Perbezaan Antara FII dan QFI

FII vs QFI

Pelaburan asing adalah proses di mana seorang pelabur dari satu negara membuat pelaburan di pasaran saham di negara lain. Pelaburan asing bermanfaat kepada sesebuah negara kerana ia membawa aliran masuk modal, dengan itu mendorong pengembangan, pelaburan, pekerjaan dan membawa pembangunan ekonomi. Walau bagaimanapun, peraturan dan keperluan yang ketat mungkin menghalang pelabur daripada membuat pelaburan asing. Negara-negara telah memperkenalkan kelas baru pelabur untuk mengatasi masalah ini. Artikel di bawah ini meneroka dua jenis pelabur tersebut dan menerangkan keperluan, peraturan, dan peraturan yang perlu dipatuhi untuk menjadi pelabur sedemikian dan menerangkan persamaan dan perbezaan antara FII dan QFI.

Apa itu FII?

FII bermaksud pelabur institusi asing , di mana FII ditakrifkan sebagai firma pelaburan atau dana yang tidak terletak di atau didaftarkan di negara di mana pelaburan sedang dibuat. FII boleh termasuk dana bersama, dana lindung nilai, firma insurans, dana pencen, institusi kewangan, dan lain-lain. Ada keperluan dan peraturan tertentu yang mengikat pelabur institusi asing yang mungkin berbeza-beza bergantung kepada negara di mana pelaburan dibuat. Sebagai contoh, di India, mana-mana pelabur institusi asing dikehendaki mendaftar dengan SEC (Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa) sebelum membuat pelaburan antarabangsa. Bukan semua orang boleh melabur dalam pasaran saham antarabangsa, hanya membenarkan individu yang bernilai tinggi untuk membuat pelaburan. Pihak yang ingin membuat pelaburan antarabangsa juga perlu membuka sub akaun dengan FII (yang telah didaftarkan dengan SEC negara tertentu). Satu lagi peraturan utama yang dikenakan oleh badan-badan dan pihak berkuasa pelaburan antarabangsa ialah penempatan pada had pemilikan syarikat-syarikat kebangsaan.

Apa itu QFI?

QFI bermaksud pelabur asing yang layak . QFI adalah individu, firma, dana yang terletak di luar negara di mana pelaburan sedang dibuat. Firma-firma ini boleh secara langsung membuat pelaburan di pasaran asing tanpa syarat membuka sub-akaun dengan FII lain. QFI menawarkan laluan mudah bagi pelabur asing untuk melabur dalam pasaran saham antarabangsa tanpa harus membuka akaun sub-akaun dan mematuhi keperluan bernilai bersih yang tinggi. Walau bagaimanapun, untuk melabur, QFI mesti membuka akaun demat dan akaun perdagangan dengan firma peserta depositori. Akaun demat ialah akaun yang digunakan untuk memindahkan saham yang dibeli (dengan cara tanpa kertas).Akaun dagangan adalah akaun yang membolehkan saham dagangan pelabur dalam talian. Untuk menjadi QFI, pelabur mestilah dari negara yang mematuhi pencegahan pengubahan wang haram serta pembiayaan anti-pengganas seperti menjadi anggota Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).

Apakah perbezaan antara FII dan QFI?

Terdahulu, pelabur asing yang ingin melabur di pasaran saham negara asing terpaksa mengikut prosedur rumit pembukaan akaun sub dengan FII dan mematuhi peraturan yang ketat. Walaupun peraturan-peraturan sedemikian telah disediakan untuk memastikan keselamatan urus niaga dan kawalan yang lebih baik seperti keperluan mengakibatkan proses pelaburan asing menjadi rumit dan rumit sehingga menghalang pelaburan asing. QFI diperkenalkan sebagai alternatif kepada FII di mana mana-mana pelabur antarabangsa boleh melabur dalam pasaran saham asing seperti warga tempatan. Perbezaan utama antara FII dan QFI ialah untuk melabur sebagai FII pelabur mesti membuka akaun sub dengan FII berdaftar, sedangkan untuk melabur sebagai QFI tiada sub-akaun sedemikian diperlukan. QFI boleh terus melabur selagi mereka membuka akaun demat, akaun perdagangan dan dari negara yang mematuhi anti pengubahan wang haram serta pembiayaan anti-pengganas. Selain itu, pelaburan sebagai QFI tidak menghendaki individu mendapat nilai bersih yang tinggi seperti FII dan oleh itu, mana-mana pelabur besar atau kecil boleh membuat pelaburan asing sebagai QFI.

Ringkasan

FII vs QFI

• Pelaburan asing adalah proses di mana pelabur dari satu negara membuat pelaburan di pasaran saham di negara lain.

• FII bermaksud pelabur institusi asing, di mana FII ditakrifkan sebagai firma pelaburan atau dana yang tidak terletak di atau didaftarkan di negara tempat pelaburan dibuat.

• FII boleh termasuk dana bersama, dana lindung nilai, firma insurans, dana pencen, institusi kewangan, dll.

• Pihak yang ingin membuat pelaburan antarabangsa harus membuka sub akaun dengan FII (yang telah didaftarkan dengan SEC dari negara tertentu) dan mestilah individu / firma bernilai bersih yang tinggi.

• QFI adalah pelabur asing yang berkelayakan yang mungkin individu, firma, dana yang terletak di luar negara di mana pelaburan sedang dibuat. Firma-firma ini boleh secara langsung membuat pelaburan di pasaran asing tanpa syarat membuka sub-akaun dengan FII lain.

Related Posts:

  1. Perbezaan Antara FDI dan FII