis bantuan yang datang dari negara-negara kaya untuk membantu dan membantu negara-negara mundur dari segi ekonomi dan sosial secara jangka panjang sedangkan FDI lebih daripada pelaburan dari syarikat swasta dengan jangkaan kadar pulangan yang lebih tinggi

• ODA lebih murah daripada FDI kerana ia membawa kadar faedah yang sangat rendah

• FDI dengan cepat boleh keluar dari negara jika terdapat tanda-tanda kerusuhan, inflasi , atau ketidakstabilan politik sedangkan ODA tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.