Perbezaan antara

Dalam vs Pada

Seperti di dalam dan di atas adalah dua preposisi dalam tatabahasa bahasa Inggeris yang digunakan untuk menggambarkan kata nama dalam kes lokatif, sangat penting untuk mengetahui perbezaan di antara dan seterusnya, jika seseorang menggunakan preposisi ini dengan tepat. Adalah penting untuk mengetahui bahawa kedua-dua perkataan ini digunakan secara amnya untuk menunjukkan lokasi objek atau individu. Walaupun terutamanya digunakan sebagai preposisi, dalam juga digunakan sebagai adverb dan kata sifat pada masa-masa. Begitu juga dengan. Juga digunakan sebagai kata keterangan. Walau bagaimanapun, pada tidak digunakan sebagai kata sifat tetapi sebagai kata nama untuk mengatakan di sisi (sebelah kaki) dalam kriket. Perbezaan di antara dan di atas terletak pada definisi lokasi.

Apa maksudnya?

Lihat ayat berikut.

Singa itu ada di dalam gua.

Dalam contoh ini, preposisi dalam digunakan untuk menyampaikan rasa lokasi. Walau bagaimanapun, dalam menentukan lokasi berbeza daripada pada. Sebagai hakikatnya, preposisi dalam digunakan untuk membayangkan makna di dalam atau di dalamnya. Dalam kalimat 'singa ada di dalam den', idea yang difahami ialah 'singa itu ada di dalam den'.

Peraturan yang sama digunakan apabila menggunakan beberapa frasa seperti dalam masa. Frasa pada waktunya memberikan idea terlebih dahulu. Untuk memahami makna yang lebih baik, lihat ayat berikut.

Dia tiba di dais dalam waktunya.

Apabila kita membaca ayat ini, kita mendapat idea bahawa dia, pelaku hukuman, tiba di dais dengan baik terlebih dahulu.

Apa maksudnya?

Lihat ayat berikut.

Buku ini di atas meja.

Sama seperti yang digunakan sebelum ini dalam kalimat yang berbeza, dalam kalimat yang diberikan di atas digunakan untuk menyampaikan lokasi. Anda akan melihat bahawa jalan pada menentukan lokasi adalah berbeza dengan cara menentukan lokasi. Dalam kalimat 'buku itu di atas meja', idea yang difahami ialah 'buku itu di bahagian atas meja'.

Lihat penggunaan frasa tepat pada waktunya. Frasa pada waktunya memberikan idea ketepatan. Sekarang, lihat contoh berikut.

Dia sampai ke lapangan terbang tepat pada waktunya.

  • Apabila kita membaca ayat ini, kita mendapat idea bahawa dia sampai ke lapangan terbang pada waktu yang tepat.
  • Apakah perbezaan antara In dan On?
  • Kedua-dua di atas adalah kata sifat locatif. Dengan kata lain, mereka menunjukkan lokasi.

In digunakan untuk membayangkan makna di dalam atau di dalamnya. Sebaliknya, sebaliknya digunakan untuk menyiratkan makna di atas sesuatu.

Kedua dan seterusnya digunakan dalam frasa. Masa tepat pada masa yang diberikan. Dalam masa yang bermakna terlebih dahulu. Dengan cara ini, kedua-dua kata sifat locatif, dalam sebutan, digunakan secara berbeza dalam frasa yang berbeza untuk memberikan makna yang berbeza.Adalah penting untuk mengetahui bahawa kedua-dua perkataan ini menggabungkan dengan sangat baik dengan pelbagai kata kerja untuk memberikan makna bervariasi. Sekarang, anda dapat memahami bahawa lokasi ditakrifkan secara berlainan oleh kedua-dua preposisi di dalam dan di atas.