Perbezaan Antara Fiskal dan Dasar Monetari

Fiskal vs Dasar Monetari

Setiap hari kita mendengar beberapa berita mengenai perubahan dalam dasar fiskal kerajaan. Kami juga dapat melihat ahli ekonomi yang membahaskan pelbagai dasar monetari kerajaan. Walaupun kita tahu bahawa kedua-dua fiskal dan kewangan berkaitan dengan ekonomi, kita tidak boleh membuat perbezaan antara dasar fiskal dan kewangan. Terdapat persamaan dalam arti bahawa kedua-dua dasar monetari dan fiskal dimaksudkan untuk memberi tenaga kepada ekonomi jika ia bergerak dengan cara yang lambat. Walau bagaimanapun, terdapat banyak perbezaan yang akan diserlahkan dalam artikel ini.

Dasar fiskal berkaitan dengan cukai dan bagaimana kerajaan bercadang untuk membelanjakan pendapatan yang dihasilkan melalui dasar ini. Dasar monetari, sebaliknya berkaitan dengan semua usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan bank puncak negara untuk menstabilkan ekonomi dengan mengepam (memelihara bekalan) dan menetapkan kadar faedah yang mempengaruhi penduduk pada umumnya. Kedua-dua fiskal dan juga dasar kewangan mempunyai kesan ke atas kehidupan orang biasa sebagai perbelanjaan kerajaan dan penjanaan pendapatan memutuskan tahap pendapatan orang biasa, dan juga dasar yang diisytiharkan oleh bank puncak untuk meningkatkan atau mengurangkan kecairan dalam ekonomi.

Dasar-dasar fiskal kerajaan dibuat jelas setiap tahun melalui belanjawan kewangan yang dibaca oleh menteri pembiaya. Walau bagaimanapun, dasar monetari dikendalikan oleh bank apex dan lembaga kawalannya yang mengambil langkah-langkah ad hoc untuk menyejukkan ekonomi yang terlalu panas dan juga mengepam wang untuk meningkatkan bekalan wang jika terdapat kelembapan dalam ekonomi.

Adalah usaha setiap kerajaan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan perbelanjaan. Walau bagaimanapun, biasanya tidak mungkin untuk mengurangkan perbelanjaan akibat daripada tekanan inflasi, dan ini juga memerlukan penjanaan lebih banyak pendapatan untuk menjana ekonomi. Semua manipulasi dana yang tersedia untuk menjalankan program pembangunan tercermin dalam dasar fiskal kerajaan. Apabila terdapat kemerosotan dalam ekonomi (KDNK tidak meningkat seperti yang dijangkakan), kerajaan, dalam usahanya untuk memberi rangsangan kepada ekonomi mencadangkan pemotongan cukai supaya, lebih banyak wang dilepaskan untuk kegiatan perniagaan dan perindustrian. Perkara yang sama juga dapat dicapai melalui dasar monetari yang diumumkan oleh bank apex. Bank menurunkan kadar faedah untuk melepaskan lebih banyak wang pada kadar faedah yang dikurangkan kepada industri dan pertanian untuk mempromosikan aktiviti pembangunan.

Satu senjata di tangan bank pusat sesebuah negara ialah nisbah simpanan tunai atau CRR, yang merupakan jumlah wang yang semua bank perlu deposit dengan bank apex. Setiap kali, ekonomi memerlukan lebih banyak wang, CRR ini dikurangkan untuk menyediakan lebih banyak dana yang tersedia di pelupusan bank perdagangan yang boleh diteruskan ke pelbagai sektor ekonomi.Sebaliknya, CRR yang lebih tinggi menghalang bank daripada memberi pinjaman mudah kepada industri dan pertanian dengan itu, mengetatkan ekonomi dan membuat bekalan wang yang lebih ketat.

Apakah perbezaan antara Dasar Fiskal dan Monetari?

• Dasar monetari diumumkan oleh bank puncak negara, manakala dasar fiskal diumumkan oleh belanjawan kewangan pembiayaan kewangan

• Dasar fiskal berkaitan dengan penjanaan pendapatan melalui cukai dan perbelanjaan kerajaan.

• Dasar monetari berkaitan dengan usaha yang diambil untuk membeli bank pusat untuk memberi dorongan kepada ekonomi.

• Dasar-dasar fiskal bersifat tahunan, sedangkan dasar monetari bersifat ad hoc dan bergantung kepada keadaan ekonomi di negara ini.